Noèní úvahy
None

Tenak

21. srpna 2005, 21:19

II.1.7.
Tenak – struktura, vývoj, kánon, přehledy
kanonizační proces mezi lety 920-100 n.l. v Javne (Jamnia)
tři skupiny knih, dohromady Tenach
    Tóra (ukazatel, směrovka) řecky Zákon-Nomos
        Genesis – Berešit
    Exodus    
     Leviticus
    Numeri
Deuteronomium
Baruch Spinoza 1670 n.l.
Julius Wellhausen zemřel 1917
Chronologie pramenů – orientační schéma
J 850
    R 650
E 750        R 550
    D 622             R 400
        P 500-450
Kritika pramenů Umberto Cassuto, nelze jednoznačně rozlišit podle božích jmen,
tradiční proudy s různým teologickým obsahem, podle formy látky
Neviim (Proroci)
přední: Jozue, Soudců, Samuel. Královská (dohromady)
    zadní: Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, 12 malých proroků               
    Ketuvim (Spisy)
    Žalmy, Kniha Jób, Přísloví,
Pět svátečních svitků  
Rút – svátek letnic
    Píseň písní
    Kohelet svátek stánků
    Pláč Jeremiášův – výroční den zničení chrámu
    Ester – svátek purim
Daniel
Ezdráš, Nehemiáš dohromady         
Paralipomenon
struktura Tenachu odpovídá struktuře chrámu
    nejvyšší svatyně, chrámová loď, chrámová předsíň
Rozlišování mezi tradicí a redakcí
Možnost dlouhodobého uchovávání nezměněného textu v ústní beduínské tradici,
rituální využívání, rytmizace celků, melodie
značky pro přednes jsou až ze středověku 5-12.století masoreti
škola dějin podání, snaha rekonstruovat předliterární proudy
látky mají předbiblické stáří, jsou přejaté a přeznačené
dvě tradice textů severně elohistická redakce, jižně jahvistická tradice, konečná redakce je projudská
po pádu Jeruzaléma 587.př.n.l. potřeba texty zapsat, nemají už oporu v kultu
složitá redakční úprava – kněžský kodex, prosazují se prorocké důrazy
historické látky prošly úpravou triumfální, archeologie takové pojetí nepotvrzuje
překlady Septuaginta v Alexandrii
Palestinský kánon
Origenes
Vulgáta – překlad Hieronymův
Apokryfy

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.