Noèní úvahy
None

Co je čas?

14. listopadu 2004, 14:01

V poslední době se mi nedostává času a proto o něm možná trochu víc přemýšlím.

Aurelius Augustinus: Vyznání, hlava XIV.

Co jest čas

Nebylo tedy času, v němž jsi ničeho nedělal, poněvadž jsi čas sám stvořil; žádný čas však není Tobě souvěčný, poněvadž jsi nezměnitelný. Kdyby však čas zůstal takovým, již by to nebyl čas. Co jest vlastně čas? Kdo to může snadno a krátce vysvětliti? Kdo jej může pochopiti svými myšlenkami, aby pak vyjádřil slovy? Co však jest v našich rozmluvách běžnější a známější než čas? A mluvíme-li o čase, rozumíme mu; rozumíme, i když jiný o něm mluví.

Co jest tedy čas? Vím to, když se mne naň nikdo netáže; mám-li to však někomu vysvětliti, nevím. Přece však mohu tvrditi zcela určitě: "Nebyl by minulý čas, kdyby nic nemíjelo, nebyl by budoucí, kdyby nic nepřicházelo, nebyl by přítomný, kdyby nic netrvalo." Ale jak jsou ony dva časy, minulý a budoucí, když minulý již není a budoucí ještě není? Kdyby však přítomný čas byl stále přítomným a neměnil se v minulý, již by to nebyl čas, nýbrž věčnost. Musí-li se tedy přítomný čas, aby byl časem, proměnit v minulý, jak smíme o něm říci, že jest, když důvod jeho bytí jest v tom, že nebude? Nemůžeme tedy vskutku říci "Čas jest" leč když spěje ke svému zániku?

Blecha I.: Filosofická čítanka, Olomouc 2000

Jak už jste zaznamenali, mám v pátek Úvod do filosofie, v pondělí Sociobiologické základy kultury a náboženství. Tak dochází k dost zajímavému a trochu paradoxnímu propojení různých myšlenek. Třeba nechápu, proč se sociobiologie snaží vysvětlit geneticky některé celkem složité jevy z oblasti kultury a nevěnuje se takovým docela základním pojmům. Domnívám se totiž, že vnímání časoprostoru a tím i vnímání individuální existence – subjektu jako časoprostorově ohraničené entity je druhově geneticky podmíněné.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: filosofie  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Dhal (14.11.2004, 16:37:36): Čas
Filozofia na vysvetlenie nestačí (nanajvýš objasňuje subjektívne vnímanie času), na pomoc si treba pribrať fyziku.
Hawkingova knižka Stručná história času nielen že niečo o fyzikálnej podstate času vysvetľuje, ale zaoberá sa aj viacerými filozofickými otázkami, ktoré s plynutím času súvisia.
Je písaná populárnou formou a pre pochopenie stačia nanajvýš stredoškolské základy z relativistickej fyziky.

didactylos (14.11.2004, 16:44:55):
ano, znám, ale v tomto případě mi šlo o to, jakým způsobem časoprostor vnímá jakékoli individuum - shluk buněk se stejnou základní dědičnou informací skrytou v DNA, ale přitom s rozdílnou životní délkou svých částí, tedy zhruba to, co jsme zvyklí nazývat "já". Jestli vnímání fyzikální veličiny má geneticky nastavené, a v připadě, že ano, tedy jak. :o)Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.