Noèní úvahy
None

Bakalářky

12. dubna 2004, 20:39

V těch několika volných dnech jsem se podívala na to, co mne čeká a nemine.

Sice jsem se domluvila, že zkoušky budu chtít skládat až v zářijovém termínu, ale i tak je času málo a látky docela hodně. Něco budu muset vědět o kterémkoli tématu, tak jsem si řekla, že využiju Vaší trpělivosti a poprosím Vás, abyste mi napsali, co by Vás zajímalo přednostně. Zpracované otázky bych postupně uveřejňovala na blogu.

Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce:

I. Obecná religionistika
1. Vymezení náboženství
2. Magie, totemismus, animismus
3. Mýtus a rituál
4. Sakrální a profánní
5. Démonismus, polyteismus, monoteismus
6. Náboženství etického zlomu
7. Teorie vzniku a vývoje náboženství
8. Typologie náboženství
9. Historická religionistika
10. Komparativní religionistika
11. Hermeneutická religionistika
12. Fenomenologie náboženství
13. Antropologie náboženství
14. Sociologie náboženství
15. Psychologie náboženství
16. Geografie náboženství
17. Institucionalizace religionistiky
18. Religionistika a teologie
19. Hlavní představitelé světové religionistiky
20. Hlavní představitelé české religionistiky

II. Západní náboženské tradice

II. 1. Judaismus
1. Náboženství Protoizraelitů
2. Kmenový svaz Izrael
3. Saul, David a Šalomoun
4. Izraelské a judské království
5. Prorocké hnutí
6. Exil a poexilní židovství
7. Tenak
8. Helénistická diaspora
9. Saduceové, esejci, farizeové
10. Talmúd
11. Sefaradim
12. Aškenazim
13. Kabala
14. Šabatiánství a frankismus
15. Chasidismus
16. Haskala
17. Ortodoxní, konzervativní a reformní judaismus
18. Sionismus a vznik státu Izrael
19. Chrámový a synagogální kult
20. Židovské svátky

II. 2. Křesťanství
1. Vznik křesťanství
2. Rané (starověké) křesťanství
3. Patristika
4. Ortodoxie a hereze
5. Vznik a vývoj papežství
6. Mnišství, řády a kongregace
7. Staré orientální církve
8. Christianizace Evropy
9. Pravoslaví
10. Scholastika
11. Reformace
12. Protireformace
13. Mimoevropské misie
14. Mystika
15. Katolická církev v době osvícenství
16. Evangelické církve a sekty 18. – 20. století
17. Katolická církev v 19. a 20. století
18. Protestantská teologie 19. a 20. století
19. Katolická teologie 19. a 20. století
20. Církevní rok a liturgie katolicismu a pravoslaví

II. 3. Islám
1. Náboženský život v předislámské Arábii
2. Muhammad
3. Korán
4. Sunna
5. Islámská právní věda (fikh)
6. Islámské „schizma“ (cháridža a ší’a)
7. Diferenciace ší’itského islámu
8. Islámské duchovenstvo (rozdíl sunna – ší’a)
9. Islámská věrouka a exegeze
10. Lidový islám
11. Pět sloupů víry
12. Da’ wa a džihád
13. Klasifikace a periodizace islámského reformismu
14. Bojovná islámská hnutí
15. Islámský reformismus v Egyptě a Levantě
16. Islámský modernismus
17. Islámský fundamentalismus
18. Moderní ší’a
19. Islámské pojetí války a míru, lidských práv a demokracie
20. Ekumenický dialog islámu s křesťanstvím a judaismem

III. Východní náboženské tradice

III. 1. Hinduismus, džinismus, sikhismus
1. Proto-indická (harappská) kultura
2. Védské kosmogonie
3. Védský panteon
4. Védský a brahmánský rituál
5. Nauka upanišad
6. Varny a kastovní systém
7. Základní pojmy hinduismu
8. Hinduistická náboženská literatura
9. Hinduistická kosmologie
10. Šiva
11. Višnu
12. Indická filozofie
13. Bhagavadgíta
14. Jóga
15. Ženská božstva a hinduistický tantrismus
16. Hinduistický kalendář
17. Rituální život současného hinduismu
18. Reformní neohinduistická hnutí
19. Sikhismus
20. Džinismus

III. 2. Buddhismus, taoismus, konfuciánství, šinto
1. Historické souvislosti vzniku buddhismu
2. Gótama Siddhatta
3. Čtyři vznešené pravdy a dvanáctičlenný řetězec vznikání
4. Osmidílná vznešená stezka
5. Sangha raného buddhismu
6. Buddhistické koncily
7. Buddhistická kosmologie
8. Buddhistický kult a symbolika
9. Dhjánibuddhové a bodhisattvové
10. Théraváda, mahájána, vadžrajána
11. Buddhistická náboženská literatura
12. Buddhistická filozofie
13. Tibetský buddhismus
14. Čínské kosmologie a kosmogonie
15. Taoismus
16. Konfuciánství
17. Buddhistické školy v Číně
18. Šinto
19. Buddhistické školy v Japonsku
20. Zen

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Irenka (12.04.2004, 20:50:51 - Mail):
mamka jen planě hořekuje, ona to vlastně všechno umí ;o))) ale ne, jen ji otravujte s otázkama, to jí jen prospěje :o)))

kryska (12.04.2004, 21:09:08): Didaktyle!!!
Obchází mě mrákoty, jen to tu čtu! Moc Ti držím palce!
Mimochodem - těším se na jakékoli téma, které z tohoto seznamu uveřejníš. :o) Ještě jednou hodně štěstí!

SuE (12.04.2004, 21:28:29):
kdepak, žádné otázky, ještě by tě to rozptylovalo od učení .. ale kdyby ses chtěla někdy odreagovat ..nějakou zlomyslnost vymyslím :-)
zatím jen link na zajímavou diskusi : http://www.totem.cz/forum/read.php?f=8&i=1331&t=1331
:-)

Ancoram (13.04.2004, 00:18:38 - WWW):
Cokoliv o islámu

didactylos (13.04.2004, 08:33:53):
2 Sue
tak jsem si úspěšně asi hodinu četla, docela zajímavá debata
2 ancoram
islám právě bereme, tak budu uveřejňovat po pořádku. Náboženství předislámské Arábie už bylo, dala jsem link na zpracování kolegy Davida Zbírala, teď má nové umístění
http:///www.davidzbiral.webzdarma.cz/predislam.htm

Hara.Tadayasu (18.05.2007, 21:44:17 - Mail): Šinto
Šinto bych ocenil. Zajímalo by mne, jaké informace jsou tu "k dostání". :)


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.