Noèní úvahy
None

Manželské povinnosti

11. září 2004, 6:28

Život s mnoha manželkami najednou.

Podle islámského práva může mít muž současně jen čtyři manželky (a musí se ke všem chovat stejně), otrokyně se nepočítají, Muhammad měl jako Prorok na základě několika Božích zjevení dispens a mohl si vzít neomezený počet žen. V medínském období se tak počet jeho manželek rozrostl na devět. Všem svým ženám postavil samostatné domky a střídavě pobýval u každé z nich, sám vlastní dům neměl. Někdy sedával na dvoře se všemi svými ženami najednou, hovořil s nimi a žertoval, většinou je ale navštěvoval v jejich domech v osmidenním cyklu, u každé kromě Sawdy trávil jednu noc. Sawda svou noc totiž postoupila A'iše, protože sama byla už starší žena. Sawda byla chudá vdova bez příbuzných a sňatek byl pro ni poskytnutím sociálního zabezpečení a ochrany, protože vdova bez majetku a příbuzných byla v mnohem horším postavení než mladý otrok. O dohodě o poskytnutí noci se zachovalo v tradicích několik zpráv:

Sawda bint Zam'a darovala svůj den 'A'iše, a tak Prorok, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, přiděloval 'A'iše její den i Sawdin den.

Víme ale také, že Muhammad byl schopen za jedinou noc splnit své manželské povinnosti u všech svých žen, je řada podobných tradic jako následující ukázka:

Prorok, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, obcházíval své ženy za jedinou noc – a tehdy měl devět žen!

Ale život s tolika manželkami nebyl úplně procházka růžovým sadem. Jednou jejich domácí pletichy už přesáhly únosnou míru a Muhammad jim pohrozil, že se s nimi se všemi rozvede. Nakonec to sice neudělal, (možná i proto, že to je velice nákladná věc, ženu, se kterou se muslim rozvede, musí do smrti živit, pokud se ona znovu neprovdá, a navíc jí musí dát velké druhé věno, první dostala už při svatbě), ale zapřisáhl se, že k žádné manželce po celý měsíc nevejde a svůj slib dodržel. Uvádím svědectví Ibn 'Abbásovo:

Jednoho dne zrána jsme shledali ženy Prorokovy, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, kterak naříkají, a u každé ženy byli její příbuzní. Vyšel jsem do mešity a ta byla nabitá lidmi. Přišel 'Umar ibn al-Chattáb a vystoupil k Prorokovi, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, jenž byl ve své místnosti. Pozdravil, ale nikdo neodpověděl. Poté pozdravil, ale nikdo neodpověděl. Poté pozdravil, ale nikdo neodpověděl. Zavolal na něj a vstoupil k Prorokovi, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, a pravil: Což jsi se rozvedl se svými ženami? I pravil: Ne, zapřisáhl jsem se však před nimi na měsíc. A setrval takto dvacet devět dnů a pak vešel ke svým ženám.

Pelikán P: Sunna, pramen islámského práva, Praha 1997

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: islám  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.