Noèní úvahy
None

Učebnice náboženství

15. září 2004, 6:05

Dnes na závěr z kapitoly Islám a nová generace úryvek z prvního dílu učebnice náboženství, Islámská výzva at-Tarbíja al-islámíja, vydané v Sýrii v roce 1957.

Korán a arabský jazyk jsou projevem Alláhovy přízně k tomuto lidu, principy koránu byly příčinou obrození Arabů poprvé v jejich dějinách, neboť jím se Arabové z rozděleného bytí povznesli k jednotě a síle, moci, panství a civilizaci. Korán zachoval Arabům i jejich jazyk, obohatil ho, učinil z něj jazyk náboženství a života, vědy, umění, filosofie a práva, prostě jazyk veškerých oblastí života a myšlení. Korán dokonce jde nad to a vede k tomu, aby se z arabštiny stal lidstvem vytoužený světový jazyk. Korán je rovněž svorníkem dnešních Arabů s minulostí a s generacemi, které předcházely, neboť ještě dnes mohou Arabové vychutnat slova vytvořená předcházejícími generacemi, zašlými již před mnoha staletími. To není málo a nestalo se to žádnému jinému národu než arabskému – a na tom má zásluhu právě korán. Zásady koránu jsou jediným záchrancem Arabů před všeobecným oslabením a úpadkem a rovněž před cizí nadvládou; jsou rovněž obsahem arabského poslání a arabský národ je štědře dal světu i jiným národům. Ty jsou pak Arabům vděčny a milují je a sympatizují s nimi, protože islám je s Araby spojuje i vírou: muslimové jsou bratři. Onoho vznešeného místa mezi národy dosáhli Arabové právě zásluhou koránu a jeho učení. V dnešním světě, plném materialismu a zkázy, jsou právě Arabové povoláni k tomu, aby znovu nesli své poselství národům a světu. Tak dostávají Arabové – dík úradku božímu – světové poslání a mezi národy místo nejdůležitější.

at-Tarbíja al-islámíja, Damašek 1957
Petráček K.: Islám a obraty času, Praha 1969

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: islám  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.