Noèní úvahy
None

Mylná Trojice

27. června 2007, 17:54

Zajímavé omyly Koránu v chápání křesťanských dogmat

Říkává se, že odříkaného chleba je největší krajíc.


Nikdy jsem nechtěla studovat západní náboženské tradice, do kterých patří celá historie všech tří monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu. Z jejich tradic jsem se vždycky věnovala jejich starověké části, povětšině novozákonní i starozákonní biblistice. Když jsem teď navštěvovala kurz Islámský reformismus v moderním světě a studovala podklady ke svému referátu, zjistila jsem, že mne neobyčejně zajímá vztah mezi sekulárním a náboženským právem v dnešní době. Rozhodla jsem se proto, že po dokončení magisterského studia se přihlásím také do studia doktorského a to právě se zaměřením na tuto problematiku. Napsala jsem docentu Mendelovi, jestli bude ochoten mne vzít pod své odborné vedení. Docela se bojím, dovedu si představit, že to vůbec nebude jednoduché. Ale to tu uvádím jenom jako vysvětlení, proč se kromě starověkých náboženství bude na blogu v hojné míře objevovat i islám.

Křesťané v koránském pojetí se prohřešují proti víře v jediného Boha tím, že k němu přidružují. Islám odmítá učení o Trojici, považuje je za „širk". Podle koránského textu toto dogma odporuje i samotnému Ježíšovu učení.

A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají" „Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!" A pravil Mesiáš: „Dítka Izraele, uctívejte Boha, Pána mého i Vašeho! Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný, a nespravedliví nebudou mít pomocníky." A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují" „Bůh je třetí z trojice", zatímco není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdo z nich jsou nevěřící, trest bolestný!

(5:73)

Ovšem je třeba přiznat, že Korán chápe učení o Trojici mylně. Domnívá se totiž, že Trojici tvoří Bůh, Ježíš a Marie.

A hle, pravil Bůh:"Ježíši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem „Vezměte si mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha?" I odpověděl: „Sláva Tobě! Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo! Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť ty znáš, co je v duši mé, zatímco já neznám, co je v Tvé duši, vždyť ty jediný znáš nepoznatelné.

(5:116)

Ježíšovi i jeho matce Marii se Korán věnuje na mnoha místech. Dá se dokonce říct, že Ježíšovi věnuje Korán mimořádnou pozornost. Ježíš vystupuje jako Mesiáš, je označován za „Slovo Boží". Marie ho počala přímým svořitelským slovem Božím, stejně jako kdysi Bůh stvořil Adama. Je zdůrazněna Mariina čistota a panenství, v Koránu je obdoba zvěstování z Lk1,34. Nejvíc zmínek o Marii je v súře 19 Marie a v súře 3 Rod Imránův. Mariin otec se podle súry 3 jmenoval Imrán (3:3, 66:12) a Marie je chápána jako sestra Harúnova (19:29).  Tady došlo zřejmě k mylnému ztotžnění Marie, matky Ježíšovy, se starozákonní prorokyní Mirjam, sestrou Árona a Mojžíše, dcerou Amramovou (Ex15,20 a Nu12,1). Na tento omyl poukazovali křesťanští polemisté už za Muhammadova života. Ze strany muslimské exegeze bylo vypracováno několik  výkladů, které měly rozpor vyřešit. Třeba výkladem, že se jedná o jiného Hárúna, ne Mojžíšova bratra. Ale protože súra 19 o Marii čerpá mnoho materiálu z apokryfních křesťanských spisů, třeba právě na blogu rozebíranému a zmiňovanému protoevangeliu Jakubově, tento výklad neobstojí, protože Marie v tomto případě žádné sourozence nemá, dokonce ani mít nemůže. Hrbek ve vysvětlivkách k verši 19:29 připojuje jinou islámskou exegezi, že „sestra" v tomto případě znamená „ze ženských potomků Áronových, příbuzná Áronova".

Spíš je potřeba přiklonit se k názoru, že Muhammad a jeho okolí příliš křesťanské učení neznali, čerpali svoje znalosti o něm spíš z heterodoxních křesťanských zdrojů.  Pěknou studii o předislámském náboženství v Arábii uveřejnil na svých stránkách David Zbíral

Literatura:

Korán, překlad Ivana Hrbka, Odeon v edici Živá díla minulosti, Praha 1972

Luboš Kropáček: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha 2003

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: islám  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

sure (28.06.2007, 09:06:43 - Mail): hmmm
zaujmave :), diky pokracuj


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.