Noèní úvahy
None

Biskup Mikuláš

4. prosince 2003, 17:03


Rozhodla jsem se uveřejnit malý portrét biskupa Mikuláše.

Cituji doslova heslo z Ottova slovníku naučného:
Mikuláš svatý, biskup myrský, narozen v Pataře v Lykii v 2.polovině 3.století, umřel 6.prosince 327? Za císaře Diokleciána byl uvržen do žaláře, ale od císaře Konstantina Velkého propuštěn na svobodu. Východní církev okrášlila život jeho pěknými legendami, jimž nelze upříti jakéhosi historického podkladu. V jedné z nich o svatém Mikuláši se vypravuje, že žil v Pataře šlechtic, jenž z přílišné chudoby chtěl zaprodati nevinu svých tří dcer, aby hříšným ziskem zachránil rodinu před smrtí hladem, čehož dověděv se světec, hodil po třikráte v noci váček zlatem naplněný oknem do příbytku šlechticova, jenž pak řádně dcery své vyvdal. Tato legenda dala podnět k obyčeji, že se v svatvečer památky svatého Mikuláše tajně i zjevně dávají dítkám dary. Kdy světec zemřel, není známo. Tělo jeho pochováno bylo v hlavním kostele myrském. V 6.století dal císař Justinián vystavěti svatému Mikuláši ke cti kostel, který císař Basilius v 9.století nádherně obnovil. Roku 1087 bylo tělo světcovo od kupců přeneseno z Myry do města Bari v Neapolsku a tam uloženo v chrámě svatého Štěpána. Menologie řecké svědčí, z jaké úcty těšil se záhy svatý Mikuláš v církvi východní, ano jméno jeho bylo pojato i do liturgie svatého Jana Zlatoústého. V Rusku ustanoven roku 1093 den přenesení jeho za svátek zasvěcený. Svatý Mikuláš ctí se ve všech slovanských zemích, jmenovitě v Rusku. Vzývá se jako patron dítek, poněvadž byl vzorem nevinnosti a jako biskup dítky velmi rád cvičil.

Přeji hodně zábavy s patronem dítek, svatým Mikulášem a bohatou mikulášskou nadílku (váčky zlata to asi nebudou).

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

SuE (04.12.2003, 20:45:07):
jen tak ze zvědavosti.. kdy se k tomu přimotali ti čerti? že by dřív děti tolik nezlobily? :-)

didactylos (04.12.2003, 20:56:13): tohle nevím
musela bych se zeptat nějakých etnografů. Co se týče pekla je to ale také zajímavé, protože nemáme to správné. Měla by to být ta nejhorší představa v daném místě, v Palestině a vůbec v těch krajích to byl žár, bůh smrti byl zároveň bohem žhnoucího letního slunce, v našich podmínkách by to asi měla být spíš zima, něco jako Sněhová královna. Jinak předobraz těch pekelných kotlů v podsvětí je ve Zmizelém bohu
http://www.bloguje.cz/blogy/didactylos/10667_item.php

Miroslav Zuna (07.05.2006, 09:59:28 - Mail): Peklo
Peklo neexistuje.
Ani Jan Hus (katolický kněz) v peklo nevěřl.Čerpal z bible a ta tuto nauku nepodporuje.Nauka o nesmrtelnosti duše a související nauka o pekle pochází z Babylóna.Duchovním otcem této nauky je asi sám Ďábel (boží odpůrce).Satan mluvící skrze hada říkal Evě v ráji,že nezemřou pojí-li ovoce ze zakázaného stromu,čímž popíral tvzení Boha (JAHVE,JEHOVA).Adam s Evou však zemřeli,tak stvořil nauku o životě v jiné podobě.O tom že smrt je jen přechodem z tělesné do duchovní formy života.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.