Noèní úvahy
None

tematické okruhy specializace

19. listopadu 2002, 22:17

Přidávám tematické okruhy své specializace. Budou se určitě měnit, později je tedy budu aktualizovat. Přimlouvala jsem se za víc otázek ke starověkému Izraeli, taky za nějaké otázky k starověké Číně a Indii, ty okruhy jsou totiž zařazeny do západních tradic (Izrael) a východních tradic (Čína a Indie). Ale máte asi představu, čemu se budu teď věnovat víc, k bakalářským zkouškám v podstatě žádné z těchto otázek nebyly potřeba. Na blogu už jsem o těchto náboženských systémech dost psala a  ráda se k nim zase vrátím.

II. Specializace — primitivní a starověká náboženství
1. Paleolitické náboženství
2. Náboženství Evropy doby bronzové a železné
3. Neolitické náboženství
4. Kultura a myšlení přírodních národů
5. Kulturní antropologie
6. Magie
7. Totemismus
8. Šamanismus
9. Animismus
10. Náboženské aspekty kanibalismu
11. Náboženství Sibiře
12. Náboženství Austrálie
13. Náboženství Oceánie
14. Náboženství Subsaharské Afriky
15. Náboženství Severní Ameriky
16. Obecná charakteristika starověkých náboženství
17. Kosmos a chaos
18. Srovnání kosmogonických mýtů
19. Srovnání vegetativních mýtů
20. Cyklické pojetí času a kalendář
21. Hieros gamos
22. Ženská božstva starověku
23. Sakrální království
24. Náboženství předklasických, klasických a poklasických kultur Mexika
25. Náboženství předklasických, klasických a poklasických kultur Peru
26. Náboženské aspekty dobývání Ameriky
27. Náboženství Jižní Ameriky
28. Náboženská kultura Olméků, Teotihuacanu, Toltéků
29. Náboženství Aztéků
30. Náboženství Mayů
31. Náboženská kultura Paracas, Nazca, Mochica, Tihuanaco
32. Lidská oběť v aztéckém náboženství
33. Quetzalcoatl
34. Hlavní bohové egyptského panteonu
35. Mytologické koncepce říšských bohů (Hór, Re, Amón, Ptah)
36. Egyptské pojetí smrti (Egyptská kniha mrtvých)
37. Kultovní stavby Egypta
38. Kněžská vrstva v Egyptě
39. Achnatonova reforma
40. Hlavní bohové mezopotamského panteonu
41. Epos o Gilgamešovi
42. Innana a Dumuzi (Ištar a Tamúz)
43. Enuma eliš
44. Kultovní stavby Mezopotámie
45. Kněžská vrstva v Mezopotámii
46. Hlavní bohové kenaánského panteonu
47. Mýtus o Baalovi a Anat
48. Kultovní objekty v Syropalestině
49. Předexilní náboženství starověkého Izraele
50. Poexilní náboženství starověkého Izraele
51. Tenak
52. Talmud
53. Zdroje náboženství Chetitů
54. Hlavní bohové chetitského panteonu
55. Mýtus o Kumarbim
56. Mýtus o Telipinovi
57. Obecná charakteristika indoevropských náboženství
58. Náboženství indoíránských Árjů
59. Avesta
60. Zarathuštra
61. Zoroastrismus
62. Mazdaismus
63. Zurvanismus
64. Antická mytologie
65. Náboženství mínojské a mykénské
66. Homérské náboženství
67. Řecká mystéria
68. Kult v řeckém náboženství, vztah státu a náboženství
69. Náboženství Etrusků
70. Formování římského náboženství
71. Náboženství období republiky a principátu
72. Kult v římském náboženství
73. Kněžská kolegia v římském náboženství
74. Vymezení a charakteristika pojmu helénismus
75. Helénistická transformace mysterií
76. Obecná charakteristika nově vznikajících náboženství v helénistické době
77. Manicheismus
78. Mitraismus
79. Náboženství Germánů
80. Hlavní bohové germánského panteonu
81. Edda
82. Druidismus
83. Náboženství Keltů
84. Keltská mytologie
85. Náboženství Slovanů
86. Vznik křesťanství
87. Ježíš Kristus
88. Nový zákon
89. Pavel z Tarsu
90. Starokřesťanská literatura
91. Rané křesťanství
92. Problém ortodoxie a hereze v raném křesťanství
93. Gnóze a gnosticismus
94. Konstantinovský zlom a jeho důsledky pro vývoj křesťanství
95. Vznik křesťanského kultu
96. Formování křesťanského liturgického roku
97. Církevní koncily starověku
98. Vztah státu a církve ve starověku
99. Teologie raného křesťanství
100. Aurelius Augustinus


Rubrika: obsahy  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email nebo ICQ.
Trackback URL (?): http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/231653


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.