Noèní úvahy
None

téma Poexilní prosazení monoteismu

1. prosince 2005, 22:25

Musím se podělit o svou radost, včera jsem dostala zadání své magisterské práce, no řekněte sami, není to nádhera? Teď jen aby to vyšlo a nebyla to spíš ostuda

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Bohabojnost

9. září 2005, 20:59

ad vymezení náboženství 1

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (6)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Teorie vzniku a vývoje náboženství

22. srpna 2005, 18:35

I.1.7.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Vymezení náboženství

22. srpna 2005, 17:55

poznámky, které jsem dostala od Deponyho, ale o kterých nevím, kde je splašil. Pokud se najde autor/autorka, prosím, nechť se nezlobí... Vysvětlení pojmu náboženství (Cicero, Lactantius). Typy definic – teologické (Otto), filosofické (Kant, Hegel, Marx), sociologické (Weber), psychologické (James, Lévy-Bruhl, Freud)

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (5)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Vznik křesťanství

21. srpna 2005, 21:58

II.2.1. Prvotní obce uvnitř židovství a Pavlova misie mezi pohany Roztržka mezi synagogou a církvemi Druhá a třetí kapitolka z bakalářky

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Náboženské proudy židovství v 1.století

21. srpna 2005, 21:23

k II.1.8. Helénistická diaspora a II.1.9 Saduceové, esejci a farizeové první kapitolka mé bakalářské práce

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Tenak

21. srpna 2005, 21:19

II.1.7.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Exil a poexilní židovství

21. srpna 2005, 21:17

II.1.6.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Prorocké hnutí

21. srpna 2005, 21:16

II.1.5.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Izraelské a judské království

21. srpna 2005, 21:14

II.1.4.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Saul, David a Šalomoun

21. srpna 2005, 21:12

II.1.3.

Trochu se omlouvám, ale kvůli kvapícímu času budu sem teď dávat příspěvky v podobě poznámek. Snad se aspoň k některým později vrátím a opravím je do čitelnější podoby. Omlouvám se.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Kmenový svaz Izrael

17. srpna 2005, 16:04

II.1.2.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Náboženství Protoizraelitů

17. srpna 2005, 15:02

Za měsíc snad budu mít bakalářskou zkoušku už za sebou. Ale proto je teď potřeba docela zabrat.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (5)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Resumé

18. července 2005, 13:38

Podle svého slibu před časem sem dám jednotlivé kousky své práce. Práce se jmenuje "Nová smlouva. Odkazy na Mojžíšovu smlouvu v evangeliu podle Matouše". Nejdřív povinné shrnutí.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Květná neděle

19. března 2005, 15:57

Jak je to s oslicí, oslátkem, palmovými ratolestmi a zemětřesením v Jeruzalémě?

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Z úvodu Knihy jubileí

17. března 2005, 9:30

Kniha jubileí pochází ze starověku, znali ji staří církevní otcové, ale od 13.století byla ztracena. Znovu byla objevena až v polovině 19.století v Etiopii, v etiopském znění, které zřejmě vzniklo z řeckého přkladu původného hebrejského textu. Jeho zlomky se našly v Kumránu. Podle důrazu na zákonná ustanovení se může zdát, že kniha patří do farizejského okruhu, ale obsahuje i esejské prvky. Hlavními teologickými aspekty jsou zákonická zbožnost spojená s eschatologickým výhledem. Pravděpodobná doba vzniku kolem roku 140 př.Kr.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Poslední Ježíšova večeře

15. března 2005, 9:37

hledání souvislostí

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Pašijní příběh jako kázání

14. března 2005, 17:34

nesrovnalosti při historickém chápání

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

památka

11. března 2005, 17:51

Rozbor slova v ustanovení slavení Pesachu a poslední Ježíšovy večeře

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Nový zákon jako výklad Starého zákona

10. března 2005, 7:27

potěšení z práce starozákoníků

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Židovský biblický výklad v Ježíšově době

9. března 2005, 18:45

"Volné" zacházení s textem

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Odsouzen k vyvolenosti

7. března 2005, 19:27

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Literární tvar evangelií

6. března 2005, 20:18

Je evangelium životopisem, popisem historické skutečnosti, antickým životopisem? Nebo je ukázkou židokřesťanské exegeze starozákonních oddílů?

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zlořečená smrt

1. března 2005, 22:11

Jak je to vlastně s citací nařízení Dt21,22-23 v Pavlově listu Ga3,13? Je zlořečený každý, kdo visí na dřevě?

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (5)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Krev

27. února 2005, 20:53

Význam krve

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Pásach

26. února 2005, 18:55

Zkoumání významu slova pesach a předpokládaná předbiblická podoba tohoto svátku

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Seder

23. února 2005, 9:41

Podle knihy Judaismus od A do Z. Seder, doslova "pořadí, uspořádání". Popisuje domácí bohoslužbu a předepsaný rituál pro první noc svátku Pesach.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Z vlastních zdrojů k židokřesťanům

20. února 2005, 18:34

Nahledala jsem ty příspěvky, které jsem už k problematice napsala během celé doby, co blog existuje. Nebudu je přeřazovat do nové rubriky, jen je připomínám pro ty, kteří nečetli blog od začátku, nebo pro ty, kteří by si případně chtěli něco z nich přečíst znovu.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.