Noèní úvahy
None

Zpěv o Ullikummim II 2.tabulka

16. října 2003, 20:45

k Cyklu o Kumarbim, který už měl jako 1.báseň Těhotného boha, jako 2.báseň Chedammu, a jako 1.část 3.básně Zpěv o Ullikummim I přidávám 2.tabulku

k Cyklu o Kumarbim, který už měl jako 1.báseň Těhotného boha, jako 2.báseň Chedammu, a jako 1.část 3.básně Zpěv o Ullikummim I přidávám 2.tabulku (nebojte se, ještě jedna a už toho nechám, ale bylo mi líto ty krásné ukázky nezveřejnit)

I/
Když Bůh bouře vyslechl tato slova,
jeho tvář strnula rozhořčením.
Bůh bouře nebeskému Bohu slunce odpověděl:
"Pokrm na stole ať zesládne,
nuže jez!
Nápoj v poháru ať zesládne,
nuže pij!
Jez a najez se dosyta,
pij a napij se vydatně.
Pak vstaň
a vystup na nebesa!"

Když slyšel ta slova nebeský Bůh slunce,
v duchu se zaradoval.
Pokrm na stole zesládl
a on se najedl,
nápoj v poháru zesládl
a on se napil.
Bůh slunce vstal
a vystoupil na nebesa.

Když odešel nebeský Bůh slunce, Bůh bouře rozvažoval.
Potom se Bůh bouře a Tašmišu za ruce vzali
a opustili svatyni, chrám.

Jejich sestra Ištar směle z nebe vykročila.
V duchu si Ištar říkala:
"Kam spěchají oba bratři?"
Chvatně se přidala Ištar,
k oběma bratřím se přidala.
Vzali se za ruce
a stoupali na horu Chazzi.
Král Kummije upřel zrak,
upřel zrak na hrozivý balvan.
Uviděl hrozivý balvan
a jeho tvář strnula rozhořčením.

Bůh bouře usedl na zem
a slzy se mu řinuly jako kanály.
Bůh bouře, s očima uplakanýma, promluvil:
"Kdo se má neustále dívat na věčný spor?
Kdo má stále bojovat?
Kdo se má neustále dívat na věčné hrůzy?"
Ištar Bohu bouře odpověděla:
"Můj bratře, nemá rozumu ani trochu,
udatností byl však obdařen desetinásobnou."

II/
Ištar se vystrojila a ozdobila.
Do ruky uchopila lyru a činely.
Uhodila do lyry a činelů,
dala se do zpěvu,
vzývala nebesa i zemi.

A Ištar zpívala, stála mezi mořskými útesy a oblázky.
Tu se z moře zvedla velká vlna.
Velká vlna pravila Ištaře:
"Komu zpíváš,
pro koho plníš ústa svá písní?
Ten muž je hluchý
a neslyší.
Jeho oči jsou slepé
a nevidí.
A neví, co je cit.
Odejdi, Ištaro,
vyhledej bratra svého,
- dokud ještě nezesílil,
dokud lebka jeho hlavy ještě nenahání hrůzu."

Když to Ištar slyšela,
ustala ve zpěvu,
odhodila lyru a činely,
a naříkajíc odebrala se.

Bůh bouře se chystá k bitvě

III/
"Ať smíchají krmivo,
ať přinesou vonný olej
a potřou Šeríšovi rohy!
Tellův ocas však ať pokryjí zlatem!
Ať otočí nápravu,
zevnitř ať ji zesílí,
zvenčí však ať jako kryt přiváží těžké kameny!
Ať přivolají bouře,
jež na devadesát honů trhají skály
a na osm set honů je rozmetají!
Ať přivolají deště a větry,
blesky, které strašně pálí,
ať vynesou z ložnice
a ať připraví vozy!
Nyní to zařiď, uveď do chodu
a pak mi přines zprávu!"

Tašmišu provedl rozkazy

IV/
Bůh bouře zaujal postavení k boji.
Chopil se zbraní,
usedl na vůz
a nebe potáhl nízkými mraky.
Bůh bouře upřel zrak na balvan
a uzřel jej.

V následující bitvě ale shromáždění bohové nezvítězili, zřítili se do moře a Ullikummi dál rostl.

Mýty staré Mezopotámie, 1977, přeložila Jana Součková

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

SuE (16.10.2003, 21:13:36 - WWW):
teda, to je nervák :-)


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.