Noèní úvahy
None

Text první kapitoly De civitate Dei

28. října 2004, 14:50

Johance: máš ho mít, ale za překlad se docela stydím...

S.Aurelii Augustini episcopi De civitate Dei contra paganos libri XXII.

Liber I.,Caput I.

 

De adversariis nominis Christi, quibus in vastatione Urbis propter Christum barbari pepercerunt.

 

Ex hac namque existunt inimici, adversus quos defendenda est Dei civitas, quorum tamen multi correcto impietatis errore cives in ea fiunt satis idonei; multi vero in eam tantis exardescunt ignibus odiorum tamque manifestis beneficiis redemptoris eius ingrati sunt, ut hodie contra eam linguas non moverent, nisi ferrum hostile fugientes in sacratis eius locis vitam, de qua superbiunt, invenirent. An non etiam illi Romani Christi nomini infesti sunt, quibus propter Christum barbari pepercerunt? Testantur hoc martyrum loca et basilicae apostolorum, quae in illa vastatione Urbis ad se confugientes suos alienosque receperunt. Huc usque cruentus saeviebat inimicus, ibi accipiebat limitem trucidatoris furor, illo ducebantur a miserantibus hostibus, quibus etiam extra ipsa loca pepercerant, ne in eos incurrerent, qui similem misericordiam non habebant. Qui tamen etiam ipsi alibi truces atque hostili more saevientes posteaquam ad loca illa veniebant, ubi fuerat interdictum quod alibi iure belli licuisset, tota feriendi refrenabatur inmanitas et captivandi cupiditas frangebatur. Sic evaserunt multi, qui nunc Christianis temporibus detrahunt et mala, quae illa civitas pertulit, Christo inputant; bona vero, quae in eos ut viverent propter Christi honorem facta sunt, non inputant Christo nostro, sed fato suo, cum potius deberent, si quid recti saperent, illa, quae ab hostibus aspera et dura perpessi sunt, illi divinae providentiae tribuere, quae solet corruptos hominum mores bellis  emendare atquae conterere itemque vitam mortalium iustam atque laudabilem talibus adflictionibus exercere probatamque vel in meliora transferre vel in his adhuc terris propter usus alios detinere; illud vero, quod eis vel ubicumque propter Christi nomen vel in locis Christi nomini dicatissimis et amplissimis ac pro largiore misericordia ad capacitatem multitudinis electis praeter bellorum morem truculenti barbari pepercerunt, hoc tribuere temporibus Christianis, hinc Deo agere gratias, hinc ad eius nomen veraciter currere, ut effugiant poenas ignis aeterni, quod nomen multi eorum mendaciter usurparunt, ut effugerent poenas praesentis exitii. Nam quos vides petulanter et procaciter insultare servis Christi, sunt in eis plurimi, qui illum interitum clademque non evasissent, nisi servos Christi se esse finxissent. Et nunc ingrata superbia atque impiissima insania eius nomini resistunt corde perverso, ut sempiternis tenebris puniantur, ad quod nomen ore vel subdolo confugerunt, ut temporali luce fruerentur.

 

O odpůrcích jména Kristova, které barbaři pro Krista při plenění Města ušetřili.

 

To jsou totiž nepřátelé, proti kterým je třeba hájit Boží obec. Mnozí , poté co napravili omyl své bezbožnosti, byli pro ni učiněni způsobilí, mnozí ale v sobě tak planou ohni nenávisti a tak prokazují nevděk dobrodiní svého vykupitele. Pokud proti němu dnes nemluví, zda-li  ne proto, že našli život proti letícím šípům nepřátel v místech jemu svatých, nad která se povyšovali. Zdali také tito Římané, kteří nejsou pevni v Kristově jménu, nebyli barbary pro Krista ušetřeni? Dokládají to místa mučednictví a chrámy apoštolů, které přijaly při plenění  Města k sobě utíkající své i cizí. Až sem řádil krví potřísněný nepřítel, tam byly meze vražedné zběsilosti, tam byli shromážděni slitovnými nepřáteli, kteří i vně takových míst šetřili, nedovolili vejít vlastním, kteří podobný soucit neměli.. I ti však také jinde zuřící, divokého mravu, jakmile takovým přišli, kde bylo zakázáno, co jinde je dovoleno válečnému právu, všechněch bojujících zkrocena byla krutost  a žádostivost zajímání byla zlomena. Tak vyvázli mnozí, kteří nyní křesťanské časy zlehčují a zla, která obec vytrpěla, Kristu vyčítají, dobra ovšem, která je udržela naživu kvůli Kristově slávě, nepřičítají Kristu našemu, ale svému osudu. Jestliže se domnívají, že to drsné a kruté, co od nepřátel vytrpěli, přiřknou božské prozíravosti, která má ve zvyku mravy člověka zkaženého opravit a válkou zničit a stejně práva života smrtelného chvályhodného i pokořeného zachovávat, jak v lepší přenášet, tak ještě k této zemi poutat. Jak kdekoliv v Kristově jménu, tak hlavně v místech Kristovu jménu nejvíc svatých a zasvěcených a pro zvětšení milosrdenství ušetřili drsní barbaři i přes válečné způsoby velké množství vybraných. Zde vyznávají křesťanské časy, odsud je dávat Bohu chválu, v jeho jménu bohabojně běžet, aby unikli trestu ohně věčného. Jméno jejich si mnozí neprávem přivlastňují, aby unikli trestu současné smrti. Nyní vidíme drze a posměšně vysmívat se sluhům Kristovým nejčastěji ty, kteří by ze záhuby a pohromy nevyvázli, kdyby nepředstírali být sluhy Kristovými. A nyní nevděčná pýcha a nejbezbožnější pošetilost uváznou v srdci zvráceném, aby bylo trestáno věčnými temnotami pro to jméno, kam se lstivě uchylovali, aby se těšili z časného světla.

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Laura (28.10.2004, 15:53:46 - WWW):
Tvůj překlad se mi moc líbí. Jsi opravdu skvělá! Používala jsi slovník?

Johanka (28.10.2004, 15:55:21):
No klobouk dolů, fakt!
Stydět bych se měla spíš já, ten latinský originál je pro mě dost esoterický... ;-)

didactylos (28.10.2004, 16:50:12):
Bez slovníku ani ránu, ale většina těch slov má hrozně moc významů, takže i tak bylo potřeba vybrat nějaký v kontextu nejvhodnější. Hlavní problém byl v perfektních tvarech nepravidelných sloves, některá slovesa se mi nedařilo identifikovat (a byla přitom pro text významná, třeba právě to ušetřit, parco, parcere, peperci) a musela mi nakonec přispěchat na pomoc zkoušející...

didactylos (28.10.2004, 16:58:54): prosba
nemáte někdo k dispozici český nebo slovenský překlad? Slovenský vyšel v roce 1948, český v roce 1950, nepodařilo se mi vypůjčit si ani jeden, v knihovně je to zřejmě nedostatkové zboží...
Docela ráda bych si přečetla, jak to má být :o)

SuE (28.10.2004, 20:49:45):
zaujalo mě to, tak jsem našla tohle engliš ale je to taky pěkně zamotané, jsi fakt dobrá :-)
http://personal.stthomas.edu/gwschlabach/docs/city.htm#1.1


Johanka (28.10.2004, 23:21:24):
V pražské Národní knihovně mějí tu českou verzi jenom do studovny...

Augustin (31.10.2004, 00:04:26 - Mail - WWW):
At zije sv. Augustin :-)

Ted jsem se koukal, mame ten preklad z roku 1950. ("O protivnicich jmena Kristova, kterych barbari pri pleneni Mesta pro Krista usetrili.") Mozna bych ti to nejak mohl pujcit, kdyztak se mi ozvi mailem. Augustin

didactylos (31.10.2004, 10:26:19): děkuji Augustinovi, vlastně oběma
Poprosím tě o tu první kapitolu, mohl bys ji do komentářů napsat, aby to bylo jasnější? Celá kniha je rozsáhlá, jsou to dva svazky. Budu ji potřebovat až ke státnicím a do té doby ji v knihovně dostanu, ale i tak dík za nabídku :o)

Augustin (31.10.2004, 11:02:44 - WWW):
Tak melo by to byt naskenovane tady: http://augustin.signaly.cz/foto/augustin/augustin_o_bozi_obci_zacatek.jpg

Preji hezkou nedeli,
Augustin

didactylos (31.10.2004, 12:24:02): vřelé díky :o))Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.