Noèní úvahy
None

Malá královská modlitba

31. prosince 2006, 15:46


Král Dareios praví:
Nechť mně přinese Ahura Mazda s bohy královského domu pomoc, nechť chrání Ahura Mazda tuto krajinu od nepřátelského vojska, od neúrody, od lži. Ať nepřijde na tento kraj ani nepřítel, ani neúroda, ani lež! To si vyprošuji od Ahury Mazdy a bohů královského domu jako dobrodiní. Toto dobrodiní nechť mi dá Ahura Mazda s bohy královského domu!

O.Klíma: Zarathuštra

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Šachar a Šalim

23. června 2004, 15:05

Tabulka z Ugaritu KTU 1.23, která obsahuje kultické instrukce, liturgické části i mýtus. Mýtus vypráví o zrození božských dvojčat, Šachara a Šalima, venušovská božstva v aspektu Jitřenky a Večernice. Nejpravděpodobnější výklad spojuje celek na tabulce s kultem královské svatby i s předsvatební obřízkou a plozením následníka trůnu.

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zaříkávání proti křivému pohledu

27. dubna 2004, 9:29


Tak jsem si řekla, že má Sue pravdu a je třeba zkusit nějaké zaklínadlo.

Přepisuji zaříkávání proti křivému pohledu KTU 1.96 z knihy Ondřeje Stehlíka Ugaritské náboženské texty, Praha, Vyšehrad, 2003.

Zlý pohled, pokud někoho postihne, bloudí okolo
a zošklivuje radost bratra svého,
i potěšení bratra svého, i kdyby ten byl sebepříjemnější.
Krmí se tělem jeho, ano bez nože,
pije krev jeho, ano bez číše.
Otočte se,
pohlede hanebníka,
a pohlede hanebnice!
Otočte se,
pohlede celníka
a pohlede hrnčíře
a pohlede vrátného.
Pohled vrátného vrátnému ať se vrátí,
pohled hrnčíře hrnčíři ať se vrátí,
pohled celníka celníkovi ať se vrátí,
pohled hanebníka hanebníkovi ať se vrátí
pohled hanebnice hanebnici ať se vrátí.

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Enúma eliš

27. října 2003, 21:37

odkaz na text Enúma eliš

Myslím, že tento odkaz se bude hodit...

Vím, že můj blog čtou i mí kolegové, kteří se teď připravují na zkoušku ze starověkých náboženství Předního východu. Hlavně pro ně, ale i pro ostatní zájemce, je určen odkaz na plné znění Enúma eliš.

 

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Ovce a obilí

23. října 2003, 22:44

Jak lidé dostali od bohů důležité dary

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zpěv o motyce

22. října 2003, 21:02

jak lidé rašili jako tráva

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zpěv o Ullikummim III, 3.tabulka

17. října 2003, 19:54

přidávám poslední dochovanou část

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zpěv o Ullikummim II 2.tabulka

16. října 2003, 20:45

k Cyklu o Kumarbim, který už měl jako 1.báseň Těhotného boha, jako 2.báseň Chedammu, a jako 1.část 3.básně Zpěv o Ullikummim I přidávám 2.tabulku

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zpěv o Ullikummim I

16. října 2003, 0:13

jen trochu krácená 1.tabulka

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Chedammu

15. října 2003, 20:35

ukázky: o synu Kumarbiho, drakovi Chedammovi

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Zmizelý bůh

14. října 2003, 21:44

chattijský mýtus o hněvu a nepřítomnosti boha vegetace Telipinu

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Dopis vdovce duchu manželky

9. října 2003, 17:31

Hieratický papyrus Leidenského muzea I 371 z konce 13.století př.Kr. byl nalezen v hrobce, patřící adresátce, připevněný na sošce služky D 132 patřící témuž muzeu, která měla dopis dodat duchu Oncherie.

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Kniha mrtvých I

8. října 2003, 20:55

První porce říkadel pro zesnulého

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Strom chuluppu

16. září 2003, 20:46

sumerský mýtus

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Bůh, který tvoří slovem

9. září 2003, 18:31

text Šabakovy desky o stvoření světa pouhým božím slovem – s komentářem

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Těhotný bůh Kumarbi

1. září 2003, 16:52

tentokrát jako ukázku společné indoevropské náboženské tradice uvádím znění chetitského mýtu (text i s poznámkami překladatelky)

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Bolavý zub

28. srpna 2003, 21:13

Kdyby vás taky bolely zuby, mohlo by se hodit toto akkadské zaklínání

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Enki a Ninmach

24. srpna 2003, 20:28

Celá sumerská báseň o vzpouře bohů a tvoření lidí

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Atrachasís

22. srpna 2003, 22:30

Starobabylonský epos – část o stávce bohů

Celý článek

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.