Noèní úvahy
None

Prorocké hnutí

21. srpna 2005, 21:16

II.1.5.

Prorocké hnutí.
1 Vizionáři/jasnovidci harsah (vidoucí), z nomádského prostředí málo důkazů,
další funkce: kněžské, náčelnické
ve spojení s jiným světem prostřednictvím vidění (Nm 22-24 Bileám)
prezentace proroctví v poetické formě
2 extatický zvěstovatel: nabi, vázaní na konkrétní svatyni, královský dvůr (už za Samuele), podávají králi určité zaslíbení, podmínky, znamení, ext.prožitek, vzpouzí se povolání, snaží se vyhnout
Obě formy proroků v Izraeli, asi původně vystupují odděleně (1Sm9,9)
kol 100 Nátan – jasnovidný 2Sm7,4
někteří badatelé toto rozdělení zpochybňují
období vrcholného proroctví,
oba typy sloučeny
Eliáš (9.stol.) přechodový, za Achaba, putující prorok, vystupuje sám, vícejasnovidný, výrazný stoupenec jahvismu, výlučné panství Hosp. nad Izraelem, podřizuje mu i krále, popírá, že by déšť přinášel Baal, Baal v kontrastu s Hosp., 2 nejvýznamnější postava vedle Mojžíše, spásu Izraele považuje za předem danou podle zaslíbení
Elíša za Jórama a Jehúa, vytváří prorocké společenství, Jericho, neputuje, provozují magii 2Kr 2
8,7.stol. literárně zachycená proroctví
putující, kultický, zvěstovatel boží vůle, na požádání(věštec), Hosp.ho oslovuje náhle, může být přímluvcem
prorok „z povolání“ vyškolen
„osobně povolaný“ Ámos, Ozeáš, Izaijáš, Ezechiel,....
v poexilní době většina – větší autorita
zážitek povolání Iz6
často se brání Oz9
obsah předán těm, kterým je určen, záznam ex post, písaři
proroctví nemusí být verbální Oz, podivné chování
Fáze: 1. Proroka se zmocní Bůh – duch, slovo Hosp., někteří toto oslovení mohou vyvolat, častěji náhle, tajemná zkušenost, sen, vnitřní vidění, slyšení
2. výklad prožitku
3. přepracování, aby bylo srozumitelné, může být rytmizováno
Jakýkoli člověk může být povolán, osobní rozhodnutí, vytýkají se jednotlivé hříchy, společná příčina přestupování Hosp.vůle, nedůvěra odvzdat se, pýcha, odpor, staví se proti tradiční zbožnosti, yaslíbení, spása není automatická, zdůrazňují, že se blíží chvíle rozhodnutí, hřích už natolik převládl, že se blíží soud Hosp. nad celým národem, přír.katastrofa, válka, deportace, tzv. den Hospodina, viditelně se zjeví, vyzve Izrael a gojim k odpovědnosti, den pomsty, zkázy, běd, navštívení
očekávání dne má hluboké kořeny – zásah Hosp. v den bitvy světelný úkaz „světlo pro Izrael“,proroci stím polemizují, eschatologie
pád judského království, Hosp.den, konec časů, zbytek Izraele dojde nové spásy, nepřátelé zničeni
původně ti, kteří přežili zničení budoucí Hosp.národ, soud,není právní stanovení trestu, odpověď, je falešné úsilí vymanit se z vlivu Hosp.
proroci vždy k bezprostřední situaci, aktuálnost, smyslem je okamžitý efekt, obrácení, vykoupení je výsostnou záležitostí Hosp., důraz na aktivitu člověka, jednota národa a jeho příslušníka

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

nurit (15.03.2006, 23:45:56 - Mail): ahoj,
ty jsi teoložka?:)

didactylos (16.03.2006, 08:04:37):
Ne, studuji religionistiku na FF MU v Brně. A to byly poznámky k judaismu pro bakalářské zkoušky. Víc informací o mně je na adrese http://didactylos.bloguje/231459_itemm.phpdidactylos (16.03.2006, 08:06:48): oprava adresy
http://www.bloguje.cz/didactylos/231459_itemm.phpPřidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.