Noèní úvahy
None

Chedammu

15. října 2003, 20:35

ukázky: o synu Kumarbiho, drakovi Chedammovi

Brzy vyšlo najevo, že původcem pohromy je Kumarbi. Bozi, znepokojeni spouští, kterou Chedammu na zemi napáchal, se sešli. Ea jim domlouval a vytkl Kumarbimu jeho počínání.
Fragment 6
Ea, král moudrosti, mezi bohy promluvil,
Kumarbimu řekl:
"Proč lidstvo hubíte?
Neobětuje snad bohům,
nevykuřuje vám dřevem cedrovým?
Jestliže lidstvo vyhubíte,
bohům už sloužit nebude,
nikdo vám už chlebem a úlitbou nebude obětovat.
Bůh bouře, mocný král Kummije, sám bude musit uchopit pluh
a Ištar a Chepat samy budou otáčet mlýnským kamenem."

Ea, král moudrosti, Kumerbimu řekl:
"Proč ty, Kumarbi, lidstvu úklady strojíš?
Neplní snad lidstvo stodoly,
neobětuje snad bez váhání tobě, Kumarbimu?
otci bohů, s radostí v chrámě?
Neobětuje snad Bohu bouře,
a nenazývá snad mne, Eu, králem?"

Bůh bouře poslal za Chedammou svou krásnou a svůdnou sestru Ištar, bohyni lásky a války.
Fragment 11
Ištar se do lázně odebrala,
odebrala se ke koupeli,
umyla se, očistila
a potřela se jemnou voňavkou.
Pak se ozdobila
a kouzlo se za ní táhlo jak psíci.

Ištar Ninattě a Kulittě přikázala:
"Uchopte harfu a činely,
jděte na mořský břeh
a udeřte na činely!
Možná, že uslyší naši výzvu
a uvidíme jej"

Se strachem vyhledala Ištar Chedamma. Když se Chedammova hlava vynořila z vln a drak bohyni "spatřil, Ištar před ním pozvedla své nahé tělo", Chedammu po Ištaře hned zatoužil a zval ji k sobě do vody, ale nakonec jeho nezřízená žravost převládla a Chedammu hrozil, že Ištaru sežere. Tehdy se Ištar zřejmě dala na ústup.

Podruhé byli bohové chytřejší a vymysleli nový postup.
Fragment 16
Ištar, královna Ninive,
nasypala do mocných vod aššijatar, šachi a parnulli
a aššijatar, šachi a parnulli se ve vodách rozpustily.
Sotva si Chedammu lokl kapky tohoto piva,
přepadl jeho duši sladký spánek
a mohutný Chedammu dřímal jak dobytče, jako osel.
Nic nerozeznával, žral žáby a mloky.
Ištar vyzvala Chedamma:
"Pojď sem vzhůru z mocných vod!"
Ištar před Chedammem stále zvedala své nahé tělo.
Draka přemohla touha, a když
Ištar, královna Ninive,
sestoupila dolů k Chedammovi a kráčela před ním,
šel Chedammu za ní,
sestoupil z trůnu
a zamířil z moře ven, mohutný Chedammu.

Ištar dosáhla svého. Lstí a ženským kouzlem se jí podařilo vylákat Chedamma z vody a na pevné zemi draka, zbaveného jeho vlastního živlu, přemohl Bůh bouře a jeho druhové.

Mýty staré Mezopotámie, 1977, přeložila Jana Součková

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.