Noèní úvahy
None

Vesta

9. července 2008, 10:50

Bohyně Vesta, ochránkyně římského státu

Bohyně Vesta byla římskou bohyní domácího krbu. Byla bohyní značně starobylou, už v královské době pečovala o krb v králově obydlí. Proto postupně její kult získal celostátní význam. Její chrám nedaleko královského paláce, který svým okrouhlým tvarem připomínal krb, měl uvnitř planoucí oheň. Oheň symbolizoval věčnou existenci státu, jeho stálé trvání měly na starosti vestálky. Vyhasnutí Vestina ohně bylo považováno za zlé znamení prodigium, Oheň v chrámu se obnovoval k 1.březnu, na začátku nového roku podle starého kalendáře, a to tradičním způsobem třením dřeva nebo zažehnutím pomocí zrcadel.Chrám bohyně Vesty stál na Foru Romanu, vedle bylo obydlí vestálek. Sama bohyně byla v chrámu uctívána přímo ve věčném obětním ohni. (Právě proto, že byla i bohyní obětního ohně, byla přítomna při každé konané oběti) V chrámu bohyně prý bylo uschováno palladium, které přinesl Aeneas z Tróje, kromě něho tam byly uloženy předměty potřebné pro obřady při různých svátcích. Do nejsvětější nístnosti chrámu penus Vestae, nesměl kromě vestálek nikdo, dokonce ani pontifex maximus. V roce 241 př.n.l., kdy v chrámu hořelo, se tehdejší pontifex maximus L.Caecilius Metellus snažil zachránit uložené nejvýznamnější předměty římského kultu, ale byl za neoprávněné vstoupení stižen slepotou. Nový chrám bohyni Vestě nechal postavil císař Augustus 12 př.n.l. na Palatinu, chrám byl spojený s jeho palácem a tak byla propojena funkce vestálek jako ochránkyň ohně domu císaře a zároveň celého státu. Tento oficiální kult Vesty se udržel až do roku 382 n.l., kdy byl císařem Gratianem zrušen.

Neškudla Bořek: Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova, 2004

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: antika  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

emilie (17.07.2008, 18:30:30 - Mail): Bohové a bohyně
Dovolím si malou poznámku vzdálenou od religionistiky a to už naposledy. Protestantské církve se běžně nevyjadřují k pojmu "svatí" a nevedou své věřící k žádostem o přímluvu u Boha. Též i další náboženství
nezkoumají, kdo jsou svatí. Je však mnoho lidí, kteří svědčí o jejich pomoci a mnoho vizionářů. Myslím, že staří bohové Řeků a Římanů nejsou nikým jiným, než svatými (osvícenými, Buddhy, bývalými lidmi), jež dosáhli takového vývoje a přiblížení Bohu, že se stali nezávislými na pozemském životu.
Bohužel lidé jim připisovali mnoho z pozemských lidských vlastností a spojením s jejich nevídanými možnostmi a schopnostmi
vytvořili o nich báje vzdálené jejich skutečné existenci i smyslu působení. Proč bychom se této představě měli bránit, proč bychom nemohli připustit, že jsou věci viditelné ale i neviditelné?
Buďme vděčni za mnohotvarost náboženství, ale i pokusme se pohlížet na stará svědectví moderněji a o mnoho staletí zkušenějšíma očima. Jenom tolik. Omlouvám se všem za to, že se nedržím pravidel tohoto religionistického blogu a uvědomuji si, že ruším. Proto končím. Ale přeji s láskou a obdivem Didactylos, aby pokračovala zde i jinde ve své práci. Srdečně Emilie - českobratrská evangelička a technička.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.