Noèní úvahy
None

Starý zákon

20. listopadu 2002, 1:30

Obsah

rubrika — Starý zákon

21.8.2003 Co tak asi mohu chtít za svou dceru? cizí peří
26.8.2003 Potřeba přesnosti zajímovosti odjinud
10.9.2003 Dva stvořitelské mýty v Genesis
11.9.2003 Stvoření Adama a Evy
12.9.2003 Koncepce stvoření světa podle KK
13.9.2003 Lilith
17.9.2003 Támar je palma
19.9.2003 Boží zahrada s dvěma podivuhodnými stromy
25.9.2003 Co je podstatou prvního (a stálého) člověčího pokušení
26.9.2003 příběh Támar, dcery krále Davida
27.9.2003 Zákazy SZ ohledně sexu
28.9.2003 Tanec kolem zlatého telete
3.10.2003 O přísaze
27.10.2003 Bábelská věž
30.10.2003 Kult předků v náboženství předexilního Izraele
4.11.2003 Proměna kultu předků v poexilním Izraeli
22.12.2003 Chanuka
20.6.2004 šalomounův chrám 
28.2.2005 Zlatý věk a potravinové řetězce 
8.3.2005 Desatero 

Rubrika: obsahy  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email nebo ICQ.
Trackback URL (?): http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26221


Komentáře

Jaroslav (11.10.2005, 19:33:28 - Mail): bible
prosim potreboval bych vedet par otazek nutne:)
vysvetlit slovo evangelium
Kdo byl Noe
Co je zalm
Autori evanfelia 4
dekuju moc nashcle

didactylos (12.10.2005, 07:50:28): odpovědi
1) evangelium znamená v doslovném překladu "dobrá zpráva" eu-dobrý, angelion-zpráva. Formou jsou všechna evangelia vyprávěním o působení Ježíše z Nazareta.
2) Noe byl spravedlivý člověk, (devátý v řadě Adamových potomků), kterého se rozhodl Bůh zachránit před potopou, kterou poslal na ostatní lidi kvůli množství jejich hříchů. Poradil mu, aby si postavil loď, "Noemova archa", a v ní se zachránil se svou rodinou a všemi zvířaty. Toto vyprávění je v Gn6,2-7,11. Samo jméno Noe znamená pokoj, odpočinutí. Mýtus o potopě má svoje předobrazy v mýtech mezopotamské oblasti, je jich víc, ale nejznámější je asi ten, který je součástí Eposu o Gilgamešovi.
3) Žalm je báseň, píseň, vlastně hymnus k poctě Hospodinově. Sbírka žalmů ve Starém zákoně tvoří samostatnou biblickou knihu, žalmů je 150. Jejich ladění je různé, od kajících po oslavné.
4) Evangelia jsou čtyří, podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Zmíněné osoby ovšem samy autory těchto vyprávění nemohou být, evangelia jsou rozhodně mladší, vznikla všechna až po válce židovské v letech 66-70 n.l., nejstarší je evangelium připisované Markovi, pak Matoušovi, o dalších asi 10 let pak Lukášovi a nejmladší je asi evangelium připisované Janovi. Prvním třem se říká synoptická, protože na sebe vzájemně navazují, obsahují velké kusy společné látky, Matouš i Lukáš používají Marka. Mají ovšem i kusy vlastní, je to způsobeno tím, že byly psány pro jinou cílovou skupinu a používají zřejmě vlastní ústní tradici, také jejich teologický záměr je jiný, Matouš je psán pro křesťany židovského původu, Lukáš pro křesťany z pohanů s tradicí řecké vzdělanosti. Janovo evangelium má poněkud jinou stavbu a jiný teologický základ, v některých pasážích má gnostický nádech.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.