Noèní úvahy
None

Knihy

21. prosince 2003, 13:40


Včerejší příspěvek a Ozzyho komentář k němu mě inspiroval k prohlídce nejnovějších přírůstků knihovny. Možná se vám taky některé knihy budou líbit. Jsou to všechno knihy, které nemohu prezentovat na knihovnici, protože je považuji za docela odborné. Jsou taky docela dost drahé, protože vycházejí v malém nákladu.

Werner Karel: Náboženské tradice Asie. Od Indie po Japonsko, Masarykova univerzita, Brno, 2002
Edice religionistika, 712 stran, cena 350 Kč.
Kniha se zabývá pěti velkými náboženskými systémy Asie – hinduismem, Buddhismem, konfucianismem, taoismem a šintoismem. Přibližuje jejich historické pozadí a vývoj a podává výklad jejich nauk. Ve všech případech se věnuje i šíření do jiných oblastí a modifikacím pod místním vlivem. Pojednává i o menšinových náboženstvích jako je džinismus a sikhismus, pozornost je věnována i importovaným náboženských systémům, islámu a křesťanství. Kniha tak podává komplexní obraz, vzhledem k šíři problematiky je to hlavně základní informace.

Schubert Kurt: Ježíš ve světle tradiční židovské literatury, Vyšehrad, Praha, 2003
Edice Světová náboženství, 152 stran, cena 188 Kč
Kniha zasazuje Ježíšův příběh do rámce židovské apokalyptické a rabínské literatury. Musím říct, že to je úolně objevný pohled, souvislosti s židovskými paralelami jsou prostě fascinující.

Schäfer Peter: Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Vyšehrad, Praha, 2003
Edice Historica, 264 stran, cena 258 Kč
Kniha podává politické dějiny palestinských Židů od rozpadu říše Alexandra Velkého a válek mezi diadochy až po ork 614, kdy byl Jeruzalém dobyt Peršany. Nejzajímavější a nejpodrobnější část se věnuje politické situaci od 1.století př.n.l. až do konce 2.židovského povstání v roce 135 n.l. Kniha zajímavě koriguje starší představy o židovstvu té doby, ukazuje na vnitří třenice a zatím poněkud nedoceněný vliv helenizace uvnitř židovství.

Stehlík Ondřej: Ugaritské náboženské texty. Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, Vyšehrad, Praha, 2003
Edice Světová náboženství, 392 stran, cena 448 Kč.
Monografie o textech ze syrského Ugaritu, se zasvěceným podrobným úvodem a rozsáhlým komentovaným překladem původních textů

Bednaříková Jarmila: Stěhování národů, Vyšehrad, Praha, 2003
Edice Historica, 416 stran, cena 368 Kč
Práce pojednává o epoše stěhování národů, od počátku v 3.století n.l., kdy zesílil tlak germánských kmenů na římskou říši, přes pohyb způsobený Huny na konci 4.století a následující dramatické a nepřehledné děje až do konce římské říše v roce 476. Pojednává o postupné christianizaci germánských kmenů a sleduje jejich osudy, vytváření státních celků, vzájemné souvislosti až do 8.století. Je to docela napínavé čtení, spousta nových informací. O tomto období se moc často neučí.

Assmann Jan: smrt jako fenomén kulturní teorie. Obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. S doprovodnou studií Thomase Macha: smrt a truchlení v kulturologické perspektivě, Vyšehrad, Praha, 2003
Edice Světová náboženství, 96 stran, cena 148 Kč
Assmann chápe problém smrtelnosti jako ústřední problém kultury a ilustruje to na pojetí smrti a posmrtného života ve starověkém Egyptě.

Lapide Pinchas, Panikkar Raimon: Míníme téhož Boha?, Vyšehrad, Praha, 2003
Edice Cesty, stran 88, cena 118 Kč
Vzrušující mezináboženský dialog mezi židovským a křesťanským profesorem.

Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II, Vyšehrad, Praha, 2003
Druhý svazek z řady Raně křesťanská literatura, 568 stran, cena 448 Kč
Kniha obsahuje v úvodu a v druhé kapitole O příbězích apoštolů fundované pojednání o tomto žánru křesťanské literatury. V dalších kapitolách pak vlastní texty v novém českém překladu z původních jazyků, řečtiny, koptštiny a latiny.

Prosecký Jiří, Hruška Blahoslav, Součková Jana. Břeňová Klára: Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Libri, Praha, 2003
Ediční řada Mytologie, 235 stran, cena 350 Kč
Slovníková práce, která je dobrým zdrojem informací, doplněná obrázky k nejdůležitějším heslům. Obsahuje hesla z oblasti mytologie starověké Mezopotámie, Chetitů, Churritů, Elamitů a Urartejců, ze syrského Ugaritu. Podává obraz představ o původu a povaze bohů, vzniku a uspořádání světa, stvoření člověka a jeho pozemském a posmrtném údělu.

Vím, že znovu vyšly některé knihy, které mám v dřívějších vydáních, nová jsem si zatím nepořídila.

Schubert Kurt: Židovské náboženství v proměnách věků
Machovec Milan: Ježíš pro moderního člověka
Pavlincová Helena a kol: Slovník – judaismus, křesťanství a islám.
Tato encyklopedická práce vyšla před nedávnem ve značně rozšířeném a přepracovaném vydání.

Rozhodně si myslím, že všechny zmiňované knihy stojí za prostudování.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Lens (19.01.2004, 00:02:47): Schubertovy Fascinující paralely a Machovec
Schubertovu knihu Ježíš ve světle... jsem nečetl, zato jsem četl Machovce, kt. tu ve Vašem seznamu taky figuruje, a ten uvádí, že jak něco ladí až moc, je to mytologie, zatímco rozpory poukazují na to, že se za nimi skrývá skutečná historická postava. "Fascinující paralely" mohou být zrovna tak pozdější redakcí židovsko-křesťanských teologů. - Jinak: superblog.

didactylos (19.01.2004, 08:20:41): 2 Lens
Ano, a musím přiznat, že to pan profesor Schubert ve své knize také uvádí jako možnost. To se už asi nepodaří prokázat ani vyvrátit, protože všechny dochované rukopisy jsou samozřejmě mnohem pozdější. Zbývá jen jejich textové zkoumání.

Nika (26.08.2005, 10:35:22 - Mail):
laskavě si ty strnky udělejte at na nich něco de!!!!!!!DĚKUJI


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.