Noèní úvahy
None

Teokracie

20. listopadu 2005, 13:42

Pokusím se osvětlit, proč považuji každou snahu o zavedení teokracie jako společenského uspořádání za rouhání se proti Boží svrchovanosti.

Je znovu poslední neděle v církevním roce, čas úvah. Musím se přiznat, že mne velice znepokojuje nárůst fundamentalistických tendencí, viditelný a stále se zvětšující, dotýkající se snad všech náboženství, o kterých vím. Nedovedu posoudit příčiny takové změny myšlení. Možná velká volnost moderního způsobu uvažování, zcela zřejmý následek a důsledek doby osvícenství a dalšího následného rozvoje všech věd a techniky v euroamerickém prostoru, způsobila v lidech pociťovaný nedostatek jistoty a touhy po bezpečí zjevených pravd.

Ovšem snaha nastolit "Boží vládu" nad lidmi je podle mého skromného názoru chybná. Je zcela zřejmé z historie, že se takové pokusy nikdy nepovedly a těm, kteří byli takovým pokusům vystaveni jako společenskému faktu, přinesly jen utrpení, nesvobodu, násilí páchaném v "Božím" jménu. Znamenaly zotročení lidí, podřízení se těm, kteří si osobovali být těmi správnými a jedinými znalci a vykonavateli "Boží" vůle, jejich veskrze lidským mocenským ambicím. Tito jediní správní znalci "Boží zjevené vůle" se vždycky sami pasovali do role prostředníků mezi lidmi a Bohem, vytvářeli spleť dogmat, zákazů a příkazů, které ovlivňovaly každý jednotlivý lidský čin, všechny sféry života, jeho hodnoty a směřování. Proto je i z čistě lidského sekulárního pohledu každý pokus o teokratické uspořádání společenského života špatný.

Mnohem závažnější mi z hlediska člověka věřícího připadá teologická pochybenost takových pokusů o teokratickou vládu. Domnívám se totiž, že jsou proviněním proti Bohu. Protože jsem věřící křesťanka, řeknu, že jsou proviněním proti desateru. (Mohla bych jistě vyjádřit svůj odpor proti pokusům o teokracii i v pojmech jiných náboženských systémů). Nejen proti přikázáním desatera, která jednají o vztahu lidí navzájem, od "Nezabiješ" až po "Nepožádáš". Hlavně jsou proviněním proti prvnímu přikázání "Nebudeš mít jiného Boha mimo mne". Snaha prosadit svou představu "Boha" je tou nejhorší lidskou modlou.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Akát (18.03.2006, 23:48:44): Tibet
Myslím, že v Tibetu fungovala teokracie docela dobře. Ale moc o tom nevím.

(11.06.2006, 13:27:28):
Milovaný priatelu.Osobne som presvedčený,vo viere Ježiša Krista,že pravý krestan musí tužit po Božej vláde a rýchlit príchod behu nasho Pana Ježiša Krista,vid.1.Samuelova 4-9.brat v kristu Stefan tel.420776175458.


Michal Zásměta (07.06.2007, 12:47:44 - Mail): Teokracie
Teokracie je uskutečnitelná pouze tam a v době, kdy je připraven určitý národ, kterého navštíví Nejvyšší ve formě mystika nejvyššího řádu. Tento ideál mají dodnes židé, avšak ti nebyli připraveni Krista přijmout ani jako Mesiáše a tedy už vůbe ne jako panovníka, neboť pověření podstatné pro splnění Božího poslání je vždy pro Vyvoleného úkol vyhledat Otcem označené duše. Byl sice nástin o snahu provolat Ježíše židovským králem, avšak v tehdejší okupované Judeji to možné nebylo... namísto, aby již Mojžíšem připravený příchod Mesiáše byl oslavou, tak se stal pronásledováním, zatčením a popravou člověka, do něhož vstoupil Duch Nejvyššího... Na mosaice chrámu sv. Víta je budoucí ,,Druhý příchod" znázorněn v barevném provedení a není náhoda že sám císař Karel měl, tak jako staří prorokové ,,snová" zjevení, kde k němu přicházeli andělé a přikazovali mu co má vša a jak vykonat ve jménu Nejvyššího...Ano, byl to prozatím poslední zasvěcenec na trůně, dobře věděl co činí, když nechal vybudovat celé Nové město pražské coby Nový Jeruzalém !!! podle určitých zmínek jasnovidců onen budoucí mystik nejvyššího řádu- nový Kristus již žije někde na Moravě a je nyní ve věku dospívání a my máme ten svatý úkol Nejvaššímu splnit ten sen, aby se zde na zemi zobrazily nebeské hierarchie, a bylo ---jako v nebi , tak i na zemi---, jak se denně modlíme, aniž bychom chápali, co to vlastně znamená...budu rád za vaše reakce /na můj email/ a milerád vás postupně přesvědčím, že druhým vyvoleným národem po selhání židů je národ Český a tato idea je ukryta jako sen v podvědomí každého čecha a je na nás, abychom vyrovnali cestu Pánu !!!Váš Michal Z. p.s.: na té vlajce na hradě by mělo být přešito to heslo na správné a původní: ---PRAVDA BOŽÍ VÍTĚZÍ ---!!!

emilie (11.07.2008, 14:22:37 - Mail): Boží vláda
Protože jsem nevzdělaná a po vzdělání neprahnu, nic jsem neslyšela o snaze nastolit Boží vládu nad lidmi. Co je to teokracie se mrknu do slovníku, hned jak budu moct. Nejsem si jista. Něco si ale myslím o Boží vládě v lidech, o vystavených chrámech ve všech jednotlivcích. Takto vybavená většina lidí utvoří společnost větší "Boží vůle". Zní to jako fantazie? Jsem přesvědčena o této budoucnosti lidstva, pokud ovšem nezničíme do té doby sami sebe. Jak vystavět Boží chrám v sobě? Malé Boží království? To je otázka aktivního duchovního hledání. A jak už víme, jde to pomalu. Na konci ovšem, dle mého, bude společnost vzájemně ohleduplných lidí s vědomím Boha tak pevným, že Bůh bude oficielně nejdůležitějším předmětem vědeckého bádání, protože, budeme-li Ho poznávat, budeme přes Něj poznávat vše. A protože to zní komplikovaně, můžeme začít se stavbou chrámu v sobě každý jinak. Posláním religionistiky dle mého je výchova lidstva k úctě k víře ostatních. Informuje o víře těch druhých. V žádném případě však nemohou tyto vědomosti nahradit osobní praxi v prožívání duchovních dimenzí vlastní lidské osobnosti. Děkuji z celého srdce statečné Didactylos za šíření tolerance mezi lidmi a přípravu k nalezení spojitostí jednotlivých lidských chrámů. A omlouvám se za to, že zkouším její trpělivost. Mohu se jistě úplně ve všem mýlit. Pozdrav Didactylos a všem, kdo to bude číst.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.