Noèní úvahy
None

Cyklus o Kumarbim

15. října 2003, 20:52

trojice mýtů o bohu Kumarbim

Mýty o Kumarbim jsou  posloupností tří nezávislých skladeb volně obsahově spojených. Velké části jsou buď nečitelné nebo se nezachovaly. Jsou to snad původně churritské mýty, zachované jsou v chetitském překladu nebo zpracování, o míře přepracování není mezi badateli shoda a původní předlohy nejsou známy.

Prvním je zpěv o "Vládcích nebes", původní jméno není zachované. Obsahuje posloupnost vládnoucích bohů a jejich střídání po vzájemných bojích. Když o trůn bojuje Kumarbi, vykastruje svého předchůdce Anu tím, že jeho přirození spolkne. Ale Anu mu oznámí, že Kumarbi sám porodí svého přemožitele, Boha bouře, řeku Aranzach (Tigris) a boha Tašmišu a ještě další? dva hrozné bohy. Něco z Anuova semene se Kumarbimu podaří vyplivnout. Ale po devíti měsících se opravdu mají nějací bohové narodit, dohadují se, jak se mají dostat na svět. Tabulka je na tomto místě poničená, takže se text nedá spolehlivě rekonstruovat, což je značná škoda, hrozně by mě zajímalo, jak to vlastně vyřešili. Ale Bůh bouře, churritské jméno je Tešub, se narodí a narodí se Kumarbimu, přestože je muž. V dalších částech uchovaných jen zlomkovitě, strojí Bůh bouře proti Kumarbimu úklady a v další části se narodí dvě děti také Zemi, není ovšem jasné, jestli jsou to děti z vyplivnutého semene a jaký mají vztah k Eovi, o kterém se v závěru mýtu hovoří jako o králi bohů, případně zase jinde spíš jako o tom bohu, který krále bohů jmenuje a ustanovuje a je hlavních rozhodčím jejich sporů. Zajímavá je paralela mezi posloupností božích generací u Hesioda a tímto mýtem, pokud se bere v úvahu fénická mytologie, je podobnost božských generací ještě zřetelnější.
Ukázka Těhotný bůh

Druhým příběhem cyklu je mýtus o Chedammovi, který je zachován v několika verzích jen v malých fragmentech. Rekonstruovaný obsah: Kumarbimu zůstali věrní jen jeho rádce bůh Mukišanu a Veliké Moře. Kumarbi požádá Veliké Moře o dceru Šertapšuchuri, ožení se s ní a mají spolu draka Chedamma, který je neuvěřitelně žravý a svou žravostí vylidňuje celá města. Ea musí zasáhnout, vytýká Kumarbimu jeho počínání, připomíná mu, že vyhubení lidstva způsobí, že všichni bohové se budou muset začít živit vlastní fyzickou prací. Bůh bouře se nechce pustit do boje s Chedammou sám, pošle za ním bohyni lásky Ištar, ta Chedammu svádí, málem se jí to povede hned napoprvé, ale pak zvítězí jeho žravost a hrozí, že ji sežere. Ištar tedy připraví směs opojných bylin, blíže neurčených, podaří se jí draka omámit a pak svádět tak, že vyleze z moře a je pak přemožen.
Ukázka Chedammu (Mýty staré Mezopotámie, fragment 6, str.300-301, fragment 11 a 16, str.302-303)

Třetím příběhem cyklu je zpěv o Ullikummim. Je zachován na třech tabulkách. Kumarbi zplodí příštího protivníka Boha bouře se skálou. Narozené kamenné dítě implantuje za pomoci sudiček do Velkého Moře  na rameno obrovi Upellurimu. Ullikummi rychle roste, první ho uvidí Bůh slunce, dá o tom hned zprávu Bohu bouře. Oba bohové jsou zarmouceni a nevědí, co mají dělat. Jejich sestra Ištar chce zkusit stejnou taktiku jako s drakem Chedammou, ale Ullikummi je kamenný a nezná cit, takže se jí to nemůže podařit. Bohové tedy bojují s Ullikummim v regulérní bitvě, ale jsou poraženi. Ullikummi se už dostal až do sídelního města Boha bouře Kummije. Když už se situace mladším bohům zcela vymyká z rukou, požádají o radu a pomoc boha Eu, který hledá řešení ve starých tabulkách. Pak navštíví obra Upelluriho a tam najde na jeho rameni  podstavu kamenného protivníka. Nařídí bohům, aby našli starý nůž, kterým byla oddělena nebesa od země v době, kdy je ještě společně nesl obr Upelluri. Tím nožem Ullikummiho od Upelluriho odříznou a zbaví ho tak opory. Pak Ea pobízí bohy k novému boji. Konec není zachován, ale je zřejmé, že Ullikummi je poražen a Bůh bouře, nejvyšší bůh churritského i chetitského panteonu, zvítězí.
Ukázky Ullikummi (Mýty staré Mezopotámie, 1.tabulka, I.str.303-304, III.str.305-308, 2.tabulka, I.str.310-311, II.str.311-312, 3.tabulka II.str.315, III.str.316-317)

ukázku dodám později, je trochu delší

Mýty staré Mezopotámie, 1977

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: starověký Přední východ  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

(03.06.2004, 21:10:45 - Mail - WWW):
I can not reed jour texte.
I hope that you can reed me.
see more about ullikummi this is the atlantis history
Greatings Carel Wijngaards

(03.06.2004, 21:11:06 - Mail - WWW):
I can not reed jour texte.
I hope that you can reed me.
see more about ullikummi this is the atlantis history
Greatings Carel Wijngaards


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.