Noèní úvahy
None

Dopis vdovce duchu manželky

9. října 2003, 17:31

Hieratický papyrus Leidenského muzea I 371 z konce 13.století př.Kr. byl nalezen v hrobce, patřící adresátce, připevněný na sošce služky D 132 patřící témuž muzeu, která měla dopis dodat duchu Oncherie.

Vznešenému a dokonalému duchu Oncherie.

Co zlého jsem ti učinil, že jsem se ocitl v tomto bídném stavu, ve kterém jsem? Co jsem ti učinil, že jsi na mne vložila svou ruku, aniž se ti stalo něco zlého? Učinil jsem ti snad od okamžiku, kdy jsem se stal tvým manželem, až do dneška něco, co bych měl skrývati? Co mám ještě činiti, když činím všecko, oč jsem žádán? Co jsem ti učinil? Až slovy svých úst se budu s tebou souditi před devaterem západních bohů, pak budeš souzena ty i tento můj dopis, v němž jsou má slova a mé poselství. Co jsem ti učinil, že se takto chováš?
Stala ses mou manželkou, když jsem byl ještě mladík, a bydlel jsem s tebou. I když jsem zastával úřady všeho druhu, bydlel jsem s tebou, neopustil jsem tě a nezarmucoval jsem tvého srdce. Ani tehdy, když, ještě jsa mladík, jsem nastoupil na rozličné vysoké úřady královské, neopustil jsem tě, řka: "Bude se mnou!" Když kdokoli hodlal přijíti ke mně dříve než k tobě s věcí, tebe se týkající, nepřijal jsem ho, řka: "Učiním podle jejího přání."
Hleď, nedopřeješ-li klidu mému srdci, budu se s tebou souditi, aby bylo rozeznáno bezpráví od spravedlnosti. Hleď, když jsem vyučoval důstojníky královského vojska pěšího i jezdectva, poslal jsem je, aby se vrhli před tebou na svá břicha, a oni přinesli krásné věci všeho druhu, aby je složili před tebe. Nic jsem před tebou neskrýval ve dnech tvého života a nepůsobil jsem ti zármutku ani utrpení.
Všecko mé chování k tobě bylo jako k pánu. Neshledala jsi, že bych byl s tebou nakládal nešetrně jako sedlák, a že bych vcházel do cizího domu. Nedopustil jsem, aby ti zloděj ukradl něco z toho, co jsi ode mne dostala. A když jsem byl dosazen na místo, ve kterém nyní jsem, nemohl jsem vycházeti ven podle svého zvyku; choval jsem se tak, jako se chová, kdo jest v takovém místě. Svých mastí, svých chlebů ani svých oděvů, kterých se mi dostávalo, jsem nerozdával jinde, řka: "Lidé jsou mi potřebni."
Nenakládal jsem s tebou nešetrně, ale hleď, ty již nevíš o dobru, které jsem ti prokazoval, a proto ti posílám dopis, abych ti připoměl, co se s tebou dálo.
Když jsi onemocněla chorobou, kterou jsi trpěla, běžel jsem pro lékaře a on hotovil pro tebe léky a činil, co sis přála, aby se činilo. A když jsem se vydal s králem na cestu a odebral se na jih, bylo mi tak jako tobě. Osm měsíců jsem strávil, aniž jsem jedl a pil po lidsku. A když jsem se vrátil do Mennoferu, vzal jsem si dovolenou od krále a zařídil jsem, co bylo pro tebe nutno. Velice jsem plakal se svými lidmi před tvým obydlím, dal jsem šaty a nejjemnější plátno na tvůj obal a dal jsem zhotoviti mnoho oděvů. Neodmítl jsem nic dobrého, abych ti to neučinil.
Hleď, ačkoli jsem neměl příčiny činiti to všecko, tři roky jsem strávil sedě, a nevcházím do jiného domu. Hleď, to činím kvůli tobě, ty však nerozeznáváš dobra od zlého, a proto ať soud rozhodne mezi tebou a mnou. Hleď, jsou sestry v mém domě, ale nechodím ani k jedné z nich.

Lexa F. (1947): Výbor ze starší literatury egyptské, Praha

P.S. Tak jsem se na chvíli dostala na net a vidím, že Mudd našel skoro celou knihu F.Lexy: Náboženská literatura staroegyptská, str. 48-133, v elektronické podobě. http://www.grimoar.cz/fl_03/fl_03.htm

To je hrozně prima, můžete si číst podle libosti, rozhodně to stojí za přečtení všechno. Kdo se ale chce omezit jen na některé nejdůležitější texty, může zkusit: (a může zároveň podniknout exkurzi do muzeí)
http://www.volny.cz/eucebnice/literatura/egypt.html nebo
http://www.ceskaliteratura.cz/translat/ a vybrat si egyptské texty
Doporučuji určitě přečíst Chvalozpěv Achnatonův na Slunce, o tom chci pojednat zítra. http://www.ceskaliteratura.cz/translat/aton.htm

Proto jsem se rozhodla vám dnes přidat jen jeden mladší textík, myslím si, že dobře ilustruje představu Egypťanů o životě po smrti. (A zdá se, že si Egypťanky nemohly stěžovat na diskriminaci)

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

SuE (10.10.2003, 18:54:22):
proč ji to psal? ona ho chodila strašit ? su trošku mimo asi :-)


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.