Noèní úvahy
None

Muhammadova rozsáhlá rodina

19. dubna 2004, 17:37


Musím se přiznat, že při řetězení vět jsem měla taky velkou chuť švindlovat. A tak tu část, která mne nejvíc zaujala a byla pár vět před požadovanou pátou větou na straně 23, opíšu teď:

Křesťanská polemická literatura se po století rozhořčovala nad Muhammadovou údajnou smyslností. Po smrti Chadídži, v době přibývajících politických úspěchů, se Prorok postupně oženil s devíti dalšími ženami. Hlavní důvody sňatků byly ovšem politické a někdy sociální. Muhammad uzavíral sňatky s dcerami významných prvních muslimů (jako byla Á'iša, dcera Abú Bakra nebo Umarova dcera Hafsa) a kmenových náčelníků a také s vdovami po padlých muslimských bojovnících. Je příznačné, že se neoženil s žádnou ženou z Medíny, aby neporušil svou neutralitu vůči tamním rodům. Vedle zákonných manželek měl ještě tři konkubíny: koptskou křesťanku Máriji, kterou dostal darem od egyptského místodržícího, a dvě židovky. Muhammadova rozsáhlá polygamní rodina jeho současníky rozhodně nepohoršovala, ale byla naopak chápána jako chvályhodný doklad jeho mužnosti, schopnosti a postavení. Evropským kritikům odpověděl v moderní době Egypťan al-Aqqád, že Muhammadova široká rodina nesvědčí o přemíře sexu, stejně tak jako skutečnost, že se Ježíš neoženil, nesvědčí o jeho nedostatku.

L.Kropáček: Duchovní cesty islámu, Praha, Vyšehrad, 2003, str 22-23

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: islám  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Dhal (19.04.2004, 18:25:05):
Hm, Ježiš sa neoženil? Ale o tom v evanjéliách predsa nie je ani slovo. Niektoré náznaky by skôr svedčili o opaku, napríklad učeníci ho volali rabi. A tí ženatí byť "museli"... Nebyť ženatým v tom čase na tom mieste (a v jeho veku) bolo vtedajšou morálkou považované za čudáctvo (ak teda nepatril medzi esejcov, ale tí sa v evanjéliách nespomínajú ani slovom). A za čudákom by asi zástupy netiahli. Nakoniec ani on sám nemal nič proti manželstvu, nájde sa k tomu viacero citátov z evanjélií.


didactylos (19.04.2004, 20:34:45):
máš pravdu v tom, že se neví, jestli Ježíš ženatý byl nebo nebyl. V posledním bádání se spíš uvažuje, že byl, hlavně z důvodů, které uvádíš také. Totiž, pokud byl farizeem, i když apokalyptického směru, pak být ženatý patřilo skoro k jeho povinnostem. Esejcem nejspíš nebyl, i pokud by byl, nepatřil by k oddělenému společenství a rodinu by pak mít mohl. Esejcem, nebo jak říká profesot Flusser, esejským disidentem, byl Jan Křtitel, jehož žákem Ježíš nějakou dobu také byl (a který byl ve své době mnohem známější). Potíž je v tom, že se z evangelií nedá historický Ježíš a jeho života běh věrohodně rekonstruovat, evangelia jsou teologickým zpracováním starších tradovaných látek a jsou velice poznamenaná faktem pádu druhého chrámu. Ale to jsem odbočila.
V tom úryvku je citovaná výpověď al-Aqqáda a ten to zřejmě bere podle převažující křesťanské tradice.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.