Noèní úvahy
None

Vášnivý spor Pavla z Tarsu s Šimonem Petrem (doplněno o poukaz na Pavlovu gramatickou fintu)

28. listopadu 2003, 0:15

list Galatským

Když jsem si četla chronologicky druhý list Pavla z Tarsu, list poslaný Galatským v roce 52, docela jsem se bavila, i když šlo samozřejmě o vážnou věc, dokonce o tu nejvážnější ve vývoji tehdy malé sekty.

O co vlastně šlo? Skupina galatských křesťanů, kteří uvěřili v Ježíše jako Krista pod vlivem Pavlova misijního působení, a byla složena převážně z křesťanů pohanského původu, tedy nežidů, byla jinými křesťany, názorově blízkými jeruzalémskému sboru soustředěnému kolem Ježíšova bratra Jakuba, převědčována o tom, že křesťané, aby mohli být spaseni, se musí nejdříve stát plnohodnotnými židy, kteří dodržují všechna ustanovení Zákona včetně obřízky.

Pavel to považuje za znevážení evangelia, které jim zvěstoval a vypravuje jim proto o své židovské minulosti, o svém povolání za apoštola přímo Ježíšem Kristem nezávisle na apoštolech v Jeruzalémě Ga1. S nimi se seznámil až po dalších třech letech. Vypravuje o apoštolském koncilu v Jeruzalémě, při kterém byla jeho apoštolská funkce jeruzalémskými uznána a došlo k rozdělení misijních polí. Přitom bylo Pavlovi dovoleno hlásat evangelium tak, aby nemusel nutit bývalé pohany k dodržování pravidel židovského Zákona. Ve smíšených sborech totiž docházelo i k tomu, že křesťané ze židů a křesťané z pohanů slavili eucharistii odděleně, protože židům nebylo dovoleno stolovat spolu s neobřezanými pohany. Podobný konflikt zažil Pavel ve sboru v Antiochii, kde Petr nejdříve křesťany z pohanů uznával, ale pak pod vlivem stoupenců Jakubovy skupiny se od nich distancoval Ga2,11-14. Takové počínání vyvolalo Pavlův zásadní a vášnivý nesouhlas.

Právě to je pozadím jeho teologické koncepce, že cesta k bezprostřednímu společenství s Bohem je spolehnutí se na Boží milost projevenou v Ježíši Kristu, ke kterému se Bůh přiznal, i když podle Zákona ten, kdo zemřel na dřevě byl proklet Dt21,23. Proti tezi názorových protivníků, že Ježíš je Mesiášem Izraele, a tedy každý, kdo v něho uvěřil, se musí do Izraele plně zapojit, razí Pavel zásadu, že i církev z pohanů je lidem Abrahamovým, který byl Bohem vyvolen pro svou víru. Zákon byl Izraeli dán později jako pedagogická pomůcka. Kristus je pravým potomkem Abrahamovým a tak je vírou v Krista platnost Zákona zrušena a křesťané se mohou k Bohu obracet přímo jako k Otci a není mezi nimi rozdíl podle původu Ga3.

Připomeňme si ovšem, že Pavel reprezentoval ve své době menšinový proud v křesťanských sborech. V době před válkou židovskou rozhodně převládala jeruzalémská skupina kolem Jakuba. Pavlův spor s nimi popisovaný v Ga2 je pro nás důležitým dokladem, protože po pádu Jeruzaléma se tato skupina neudržela a postupně zanikla. Zprávy o ní máme zachyceny ještě ve Skutcích apoštolských Sk15, které jsou druhou knihou lukášovkého díla. Ale Lukáš psal nejméně o třicet let později za úplně jiné situace, kdy se už pavlovská koncepce prosadila, navíc přesto, že je považovám za prvního křesťanského historika, nelze nevidět jeho snahu rozpory v počátcích pěkně ututlat, byl taková církevní žehlička.

Na základě autentických Pavlových listů je zřejmé, že musel celý život usilovat o uznání svého apoštolského poslání a možná právě to způsobilo, že se vyjadřuje tak ostře.

Ukázky v ekumenickém překladu, v kralickém to není tak zřejmé:
Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! Ga1,9
Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí! Ga5,12

Pokorný Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha, 1993
Papoušek Dalibor: Židovský nomismus v prvotním křesťanství prizmatem Pavlova díla in Bělka Luboš – Kováč Milan (eds.): Normativní a žité náboženství, Brno – Bratislava, 1999

Dodatek:

Čekala jsem, jestli se někdo zeptá na Pavlovu fintu, jak se mu podařilo z Krista udělat jediného potomka Abrahamova, který byl Bohem slíben a v kterém mají najít záchranu všechny národy Země. Pavel totiž zcela v duchu rabínských důkazů použil gramatickou kličku. V hebrejském originále i v Septuagintě je o potomcích kohokoliv použito výrazu v singuláru, i když znamená logicky plurál, ostatně v českém překladu "semeno" i "sémě" je to taky tak. Udělal tedy z gramatického singuláru opravdu odkaz na jednu postavu, a to Krista. A další vývody pak už šly hladce. Ga3,16-19

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

didactylos (28.11.2003, 09:50:14): Obsah?
Děkuji Sue, Jirkovi Koubovi i Arthurovi. Při prohlížení po rubrikách se už počty komentářů zobrazují. Příspěvků se zobrazí z dané rubriky na stránce nastavený počet, to je v současnosti 10. Je to zřejmě rozumné a k návaznosti témat to určitě stačí. Ale zřjmě by byl potřeba obsah. Zvažuji zařazení průběžně aktualizovaného obsahu podle archivů a podle rubrik, taky průběžně aktualizovaný seznam literatury a nahledaných odkazů k jednotlivým tématům, do budoucna, pokud bych se k tomu odhodlala, možná i jmnenný a věcný rejstřík. Co vy na to?


svetlo (28.11.2003, 09:56:30): hodilo by se to
ale bylo by to prace jak na kostele :)

didactylos (28.11.2003, 10:02:46): kdy by to bylo
obsahy a literatura ne, to mám stejně, jenom to není přístupné všem. S těmi rejstříky by to bylo horší, nechala bych si to asi na vánoční prázdniny.
Ale je tu ještě malý zádrhel. Měnila jsem seznam odkazů, na stránce jsou ty nové, po rubrikách ten starší, neopravený seznam. Nevím, kde došlo k chybě.

didactylos (28.11.2003, 10:09:26):
předchozí jsem napsala nesrozumitelně, protože jsem dodatečně změnila nadpis komentáře. Chci říct, že obsahy by tam mohly být v podstatě hned, pokud se domluvíme na tom, kde by na ně měl být odkaz.

SuE (28.11.2003, 20:49:07):
nějak nechápu tu potřebu té finty, přece všichni lidi byli od adama a evy, tak co řešil ?
obsah jo, pokud to nedá moc práce :-)

SuE (28.11.2003, 20:52:19 - WWW):
to Jirka Kouba: kukni prosím na ten odkaz přes obrázek nahoře , mělo by to asi hodit na hlavní stránku ? ale jde to nekam mimo, odsud z komentářů

SuE (28.11.2003, 20:56:44):
a vlastně odevšad, tak teď nevím :-)

didactylos (28.11.2003, 22:36:56):
Šlo o to, že potomstvo Abrahamovo mělo Boží zaslíbení, ne všichni lidé, a bylo potřeba vysvětlit, že i pohané, kteří uvěřili v Krista, právě kvůli Kristu jako tomu jedinému správnému potomku Abrahamovu, se stávají dědici těch Božích zaslíbení. Později to mělo ovšem negativní důsledky v substituční teorii církve, církev se prohlásila jedinou dědičkou Božích zaslíbení a hlásala, že původní vyvolený lid o ta zaslíbení přišel. Ale to u Pavla samozřejmě není, to je až další vývoj.
Obsahy dodám zítra jako příspěvky, ale bude potřeba jim najít nějaké stálé místo.

Jirka Kouba (29.11.2003, 01:04:13 - Mail - WWW): 2SuE
Odkaz z obrázku by měl už odkazovat na hlavní stránku. Díky za upozornění.

Tomáš Hodboď (30.11.2003, 18:19:51 - Mail - WWW): Ten výpis na začátku je strašně dlouhej
a zbytečnej, já tam ty archivy fakt nechci.Musim odrolovat několik stran a to je hrozný - a taky ta doba než se to načte. Nemohla by si to prosím odstranit?

SuE (30.11.2003, 18:32:21):
ono se to časem odroluje :-))

ale třeba by se mohla udělat extra rubrika "obsah", ted je to vidět dobře ale až to zmizí z hlavní stránky, špatně se to bude hledat .. to je jen taková zcestná idea :-))

2Tomáš (30.11.2003, 18:32:57): promiň
potřebovala jsem je vytvořit a uveřejnit, aby měly svůj odkaz, přijdou jinam, zcela určitě je odstraním z hlavní stránky. Nejlepší se mi k takovému činění zdál víkend.


didactylos (30.11.2003, 19:58:04): 2sue
Už jsem je odstranila, teď mají datum publikování 29.11.2005 a jsou tedy ve stavu naprogramované. Už jsem si o tom jejich stálém místě s Jirkou Koubou psala, uvidíme, jak to půjde zařídit.

didactylos (30.11.2003, 20:41:05):
tak jsem s těmi obsahy trochu čarovala, dala jsem jim rubriku obsahy a publikovala je pro změnu s datem 29.11.2002, aby se na hlavní stránce nezobrazovaly. Ale ta nová rubrika se mi nechce zobrazovat na liště, tak teď nevím, co je špatně, strpení.

didactylos (30.11.2003, 20:47:29):
už to funguje

didactylos (01.12.2003, 00:54:13): obsahy od Jirky Kouby
Tak takhle je to mnohem hezčí. Děkuji.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.