Noèní úvahy
None

Salát al-džanáza

23. srpna 2004, 14:44

Pohřební modlitba.

Zvláštní místo má pohřební modlitba salát al-džanáza, která je vlastně prosbou za zesnulého. Celá se koná venku. Tělo zemřelého je v truhle umístěno tak, aby pravou rukou směřovalo ke qible. U rakve stojí imám, účastníci pohřbu v řadách za ním. Imám pronese níju (pamatujeme, že je to předsevzetí vykonat modtlitbu) a po ní čtyřikrát takbír (zvolání Alláhu akbar!) s pozdviženýma rukama s dlaněmi obrácenými vzhůru. Při prvním takbíru recituje Fátihu (první súru Koránu), při druhém chvály Proroka, pak du'á (přímluvnou modlitbu) za zemřelého, a du'á za účastníky obřadu. Na závěr se všichni zdraví pozdravením pokoje.

Bože, promiň našim živým a našim zesnulým, těm, kdo jsou přítomni, i kdo jsou nepřítomni, mladým z nás i starým, mužům i ženám. Bože, těm z nás, jimž dopřáváš života, dopřej žít v islámu, a těm, jimž dáváš umřít, dej umřít v islámu. Bože, nezbavuj nás jeho odměny a nestíhej nás. Odpusť mu, Bože, a buď mu milostivý, uchovej jej a promiň mu, vyzdvihni jeho hrob a rozšiř mu vstupní cestu, omyj jej vodou a sněhem a vyleč a očisť jej od chyb, tak jako se bílá látka očišťuje od nedokonalostí.
z lidových modlitebních příruček

Obecně je projevem úcty k zemřelým recitace Fátihy s rukama mírně pozvednutýma s dlaněmi obrácenými vzhůru. (Tak se modlí například i státníci islámských zemí i u hrobu neznámého vojína.)

Kropáček L.: Duchovní cesty islámu, Praha 2003

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: islám  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.