Noèní úvahy
None

Teorie vzniku a vývoje náboženství

22. srpna 2005, 18:35

I.1.7.
Hypotézy o původu náb.: evoluční (Tylor, Durkheim, Spencer), depravační (Lang, Schmidt), responzivní (Mrázek, Heller)

·    hypotézy o původu náb. již od antiky – Epikuros – strach stvořil bohy
                                                                  Xenofanes – náb. je lidského původu lidé zobrazují bohy ke svému obrazu
·    deismus – lat. deus = bůh
·    svět stvořen bohem, ale ten se mu již více nevěnoval
·    vylučuje zázraky a nadpřirozené jevy
·    rozvíjí ser v 17. a 18. st. v Anglii – osvícenci (Voltaire, Rousseau,  i Kant)
·    podstata náb. se přesouvá do oblasti morální
·    panteismus – z řec. pan = vše, Theos = bůh
·    bůh stvořil svět a je obsažen ve všem
·    poprvé tento pojem užil Toland na poč. 18. st.
·    např. Fichte, Goethe
·    ateismus – negace boha – a+záporka
·    bůh není, náb. je lidského původu
·    za otce ateismu v novověku je označován Feuerbach, Marx, Nietzsche
                                                     
1. Evoluční hypotéza
·    vzniká v Anglii jako jedna z prvních
·    vychází z předpokladu, že náb. vzniká na určitém stupni vývoje lidské spol., je lidského původu
·    náb. je součástí kultury a proto se vyvíjí a mění jako ostatní elementy kultury

Představitelé evoluční teorie
Edvard Burnett Tylor (1832-1917)
·    je považován za duchovního otce této teorie
·    snažil se najít základ, ze kterého náb. pramení
·    dílo „The primitiv kulture“
·    prvopočátkem náb. je podle něj animismus = víra v duše a v duchy
·    člověk je tvořen dvěma složkami (duše a mat. schránka), dochází k rozdvojení člověka, ke vzniku animismu, poté polydémonismu, pak polyteismu
·    zákon animistického minima
     = všechna vyšší stádia náb. v sobě zachovávají element animismu

Ne všichni představitelé evoluční hypotézy  jsou schopni přijmout animismus jako 1. formu náboženství = říkají, že se zde musely objevit jednodušší formy
Emile Durkheim  a Smith
·     dle nich  je výchozím bodem totemový systém
·    to tem  (ze S. Amerika – Siuxové) = jeho rod
·    čl. hledá svého předka, protože je čl. součástí přírody, hledá ho mezi zvířaty a rostlinami
·    totem má jednotící úlohu = všichni jsme děti stejného předka
   
    Spencer  (1820-1903)
·    základy náboženství vidí v tzv. manismu neboli kultu předků
·    manismus vychází z běžně rozšířené víry v posmrtný život, ke které se pojí představa o dalším vlivu zemřelých na život pozůstalých

James George Frazer (1854-1941)
·    další představitel evoluční hypotézy
·    dílo: „Zlatá ratolest“
·    dějiny lidstva lze rozdělit do tří fází:
1.     období přednáboženské, předanimistické – magie, teprve z ní se vyvíjí ...
2.     období náboženské – to v budoucnu vystřídá
3.      období vědy

2. Depravační hypotéza
·    také degenerativní, dekadentní, hypotéza původního monoteismu
·    depravace – zkřivit, znetvořit, zkazit
·    tato teorie předpokládá na místě původního náb. velmi vyspělý náb. útvar, z něhož se teprve vývojem k horšímu   = úpadkem a rozkladem vytváří diferentní náb.
·    vznikla jako reakce katolíků na evoluční hypotézu
·    je v opozici k evoluční hypotéze
·    náboženství vzniklo spolu se stvořením člověka, náb. je produktem člověka
·    odvolává se na Bibli : Bůh stvořil člověka z prachu a vdechl mu život, tím vznikla pevná vazba spojující člověka s bohem = tato vazba se nazývá náboženství

Zakladatelé depravační teorie
Andrew Lang (1844-1912)
·    nepředkládá vlastní odpověď na otázku po původu náb.
·    na místo počátku náb. dosadil tzv. nejvyšší bytost, která dle něj tvoří základ náb. i v nejprimitivnějších kulturách
·    nejvyšší bytost = tvůrce světa, všemocný, vševědoucí, nezávislý, je počátkem mravních   norem, kterými se člověk řídí

Wilhelm Schmidt (1868-1954)
·    vychází z Langových předpokladů a spojuje je s tvrzením, že náboženství vznikla úpadkem původní víry v jediného boha
·    podle jeho názoru bylo počáteční náb. všude jednobožné (koncepce počátečního monoteismu)
·    odvolává se na Bibli, hlavně na knihu Genesis = zde se říká, že bůh navštěvoval Adama a Evu v ráji, to znamená, že první lidé byli v přímém kontaktu s bohem. První hřích tento kontakt narušil a lidé se začali od boha vzdalovat.
·    člověk si začínal vytvářet různé náhražky boha, tak vznikl animismus, totemismus, kult předků atd.
·    všechna pohanská náb. jsou produktem pádu prvních lidí, čistě monoteistické náb. bylo depravováno lidskou touhou najít boha

3. Responzivní hypotéza
·    z latinského respondeo = odpovídá
·    vzniká ve 20. století
·    zakladateli jsou Milan Mrázek a Josef Heller
·    navrhují, aby otázka náb. a jeho podstaty byla vedena od člověka, nemá se vycházet z pojmu bůh, neboť tento pojem je v náb. poměrně pozdním jevem
·    tvůrcem náboženství je člověk
·    člověk nejvíce hledá odpověď na otázky týkající se jeho existence =  po smyslu života
·    oddělují od sebe:
1.     náboženskost = religiozita – je jakási vrozená vlastnost člověka
                                              – je to touha vztahovat se k něčemu, co nás přesahuje
 - je jedno, jak přesah nazýváme (bůh, příroda, síla...)
2.     náboženství = souhrn odpovědí na naše existenční otázky
·    protože jsou různé odpovědi v různých společnostech, jsou i různá náb.
·    časem se mění požadavky na odpovědi, může se stát, že nám náb. nebude moci dát odpověď = zánik náboženství (dle autorů nic strašného)
 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Dhal (27.08.2005, 00:29:25):
Zaráža ma jedna vec: napriek tomu, že všetko sú to len hypotézy, drvivá väčšina tu uvedených autorov odmieta skúsenosť ako možný základ a zdroj náboženských predstáv. Iste, aj my apriori odmietame ako nezmysel predstavu živého kontaktu s nadprirodzenom, ale hypotéza je hypotéza :)

Alibi:
Vďaka heslovitosti príznačnej pre poznámky som ale možno nepochopil úplne všetko.
(samozrejme výhovorka, za nechápavosť je zodpovedná blbosť:)

jh11 (10.09.2005, 23:48:53):
Podle mne náboženství vzniklo
v období lovců mamutů.
Lovci odešli lovit mamuta,
ženy se staraly o děti ve vesnici.
Slabí a neschopní lovu také.
Jelikož toužili po slávě a odměně lovců.
Vymýšleli odvrácení pohrom a věštby.
Když jim to vyšlo
moc a slávu získali větší než lovci.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.