Noèní úvahy
None

Monoteismus

10. ledna 2004, 19:06


Tento týden jsem si domů donesla novou knihu, zcela přepracovaný slovník
Judaismus, křesťanství, islám. A dnes jsem ho začala číst od jeho úvodní studie prof.B.Horyny Monoteismus.

Slibuji, že po pozorném přečtení ji zpracuji do kratší podoby, má totiž víc než 20 stránek, a ten výcuc uveřejním. Abyste věděli, o co asi půjde, přepíšu teď její první odstavec.
Když se pastýři ovcí Mojžíšovi ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře Ex3,2, stihl si sotva zakrýt tvář z děsivého a nesrozumitelného úkazu. Netušil, že v tomto okamžiku začínají dějiny něčeho mnohem nesrozumitelnějšího a ve svých důsledcích často ještě děsivějšího, dějiny jedinosti Boha, které započaly vypleněním Egypta Ex3,22 a pokračují až do dnešních dnů ustavičnými spory a souboji o výlučnost, jedinost, pravost a pravdivost. Z pastýřů ovcí se dávno stali pastýři lidí, jen stříž se příliš nezměnila; i lidé zůstali spíše ovcemi, které hledají svého pastýře a jeho hůl. A také osamělý monoteistický Bůh si zjednává přízeň způsoby, které jen některé nenechávají odejít s prázdnou, ostatním ale přinášejí smrt prvorozených synů.

Jeden z dalších odstavců na druhé straně:
Monoteismus ale v sobě nese trvalou náklonnost ke schizmatu, štěpení, odpadlictví, herezi a vzpouře. Vzpoura proti monoteistické netoleranci přinesla do evropské kultury znovu ideu náboženské tolerance, jež je nemonoteistickým náboženstvím zpravidla vlastní. Vzpoura proti nábožensky zdůvodněnému násilí a nelidskosti se spolupodílela na zrodu myšlenky humanismu a ceny individua. Vzpoura proti náboženskému pokrytectví, institucionalizovanému v ambicích nejmocnější křesťanské církve, se stala ůvodním faktorem rozkolu, který ústí až v modernisticky rozšířeném postoji privátní, církevně neorganizované náboženskosti. A konečně, vzpoura proti monoteistickému, nikdy nenaplněnému snu o společenském, politickém, kulturním a náboženském monismu, o postavení člověka, světa a kosmu na jeden jediný v sobě jednotný základ, jenž má ve správě církev a její nauka, která proto sama smí určovat, kým a čím je a bude člověk, svět a vesmír, zplodila sekularizaci.

Tak a teď jdu studovat.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: Průvodce  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

SuE (10.01.2004, 20:00:32):
studuj rychle, vypadá to zajímavě , už se těším :-))

Mudd (12.01.2004, 08:46:07 - WWW): Slovník
Je to ten, co vydala Mladá fronta někdy v polovině 90. let? Pídím se po měm marně po antikvariátech.
Pochopil jsem správně že znovu vyšel?

didactylos (12.01.2004, 08:56:51): 2mudd
Ano, vyšel v novém, ale zcela přepracovaném a značně rozšířeném vydání. Kolektiv autorů je trochu změněný, spíš také rozšířený, ale hlavní editoři zůstávají, je to asi dvakrát větší. Vydalo Nakladatelství Olomouc, slovník má 660 stran, cenu nevím, kupovala jsem ho na fakultě a měla jsem jako studentka slevu. Vyšel těsně před Vánocemi.


Mudd (12.01.2004, 09:52:44 - WWW): Děkuji
kdyby to ještě nekoho zajímalo, tady je odkaz: http://www.nakladatelstvi-ol.cz/strana05.html

depony (14.01.2004, 11:10:37): prosbička
zdravím Tě:) prosím, řekni mi nebo napiš na ICQ, kde jsi tu knihu koupila a kolik stála. díky moc. někdo mi totiž říkal, že ji prodává i sám Horyna...tak ať vím, jestli za ním můžu a co si mám nachystat za sumu. díky moc

Josef Bartoň (29.09.2004, 15:39:41 - Mail - WWW): Recenze v TT 3/2004
Kdo chce, může si přečíst recenzi (nikoli bezvýhradně pozitivní: velké nedostatky jsou v oblasti REDAKCE, ale nechybí ani - podle mého mínění - dost závažné VĚCNÉ chyby a nedodělávky), kterou jsem publikoval v Teologických textech (odkaz: Judaismus-křesťanství-islám, kol. autorů, Bartoň J., in: Teologické texty 3/2004, Praha 2004, s. 129-131, ISSN 0862-6944).
Měl jsem ji vyvěšenou i na svých stránkách, ale teď jsou nějaké problémy na serveru. Snad časem?
Časopis by měl být k mání v každé větší knihovně.

Pokud vím, měla vyjít také (kritická) recenze v časopise Religio, autor Mikuláš Vymětal.


didactylos (07.10.2004, 19:01:16): děkuji
na obě recenze se podívám. A taky děkuji za Úvod do novozákonní řečtiny. A mám takový nesmělý dotaz, jak probíhá práce na grantu Centra biblických studií o historickém Ježíšovi?

Josef B. (13.10.2004, 08:03:20 - Mail - WWW): odpověď
Pokud jde o grant o historickém Ježíšovi, přímo se na něm nepodílím, takže nevím... Má práce v CBS se týká apokryfů a něčeho málo v novém biblickém slovníku plus řeckého (speciálně novozákonního) překládání z teoretického hlediska.
Pokud jde o učebnici Uvedení do novozákonní řečtiny, ohlašuji tímto s radostí jeho čtvrté (upravené) vydání (KLP Praha 2004), které by se každou chvíli mělo objevit na pultech.
A když už tak dělám reklamu :-) svým učebním textům z prapodivných jazyků, pro zájemce o staroslověnštinu upozorňuji, že mi konečně vyšel dotisk Uvedení do klasické staroslověnštiny (Karolinum Praha 1999, resp. 2004) - a tady nemohu nezmínit loni vydaný Vokabulář klasické staroslověnštiny (Vondrák-Bartoň, KLP Praha 2003), který učebnici doplňuje, i když jinak funguje samostatně jako (doufám) slušný starosl. - český slovník (asi 5800 hesel) pro studenty.

didactylos (15.10.2004, 08:10:59): děkuji za odpověď
a mám hned jednu další otázku. Jednou tu byla debata, bohužel ji teď nemohu najít, o staroslověnském překladu Josepha Flavia, kde se měly vyskytovat protokoly o Ježíšově popravě. Nic o tom nevím a docela by mne zajímalo, jestli taková verze Flavia opravdu existuje a jestli ty protokoly nejsou náhodou ty, které nechal jako protikřesťanskou literaturu rozšiřovat císař Galerius, a které později vítězná církev nechala jako účelové padělky zlikvidovat.

Josef Bartoň (28.01.2005, 07:38:13 - Mail): Pozdní odpověď s omluvou...
Konečně zase trochu navazuji na několik měsíců starou diskusi. Omlouvám se za liknavost...

1. Oznamuji, že 17.-19. března 2005 se v budově AV ČR (Národní 3, 2. patro) koná mezinárodní symposium organizované Centrem biblických studií (AV+UK) na téma "Historický Ježíš".
2. Koho by ještě zajímala má recenze na "Judaismus-křesťanství-islám", je vyvěšena na mých stránkách (které teď konečně fungují): http://ktf.cuni.cz/~barton/aktuality.html
Zdraví
Josef B.

didactylos (28.01.2005, 10:15:50): Děkuji za informaci
mohu se na konferenci přihlásit i přesto, že jsem jenom studentka?

(01.02.2005, 08:26:14 - Mail): Odověď
Zcela jistě ano. Dokonce myslím (ale to by bylo dobré ověřit u kolegy J. Duse - telefonicky na ETF 221988413), že na jednotlivé přednášky student (možná i kdokoliv jiný?) může přijít i bez registrace a placení.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.