Noèní úvahy
None

Avaři

19. června 2004, 14:55

Na blogu jsem měla dotaz, jaký byl avarský panteon.

Zaujalo mne to, ale moje hledání v dostupné literatuře mělo jen poměrně malý výsledek. V knize Světové mytologie jsem našla kapitolu o Ugrofinech, je ovšem poměrně stručná a navíc se týká velice širokého spektra různých kmenů a národů. Stručně shrnu část věnovanou Maďarům.

Před přijetím křesťanství je potřeba mytologii Maďarů řadit k mytologiím ostatních Ugrofinů, ale uchovává také vrstvy jevů, které se do ní dostaly při stěhování Maďarů v různých dobách při styku s jinými etnickými skupinami. Ze znění některých slov se dá usuzovat, že i Maďaři byli původně šamanisté, v maďarské lidové tradici se uchovaly šamanské prvky, hlavně v bájích, pohádkách a pověrách. Zvláštní skupinu maďarských bájí tvoří příběhy o táltošovi. Táltoš má řadu vlastností, které se vyskytují v šamanské víře, bývá líčen s ozdobou hlavy, která je charakteristická pro šamany, parohy, soví péra. Ve zbytcích maďarské mytologie lze také vystopovat památky na totemismus, např. názvy zvířat, které označují jejich vlastnost, protože jejich skutečné jméno bylo tabuizováno. Z bájí o původu Maďarů do této skupiny patří příběhy o ptáku turulovi. Maďarská víra v duši je spojena s představou, že při smrti duše opouští tělo a může na sebe vzít různé podoby. Také Maďaři znají jako ostatní Ugrofinové pojem stínové duše. Všechny ugrofinské kmeny věřily v antropomorfní zlé a dobré duchy, často spojené s příbytkem rodiny, nebo jeho částí.

To by byl jeden pramen. Potíž je ovšem v tom, že nevím, jestli Avaři, kteří vpadli v polovině 6.století do Evropy, byli Ugrofinové nebo Mongolové. Někteří badatelé se domnívají, že jádro avarského vpádu tvořily mongolské kmeny.

Podívala jsem se proto také do knihy Náboženské tradice Asie do kapitoly o mongolském lidovém náboženství. Mongolové sice přijali za své náboženství tibetský buddhismus, ale prvky archaického náboženství jsou stále rozpoznatelné. Jeho rituály jsou prováděny v kruhu rodiny některým z jejích členů, nejběžnější je kouřová oběť, při níž se při různých příležitostech pálí jalovcové větve. Jednou za rok se slaví ohňová oběť, doprovázená modlitbami, při níž se pálí prsní kosti ovcí nebo přepuštěné máslo. Při oběti jsou vzýváni bohové a je jim darován šíp ověnčený stuhami a šperky. Jsou známé také žehnací rity spojené s přechodovými rituály v životě jednotlivce i rodiny. Důležitou roli hraje představa věčného nebe a nebeského chána, jeho působením vzniklo všechno ostatní, ze zachovaných sbírek modliteb se zdá, že není rozlišeno nebe jako mocnost a nebeský chán jako osobnost. Celkový počet nebešťanů je uváděn číslem 99, vedle nich existuje ještě skupina 33 bohů v čele s jejich králem Chormustou. Jsou rozděleni podle světových stran a také podle funkce, oblasti pozemských dějů a lidských činností, nad kterými vládnou. Nejdůležitější jsou ti bohové, kteří drží ochrannou ruku nad stády dobytka. Zvláštní úcta byla vždycky prokazována bohu ohně. Důležitou součástí náboženství byl kult předků, od nich je očekávána ochrana před démonickými silami, které se mohou projevovat i přírodními katastrofami. Každá rodina má proto ve svém stanu kultovní obraz svých předků. Ochrannými božstvy jsou také jezdecká božstva, znázorněná jako plně ozbrojení hrdinní bojovníci. Prvky tohoto starého lidového náboženství jsou zčásti překryty přejatým šamanismem, zčásti představami tibetského buddhismu i s jeho bönistickými prvky. U Avarů by se dala snad  předpokládat podobná víra.

Omlouvám se za stručnost a neúplnost, pravděpodobně by se dalo najít i víc informací, ale mohla jsem vycházet jen z toho, co mám doma v knihovně. Použila jsem tyto knihy:
Světové mytologie, kapitola Ugrofini, Praha 1973
Werner K.: Náboženské tradice Asie, kapitola Cesty mongolské religiozity, Brno 2002

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: ***nezarazeno***  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

filipika (19.06.2004, 16:17:23 - WWW): Hunové
Inu, mne by zajímalo náboženství Hunů - asi jsem hledala špatně, ale nedobrala jsem se svého času nějaké relevantní literatury o této otázce.

didactylos (20.06.2004, 10:00:33): filipice
Doporučuji knihu Bednaříková J.: Stěhování národů, Vyšehrad Praha 2003. Zabývá se i náboženskými představami Hunů. K zařazení etnika snad i Wolf J.: Abeceda národů, Horizont Praha 1984


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.