Noèní úvahy
None

Saul, David a Šalomoun

21. srpna 2005, 21:12

II.1.3.

Trochu se omlouvám, ale kvůli kvapícímu času budu sem teď dávat příspěvky v podobě poznámek. Snad se aspoň k některým později vrátím a opravím je do čitelnější podoby. Omlouvám se.
Saul, David a Šalomoun
1025-930
1.období biblické texty, Samuel, Královské, Letopisy – výrazná judská recenze
Jeruzalém jako hlavní město, archa-David, chrám-Šalomoun
Saul 1025-1005
poslední stadium od kmenového uspořádání ke státu, vpád mořských národů- mocenské vakuum, největší komplikací při ustavování státu – Pelištejci
neovládá teritorium státu, nemá vnitropolitické funkce, je válečným králem, vede víc kmenů, volba losem
v Efraim pomazán Samuelem nebo povolání (aklamace) v Gilgálu
Hledání oslice – ozvuk kultické pouti vegetačních kultů, zdůrazňování Saulovy krásy, zřejmě král projížděl každý rok zemi na oslici, možná rituálně ponižován, tradice dlouho udržovaná (Zch 9,9+ Ježíš)
Pomazání na krále (i velekněz) masivní role v tradici mašíjah JHVHe (pomazaný Jahvův) – pak je ten dotyčný ve větší míře nadán božím duchem
poexilní doba – napětí mezi institucemi krále a velekněze
Samuel – značná proměnlivost rolí, těžká typologizace, nazír – boží zasvěcenec (dočasně nebo navždy, dlouhé vlasy, zákaz dotknout se něčeho, co je z hroznů a mrtvého člověka, Samson, reference i v 1.st.n.l.), kněz, prorok, soudce. Snad se podílel na podřízení kmene Efraim Saulovi
starší vrstva líčení Saula pozitivní, obřad pomazání na krále z boží vůle, vítězství nad Amonovci, Pelištejci
mladší vrstva, kritický pohled, proroci, především exil, poexil
1Sm 13 špatně vykonává oběť,  1Sm 15 ponechá si část kořisti, 1Sm 20 obrátí se na čarodějnici
umírá sebevraždou, nalehne na meč.
David 1010-970
pomazán Samuelem ještě za Saulova života, příslušník kmene Juda, prosazování judského vlivu
převažující judská recenze=prodavidovská 1S11,5 David pastýř, Saul oráč (Kain vs Abel)
Goliáš-David, původně v Saulových službách,
text z Mari David – význam velitel,později jménem, tato interpretace je mylná
David – miláček (Boží) i tato interpretace je problematická, jméno není zřejmé
obratný politik, často mění strany, přítel Jonatan, žena Míkol, Saulovy děti
útěk k Samuelovi,
plným králem až po Saulově smrti, v Hebronu pomazán za judského krále s centrem v Hebronu
severní kmeny se přiklonily k Saulovu synovi Iš-bošet (muž-ohavnost,hanebnost=pohanského ritu)
(bošettová vokalizace-diskreditace slova)
v údolí Himón v Jer. – kultiště boha Molech Mlk-melek(král),Molech je jayzková diskreditace
tefet – žároviště, tam se házely oběti
Severní a judské království boj, konflikt, judské vítězí
Davidovi je nabídnuto kralování i nad severními kmeny, smlouva, personální unie
přesun sídelního města do Jeruzaléma, kterého se zmocnil na Jebusejcích lstí
na hranicích Judy a domu Josefova
převezení archy z Kirjat, archa má i dynastický i ideologický význam
Jeruzalém už za Davida nejen mocensko-politickým centrem, ale i náboženským
Bůh nejvyšší El-jón propojen s JHVH,
jr-Šalim (město Šalim), až později město pokoje, druhotný židovský výklad
přenášení archy(2Sm 6kp) doprovázeno tancem-kenaánský prvek
David chtěl přímo do chrámu, Náthan prorok, až syn postaví chrám
mladší prameny: zásluhy Davida na přípravných fázích (1Par)
pacifikoval  Moábce, Edomce, Aramejce
Šalomoun
typem moudrého pokojného panovníka
rozsáhlá stavební činnost-chrámové stavby
spojen s výstavbou chrámu, nestaví jej izraelité, ale odborníci na základě dohody s týrským panovníkem
asyrské, babylonské, egyptské prameny + archeologický výzkum
Bible 1Kr 12, 2Kr17 1Par 10-28

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.