Noèní úvahy
None

Z úvodu Knihy jubileí

17. března 2005, 9:30

Kniha jubileí pochází ze starověku, znali ji staří církevní otcové, ale od 13.století byla ztracena. Znovu byla objevena až v polovině 19.století v Etiopii, v etiopském znění, které zřejmě vzniklo z řeckého přkladu původného hebrejského textu. Jeho zlomky se našly v Kumránu. Podle důrazu na zákonná ustanovení se může zdát, že kniha patří do farizejského okruhu, ale obsahuje i esejské prvky. Hlavními teologickými aspekty jsou zákonická zbožnost spojená s eschatologickým výhledem. Pravděpodobná doba vzniku kolem roku 140 př.Kr.

Kapitola 1 Na Sínaji

 

22. A Bůh promluvil k Mojžíšovi: „Znám jejich vzpurnost a jejich zlé úmysly i jejich tvrdošíjnost. Nebudou poslouchat, dokud nepoznají své hříchy i hříchy svých otců.

23. Potom se obrátí ke mně se vší upřímností a celým srdcem i celou duší, a já obřežu neobřízku jejich srdce i neobřízku srdce jejich potomků a stvořím jim svatého ducha a očistím je, takže se už ode mne neodvrátí od tohoto dne až na věky.

24. A jejich duše mne bude následovat, i všechna má přikázání, a budou je činit a já jim budu otcem a oni mi budou syny.

25. A budou se všichni nazývat synové živého Boha a budou to vědět všichni andělé i všichni duchové, a poznají, že oni jsou mými dětmi a já jejich otcem v jistotě a spravedlnosti, a že je miluji.

26. Ty pak si zapiš všechna tato slova, která ti oznamuji na této hoře, první i poslední, která přijdou přesně rozdělená podle dnů v zákoně a svědectví, podle sedmiletí a jubileí až do věčnosti, až sestoupím a budu s nimi přebývat navěky."

 

Julilea 1,22-26

 

Knihy tajemství a moudrosti II, Vyšehrad, Praha 1998

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

bestbases (28.11.2008, 22:47:50 - Mail - WWW): bestbases.ru
bestbases.ru
bestbases.ru/xrumer.php
bestbases.ru/spam.php
bestbases.ru.bases.php


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.