Noèní úvahy
None

Atrachasís

22. srpna 2003, 22:30

Starobabylonský epos – část o stávce bohů

O stvoření člověka
(část I.tabulky)

Když bohové ještě byli lidmi,
pracovali a lopotili se,
velká to byla námaha,
těžká práce a mnohá nesnáz.
Velcí Annunakové jen sedmi Igigům
uložili všechnu robotu.
Anu, otec jejich, byl králem,
rádcem jejich Enlil válečník.
Ninurta byl jejich komořím
a Ennugi jejich strážcem.

Pohárků se chopili,
metali los a dělili se bohové.
Anu na nebesa vystoupil,
Enlil dostal zemi pro poddané své.
Závoru, onu jámu mořskou,
odevzdali vládci Enkimu.
Když Anu na nebesa vystoupil
a Enki se v Apsú pohroužil...

Počítali léta námahy.
Dva tisíce a pět set let
nesmírně těžce robotovali ve dne i v noci.
Naříkali a pomlouvali,
žalovali na práci kopáčů.
"Pánu našemu, komořímu, vzdorujme!
Ať nás zbaví této těžké práce!...
Nuže, rádce bohů, hrdinu,
v jeho sídle vyrušme!
Nuže, Enlila, rádce bohů, hrdinu,
v jeho sídle vyrušme!
Nyní válku vyhlaste!
V zápas a boj se dejme!"
Vyslechli bohové slova jeho,
náčiní své podpálili,
koše své
zažehli.
Pak vydali se na pochod
k bráně svatyně hrdiny Enlila.
Je půlnoc.
Ekur je obklíčen, však Enlil nic neví.
Bděl jenom Kalkal a zneklidněn byl.
Zastrčil závoru a díval se ven.
Pak probudit šel Nuskua.
Zvenčí k nim doléhal křik.
Nusku probudil pána svého,
z lože ho přinutil vstát.
"Pane můj, obklíčen je tvůj chrám,
bitva až k bráně se přihnala!
Enlile, obklíčen je tvůj chrám,
bitva až k bráně se přihnala!"
Enlil otevřel ústa svá
a pravil Nuskuovi rádci:
"Nusku, zataras bránu,
zbraní se chop, postav se přede mne!"
Nusku zatarasil bránu,
zbraní se chopil, postavil se před Enlila.
Nusku otevřel ústa svá
a pravil Enlilovi válečníku:
"Pane můj, vždyť jsou to tví potomci!
Proč bojíš se vlastních synů?
Enlile, vždyť jsou to tví potomci!
Proč bojíš se vlastních synů?
Vzkaž, nechť sem Anu sestoupí,
nechť k tobě Enki přispěchá!"
I vzkázal, a dolů Anu sestoupil,
též Enki přispěchal k němu.
Usedl Anu, nebes král,
vládce Apsú, Enki, bdělý byl.
Když se usadili velcí Annunakové,
Enlil povstal i zahájil soud.
Enlil otevřel ústa svá
a pravil velkým bohům:
"To proti mně se bouří?
Což mám se dát do boje...?
Bohové! Co jsem to spatřil!
Bitva až k bráně se přihnala!"
Anu otevřel ústa svá
a pravil Enlilovi válečníku:
"Příčinu, proč Igigové
obklíčili bránu,
nechť pílí zjistit Nusku!..."
Enlil otevřel ústa svá
a pravil Nuskuovi rádci:
"Nusku, otevři bránu,
zbraní se chop...!
Před shromážděním bohů všech
poklekni, povstaň a tato slova jim opakuj!
"Mne poslal sem Anu, otec váš,
rádce váš Enlil válečník,
komoří váš Ninurta
a váš strážce Ennugi.
I takto se táží: Kdo popud k boji dal?
Kdo podněcovatelem je srážky?
Kdo válku vyhlásil?..."
Kráčel Nusku k shromáždění bohů všech,
poklekl, povstal i vyjevil jim Enlilova slova.
"Mne poslal sem Anu, otec váš,
rádce váš Enlil válečník,
komoří váš Ninurta
a váš strážce Ennugi.
I takto se táží: Kdo popud k boji dal?
Kdo podněcovatelem je srážky?
Kdo válku vyhlásil?..."
"Každý z bohů válku vyhlásil!
Úmorná námaha hubí všechny.
Těžká je naše práce a mnohá nesnáz.
Vskutku, každý z bohů
takto by s Enlilem promluvil!"
Když Enlil uslyšel tato slova,
zaplakal.
Uchoval si je dobře v paměti
a pravil Anovi válečníku:
"Vystoupím s tebou k nebesům..."
Anu otevřel ústa svá
a pravil bohům, bratřím svým:
"Z čeho je viníme?
Těžká je jejich práce a mnohá nesnáz.
Den co den do země buší.
Hlasité je bědování, vždyť slyšíme křik.
Snad je možné něco učinit.
Zde Bétel-ilí, rodička,
nechť stvoří člověka, lidskou bytost!
On ponese jařmo...
Robotu bohů člověk na bedra svá vezme!..."

Mýty staré Mezopotámie (1977), přeložil Jiří Prosecký 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Richard Bláha (08.10.2005, 17:47:36 - Mail): KalKal
Zdravím - přečetl jsem si Atrachasís a rád bych se zeptal kdo byl KalKal a co to v překladu znamená? - předm děkuji za odpověď
Narcam


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.