Noèní úvahy
None

Jeruzalémský vodovod

12. prosince 2008, 9:50

Přidávám kousek, který se do mé práce už nevešel...

Šiloašský nápis a Chizkijášův tunel

Šíloašský nápis byl objeven roku 1880. Ve skalní stěně byla vyhlazena plocha 0,5x0,7m, vrchní část byla prázdná a ve spodní byl nápis, zčásti porušený. Nápis v překladu zní: ...proražení. Tak došlo k proražení: Ještě – (směřoval) kopáč jednoho proti druhému a zbývalo prorazit tři lokte (skály, tu slyš)el každý – (a vo)lal na druhého, protože ve skále byla trhlina (?) zprava (dole)va. V den – proražení narazili raziči jeden na druhého, kopač na kopač a tekly – vody od pramene do rybníka asi tisíc dvě stě loket a sto – loket byla výška skály nad hlavou razičů. . Tvar písma ukazuje na období mezi léty 800 a 600. Kanál je možné ještě dnes projít. Jeho celková délka je 533m, ale vzdušnou čarou je vzdálenost jen 320m, tunel má tvar trochu roztřeseného S. Navíc je šířka i výška chodby v jednotlivých úsecích proměnlivá, pozornost badatelů vzbuzovalo i to, že byl tunel proražen někdy v tvrdých horninách a měkčí, snadněji zpracovatelné pomíjel. Celá stavba je ale provedena v krasovém území a proto se zdá zcela oprávněnou domněnka, že stavitelé použili přirozených krasových útvarů, které propojili do jednoho celku . Schematický obrázek tunelu je uveden v příloze studie O.Stehlíka. Prvním vodovodním systémem ještě předdavidovským byl komplex jeskyní, komínů, závrtů a chodeb nazývaný soustava Warrenovy štoly. Obyvatelé starého Jeruzaléma provedli takové úpravy Gíchonského pramene, aby část jeho vody tekla do podzemí k patě Warrenova komínu. Chizkijášův tunel navázal na tuto úpravu a tok protáhl rozšířenou zprůchodněnou stávající krasovou chodbou.

Hlavní stránka o tunelu s odkazy: http://www.bibleplaces.com/heztunnel.htm
Šíloašský nápis: http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/siloam.html
O krasovém podloží: http://www.uh.edu/engines/epi664.htm

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.