Noèní úvahy
None

Kosmogonické mýty podle védských sbírek

3. ledna 2004, 21:52


Už jsme se s tím setkali v jiných kulturních okruzích, že představy o vzniku světa jsou zpracovávány několika různými mýty, které si mohou dokonce odporovat. I ve védských sbírkách jsou přítomny různé mýty. Je to částečně způsobeno i tím, že v indickém náboženství nikdy nebyla ústřední autorita, která by měla pravomoc rozhodovat.

První variantou je stvoření bohyní Aditi, její jméno znamená vlastně nekonečno, bez omezení, bez ohraničení. Je považována za matku všech bohů, králů, ale také za ochránkyni duchovních slibů. Není popsaný její vzhled, nemá žádné antropomorfní rysy, zmíněna je jen její děloha – pupek světa, místo, kde se setkává svět s transcendentnem.

Druhou variantou vzniku světa, který védští Indové chápali jako trojitý, skládající se ze země, nebes a vzduchu, je rozdělení původně spojeného Nebe a Země. Nebe – Djaus a Země – Prthiví rozdělil jejich syn Indra, který se v důsledu pití sómové šťávy zvětšil a roztrhl rodiče od sebe. Jejich opětovnému spojení zabránil tím, že mezi nimi vztyčil svoje kopí – osu světa, axis mundi.

Třetí variantou bylo obětování prvotního Puruši, jméno znamená muž. Tento prvotní vesmírný muž byl obětován a jeho obětí vznikl svět a všechno, co svět zaplňuje. V této variantě se setkáváme se čtyřmi skupinami společnosti. Z Purušovy Hlavy totiž vznikli bráhmani (kněžský stav), z paží kšatrijové (vojenská aristokracie), z beder a břicha vajšíjové (rolníci, řemselníci a později i obchodníci) a z nohou šúdrové (nevolný lid).

I ve čtvrté variantě se vyskytuje všeobsažný bůh, který je pokládán za příčinu světa. Je jím Pradžápatí – Pán tvorstva, také Jedno, Nezrorený. Vznikl v prvotních vodách jako "zlatý zárodek". Nejsoucno se stává jsoucnem v podobě vesmírného vejce, které se rozpadlo na stříbrnou a zlatou polovinu a tak vznikl pozemský i nadzemský svět.

Pátá varianta pokládá za prapříčinu celého světa i jeho odvěkého řádu kosmickou energii, žár, teplo tapas. Silou prvotního vznícení vznikla nejprve pravda s přírodními zákony a pak neprojevené jsoucno, z kterého vyplynul prostor, čas a pak všechno ostatní stvoření. Tato představa dala vznik víře, že asketa pomocí svého asketického zápalu, taky tapas, může dosáhnout všeho, co si přeje, i vlády nad samotnými bohy.

Bohové s lotosovýma očima, Praha, 1997

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: náboženství Indie  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Robert Nový (06.06.2005, 01:07:06): Tapas
Hymny o prvotním žáru zajímavě odpovídají modrním představám o teoriích velkého třesku. Pro bráhmany je však náš vesmír, višvah jen jedním z řady vesmírů brahmándy, brahmova vejce.Robert Nový

Robert Nový (06.06.2005, 01:07:35): Tapas Robert Nový
Hymny o prvotním žáru zajímavě odpovídají modrním představám o teoriích velkého třesku. Pro bráhmany je však náš vesmír, višvah jen jedním z řady vesmírů brahmándy, brahmova vejce.Robert Nový

PhDr. Sternova (21.07.2005, 21:46:06 - Mail): Deviant
Pan Nový je sexuální deviant ( zneužívá dívky pod 15 let ). Bude na něho podána žaloba. Ve spolupráci s justicí a medii se hodlá panu Novému připravit výtečná reklama. Hra na filosofa je manipulační a pokryteckou maskou.
S pozdravem

PhDr. Sternová

MUDr. Spáčil (30.09.2005, 13:50:57): Deviantka
Paní Sternová je sexuální deviantka ( zneužívá chlapce pod 15 let ).Bude na ni podána žaloba ve spolupráci s justicí a medii se hodlá paní Sternové připravit výtečná reklama. Hra na doktorku je manipulační a pokryteckou maskou.
S pozdravem

MUDr. Spáčil

ph.DrRadim Uzel (20.11.2005, 13:25:29):
Paní doktorko jako profesionál svého oboru vím,že vaše nepodložená teze je bezpředmětá.Chcete li mě a mého přítele o nečem obviňovat kontaktujte prosím mého advokáta.
Nehodlám abyste znevažovala tyto jmená.


didactylos (20.11.2005, 17:19:51): diskutujícím
Byla bych vám vděčna, kdybyste si tady přestali vyřizovat svoje osobní účty a drželi se v komentářích religionistického zaměření mého blogu


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.