Noèní úvahy
None

Národní bůh

8. prosince 2008, 8:41

Stejně jako sousedé

V dodatku uvádím celé znění Méšovy stély.V 2Kr1,1 je uvedeno „Po Achabově smrti odpadl Moáb od Izraele". (Kolem roku 853 př.n.l.) Král Méša musel uvádět izraelskému králi poplatek, ale proti nadvládě se vzbouřil a bojoval proti izraelské okupaci území. Na oslavu svého vítězství nechal vytesat nápis na černém bazaltovém kameni, který v roce 1868 objevil misionář F.A.Klein ve východním Jordánsku blízko Díbánu. Kámen je dnes umístěn v pařížském Louvru. Je to jen doklad o drobné místní válce. Zajímavé je spíš to, že Méšova stéla používá k oslavě vítězství nad Izraelem stejnou argumentaci jako biblické knihy podávající deuteronomistickou historii Izraele. Používá stejná slova jako pasáže z knihy Jozue a knihy Soudců. Stačilo by zaměnit boha Kémoše za JHWH a nemuseli bychom vůbec zjistit, že se nejedná o biblický text. Království se nedaří, protože se národní bůh hněvá. Pokud se rozpomene na svůj lid, dá mu znovu zvítězit.

Já jsem Méša, syn Kemošjatův, král Moábu, díbónský. Můj otec byl králem nad Moábem třicet let a já jsem se stal králem po svém otci. Udělal jsem výsost pro Kemoše v Kericho na znamení záchrany, protože mne zachránil před všemi útočníky a protože mi dal (vítězně) pohlédnout na všecky, kdo mne nenáviděli. Omrí (byl) králem Izraele a utlačoval Moába mnoho dní, protože se Kemoš rozhněval na svou zemi. Pak jej následoval jeho syn a řekl:"budu utlačovat Moába." V mých dnech (to) řekl. A(le) pohlédl jsem na něho (vítězně) i na jeho dům a Izrael zahynul věčným zahynutím.
Předtím obsadil Omrí celou zemi Mahdeba a usadil se v ní (ve) svých dnech a po půlku dnů svého syna, (celkem) čtyřicet let. A (přece) ji obýval Kemoš v mých dnech a vystavěl jsem Baal-meón a udělal jsem tam nádrž a vystavěl jsem Kirjaton. A (kmen) Gád bydlil v zemi Atarót odedávna, a král Izraele si vystavěl Atarór. A(le) bojoval jsem proti (tomu) městu a zmocnil se ho. Paak jsem pobil všechen lid toho města (jako) oběť Kemošovi a Moábovi a odnesl jsem odtud oltář Daudův a přivlekl jej před tvář Kemošovu do Kirjatu. A vrátil jsem tam muže (ze) Šaronu a muže (z) Machrotu. A Kemoš mi řekl: „Jdi, dobuď Nebó od Izraele!" Tak jsem šel v noci a bojoval proti němu od úsvitu až do poledne, a dobyl jsem je a pobil jsem všecky, sedm tisíc mužů podrobených a žen podrobených i otrokyní, protože jsem je zasvětil jako oběť Ištarkemošovi. A vzal jsem odtud oltář Jahveho a odvlekl jsem jej před Kemoše.
Král izraelský vystavěl Jahas a bydlil v něm, když bojoval proti mně. A(le) Kemoš je zahnal přede mmou. Vzal jsem totiž z Moábských dvě stě mužů, všecko velitele, a přivedl jsem je k Jahasu a dobyl ho, abych je připojil k Díbónu. Pak jsem vystavěl Kericho...

Jepsen, A. Královskí tažení ve starém Orientu, str.143-144 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.