Noèní úvahy
None

Krev

27. února 2005, 20:53

Význam krve

V nejstarších představách je krev spojena se životem, právě v ní hledali lidé sídlo života. Proto také věřili, že například získají sílu svých přemožených nepřátel, když se napijí jejich krve. Požíváním i zvířecí krve mohl člověk získat sílu toho tvora, jehož krev si takto přivlastnil.

Protože život se chápe ale také především jako dar od Boha, je krev zásadně jen jeho. Izraelcům je velice důsledně zakazováno každé požívání krve, dokonce je zakázáno i požívání masa, které obsahuje krev. Při zabití každé oběti byla krev vracena Bohu tím, že byla vylita na oltář nebo při oltáři na zem. Dovolení zabíjet a jíst zvířata v Gn9,1-6 je výslovně doplněno příkazem o posvátnosti krve, všechen život patří Bohu a ten trestá každého, kdo si jakýkoli život, i zvířecí, svévolně přivlastňuje, lidem patří jen maso, které povstalo ze země a do země se vrací. Přestoupení zákazu jíst krev se trestá dokonce stejně jako prolití lidské krve, tedy smrtí provinilce. Prolití lidské krve volá po krevní mstě, sakrální právo se tedy vztahuje na všechny zločiny, při nichž tekla krev "vina krve" dammím Př28,17. Může se ale stát, že se zabíjející neproviňuje prolitím nevinné krve, ale je vykonavatelem Božího soudu, pak platí zvláštní obrat "krev tvá na tvoji hlavu" 2S1,16, za zabití takového provinilce nehrozí krevní msta.

Krev jako nejvzácnější, přímo posvátná tekutina se také používala pro "smiřování krví". Kropením a tím i "očišťováním krví se pečetila smlouva. Ex24,6.8. Při uzavírání smlouvy Izraele s Hospodinem Mojžíš částí krve z oběti pokropil, tedy očistil a zasvětil oltář a druhou částí pokropil lid se slovy: "Aj, krev smlouvy, kterou učinil s vámi Hospodin." "Očišťování" krví je třeba chápat tak, že krev je život a životem se platí. Ti, za které bylo zaplaceno, vykoupení, jsou poznamenáni či očišťováni krví. Bez této funkce krve se těžko dá rozumět smyslu oběti a smlouvě s Bohem.

Heller J.: Tři svědkové, Oikúmené, Praha 1995 

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email nebo ICQ.
Trackback URL (?): http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/119266


Komentáře

Tokugawa (28.02.2005, 12:07:00 - WWW): Zajímavé
V Japonsku se na krev hledí úplně jinak:

Japonský člověk si s mimořádnou intenzitou uvědomoval kvality "čistého" a "ne-čistého". V šintoismu neexistuje pojem hříchu, ale do jisté míry se mu přibližuje představa rituální nečistoty kegare. Kegare je vše co odpuzuje kami, a proto je nutné se ho vystříhat, případně zbavit očistou. Znečištění může být přímým stykem přeneseno i na druhé. Kegare lze dělit do několika kategorií:

– různé věci páchnoucí a rozkládající se
– vše co souvisí s lidskou krví
– smrt, zabití nebo zranění jakéhokoli živého tvora.

didactylos (28.02.2005, 12:44:52): Ano, máš pravdu
to je velice zajímavé, ale snad nejzajímavější je, že rozdílná podstata v chápání krve přitom vede víceméně k shodným etickým důsledkům. Krev je v obou kulturách tabuizovaná, ve Starém zákonu s výjimkou jakési "pečeti" smlouvy s Bohem prostřednictvím oběti. A o toto speciální užití krve mi právě teď v těchto předpesachových časech jde.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.