Noèní úvahy
None

Zlatý věk a potravinové řetězce

28. února 2005, 8:01

Různé příkazy o vhodné potravě

Nevím, jestli jste pečlivými čtenáři bible a proto taky nevím, jestli jste si toho všimli. Ale bible ve své zprávě o stvoření světa hned v první kapitole první knihy propaguje rostlinnou stravu. S tím souvisí i jedna půvabná historka z našich školních škamen. Když jsme probírali vědecký kreacianismus, byly nám předloženy i nějaké jejich propagační texty. Na jednom byla Noemova archa jako živá, nakreslená přesně podle údajů v bibli, ale obrázek se zabýval i vnitřkem a kromě oddělení pro zvířata měl taky oddělení pro jejich potravu a tam byla i skladiště pro potravu pro masožravce, už si nepamatuji, co to bylo, každopádně to byli sušení nějací další živočichové. Hned jsme s kolegyní judaistkou začaly protestovat s poukazem na Gn1. Když brát bibli doslova, tak to musí platit i o veganství před potopou. Ale žerty stranou. Gn1 je obrazem původního biblického ráje a taky předzvěstí budoucího mesiáškého zlatého věku, jak je popsán v proroctví Izajášově Iz11. Možnost (a nutnost) živit se smrtí jiných bytostí vyvstala až po potopě Gn9. I tak platí zákazy o krvi, o kterých jsem minule psala, známá noachidská přikázání.


 

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (5)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Krev

27. února 2005, 20:53

Význam krve

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Pásach

26. února 2005, 18:55

Zkoumání významu slova pesach a předpokládaná předbiblická podoba tohoto svátku

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Seder

23. února 2005, 9:41

Podle knihy Judaismus od A do Z. Seder, doslova "pořadí, uspořádání". Popisuje domácí bohoslužbu a předepsaný rituál pro první noc svátku Pesach.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Z vlastních zdrojů k židokřesťanům

20. února 2005, 18:34

Nahledala jsem ty příspěvky, které jsem už k problematice napsala během celé doby, co blog existuje. Nebudu je přeřazovat do nové rubriky, jen je připomínám pro ty, kteří nečetli blog od začátku, nebo pro ty, kteří by si případně chtěli něco z nich přečíst znovu.

Celý článek

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Drobná organizační připomínka

18. února 2005, 18:36


Před rokem a půl jsem se poptávala, jestli si mohu dovolit šťourat ve Vánocích. Tehdy jste byli většinou pro. Pustila jsem se do toho z vervou a dokonce nikdo nenavrhl moje upálení. Jenže Vánoce nejsou pro křesťanovu víru vůbec podstatné, je to svátek pozdní, dodatečně naroubovaný. Teď se blíží Velikonoce a situace je mnohem horší, protože tento svátek je pro křesťanství zakládající.

Téma mé bakalářské práce se sice netýká historického Ježíše, ani o vzkříšení a zmrtvýchvstání v ní nebude řeč, ale přece se týká evangelia i pašijního příběhu jako jeho podstatné části. Název zatím provizorně zní asi takto: Obraz Ježíše jako mojžíšovského zákonodárce v Matoušově evangeliu. Budou tam části osvětlující historické pozadí, ale taky části osvětlující starozákonní pozadí. Vy, kteří mne znáte už delší čas, víte dobře, že jsem sice poněkud neortodoxně, ale přesto pevně věřící evangelička. Nicméně jsem religionistka a nebudu se snažit provádět si tady na blogu autocensuru. Ale čtenářů je už teď docela hodně, nevím, jak se mohu dotknout jejich víry. Navrhuji proto následující řešení: založila jsem si další rubriku "bakalářka", kam budu dávat věci, které se jí budou týkat. Do perexu se pokusím dát stručný obsah příspěvku (pokud možno nikoho nepohoršující) a tyto příspěvky si může každý, pokud bude chtít, otevřít a přečíst. Těm, kteří věří víc doslovně tomu, co je v bibli napsané, doporučuji takové příspěvky nečíst. Doufám, že bude i tak dost jiných příspěvků na čtení, budu se samozřejmě věnovat i jiným oblastem jako dosud.

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Omluva za výpadek

17. února 2005, 9:43

I technika někdy nefunguje tak, jak má...
Kvůli technickým problémům s připojením jsem až do včerejška nebyla. Hlásím znovu příchod. Taky už příští týden začíná nový semestr, už mám zaregistrované některé zajímavé předměty jako Písma světa, Srovnávací mytologii, Křesťanství v době velkého stěhování národů, Lidovou religiozitu a došlo i na Sikhismus. A už postupně zpracovávám podklady i části bakalářské práce, kterou musím do konce dubna odevzdat. Nachystané podkladové materiály budu na blogu uveřejňovat, budete se tedy se mnou pohybovat převážně v 1.století.

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Nová racionalita

7. února 2005, 8:00

Něco z filosofické čítanky

Celý článek

Rubrika: filosofie  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zkouška ze sociobiologie

3. února 2005, 6:53


V úterý jsem udělala zkoušku ze Sociobiologických základů kultury a náboženství. A musím se přiznat, že jsem už dlouho nezažila nic tak příjemného. Asi dvouhodinové povídání o všem možném i nemožném, vždycky ovšem přece jen spojené s genetickými tématy, bylo prostě prima. Dověděla jsem se spoustu nových věcí a ty, které jsem už věděla, jsem mohla zařadit do dalších souvislostí. Paráda! Nadchlo mne to do té míry, že jsem začala uvažovat o studiu biologie. Když jsem doma zalitovala, že studuju religionistiku a ne genetiku, dcera mi pověděla, že to můžu po ukončení jednoho studia napravit přihlášením se na další, ale že možná pak se mnou nebude doma k vydržení. Chvíli jsem o tom dalším studiu dokonce vážně přemítala, ale pak jsem si uvědomila, že kromě molekulární biologie, která mne nadchla svým vztahem k fyzice a chemii, bych musela taky absolvovat nezanedbatelnou porci klasických biologických disciplin, praktika, asi bych musela i něco pitvat, prostě mě ta chuť studovat biologii nakonec přešla.

A teď jsem se pustila do přehledu filosofie, protože v pátek píšu test. Tady taky žasnu, spíš ovšem nad filosofy samotnými, že je vůbec napadají věci, o kterých bádají. Tohle je mi tedy z valné části dost cizí. Držte mi pěsti. Protože je to test, nemohu uplatnit svoje nesouvislé encyklopedické vědění a rychlou reakci, písemná forma zkoumání vědomostí je pro mne vždycky mnohem horší. No, snad to nějak dopadne.

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (11)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.