Noèní úvahy
None

Klanění mudrců

7. prosince 2003, 8:34

Kde se vzali tři králové?

Už tady byla několikrát řeč o tom, že legenda o Ježíšově narození má hlavně teologickou funkci.V případě Matoušovy židokřesťanské, ale řecky mluvící helenistické skupiny, to byl záměr ukázat, že narození Ježíše je narozením očekávaného davidovského Mesiáše, je splněním prorockých předpovědí a je to událost, která má dosah pro všechny známé končiny světa, nejen pro Izrael.

Tomuto záměru odpovídá příchod mudrců – mágů z východu Mt2. Nejedná se samozřejmě o žádné tři krále, o nikom takovém totiž text nehovoří, v textu je pravděpodobně řeč o chaldejských astronomech jako nejtypičtějších představitelích soudobé moudrosti. (Zajímavá odbočka: V roce 66 n.l. se vypravilo poselstvo partských mágů holdovat Neronovi a svou neobvyklostí vzbudilo velkou pozornosti mezi lidmi. A tito mágové se domů vraceli jinou cestou než přišli. Souvislost historické epizody s Matoušovou legendou se však nedá prokázat.) Hvězda ovšem nemusí mít nic společného s žádným astronomickým úkazem, ať už s kometou nebo s konjunkcí planet. Spíš se jedná o odkaz na starozákonní proroctví pohanského proroka Bileáma, který byl placen moabským králem za to, aby Izraeli zlořečil, ale který místo toho pronesl nad Izraelem požehnání. V něm se hovoří právě o hvězdě z Jákoba Nu24,17. V dalším vývoji legendy se už ve starověku objevila představa tří mudrců, od 6.století se objevují jejich jména, Kašpar, Melichar a Baltazar, od středověku jsou považováni za krále a postupně se ustaluje představa o jejich vzhledu, první mladík, druhý stařec sa třetí "černý vzadu". Dokonce se ukazovaly jejich ostatky nejdříve v Kontantinopoli, potom v Miláně, roku 1164 je Fridrich Barbarossa slavnostně převezl do Kolína nad Rýnem.

Zastavení mudrců v Jeruzalémě u krále Heroda a jejich dotazování na místo, kde se má Mesiáš narodit, je zjevnou snahou evangelisty vyrovnat se nějak s faktem, že Ježíš pochází z Galileje. Pro jakéhokoliv učitele Zákona je takový původ evidentní diskvalifikací, pro davidovského Mesiáše bylo narození v Betlémě v Ježíšově době už obecně uznávaným předpokladem. Zápletka s mudrci a Herodem také evangelistovi umožnila umístit hned na začátku evangelia mojžíšovský motiv, totiž to, že budoucí zachránce je jako dítě sám ohrožen a zázračně zachráněn. To je sice už součástí vyprávění o Mojžíšově narození v Egyptě v Ex2 , ale bylo později mnohem ve větší šířce rozpracováno v židovské haggadě, dokonce s některými naprosto stejnými motivy, které obsahuje i Matoušovo líčení.

Útěk do Egypta je samozřejmým pokračováním těchto mojžíšovských motivů, je dosaženo splnění další prorocké předpovědi Oz11,1 a navíc se dá docela dobře vysvětlit, proč se rodina nevrátila do Betléma, ale zamířila do Nazaretu. 

Vraždění nemluvňátek také odpovídá spíš Mojžíšovu příběhu v Egyptě. Pro Herodovu vládu máme celkem spolehlivý dějepisecký popis v Josephu Flaviovi a ten o ničem takovém neví, i když by to charakteru krále Heroda docela odpovídalo.

Na závěr vám doporučuji přečíst si rozhovor profesora Pokorného v Reflexu o biblistice a některých jejích výsledcích.

http://www.reflex.cz/Clanek25197.htm

Hájek Miloslav: Evangelium podle Matouše, část I, výklad kapitol 1-9, Praha, 1995

Odkazy na zmíněná biblická místa, (nejde mi zadat linky)

http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=39&k=2&v=
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=3&k=24&v=17
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=2&v=
http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=27&k=11&v=

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Mudd (08.12.2003, 11:41:20 - WWW): Jeste zajimavejsi
je diskuse pod tim clankem v Reflexu. Jak jsem se docetl, pan profesor uz vlastne ani neni krestan, protoze tvrdi neco jineho, nez ... Ach jo.

didactylos (08.12.2003, 12:23:10): já vím
měl s pochopením toho, co chtěl v rozhovoru sdělit, drobné problémy i ve sboru odkud vlastně pochází. Zvlášť starší členové sboru, takové to pravé jádro, to považovali za posun stranou od křesťanství. Ale zase znám mnoho jiných, kteří podobný pohled sdílejí.

didactylos (09.12.2003, 06:47:28): 2mudd ještě jednou
Osobně si myslím, že vědeckou práci biblistů by měl každý věřící jen vítat. Získá lepší porozumění a vyvaruje se vytvoření si z bible modly. To bývá v některých kruzích velké nebezpečí.


Mudd (09.12.2003, 16:30:18 - WWW): Asi je to přirozené
že každá myšlenka má tendenci na sebe nabalit nějakou "školu", která z ní udělá dogma. Koneckonců, vždyť existuje i blogerské dogma ;-)
Zase na druhé straně řadě lidí právě to dogma dává jistotu a sílu. Teď možná odbočuju na nejistou půdu, ale kde bychom byli, kdyby byl Karel Veliký filosofem plným pochopení pro jiné kultury?
V každěm případě je ale studium vývoje určité myšlenky v čase zajímavý a to nejenom pro věřící a díky za jejich zprostředkování.

SuE (09.12.2003, 19:51:28):
mě se ten rozhovor libil moc, takových by bylo třeba víc, jenže ti, kdo už mají své dogma, to stejně číst nebudou, a pokud ano, dopadne to asi jako v té diskusi tam

didactylos (09.12.2003, 20:18:52): myslím, že chápete
co mne na tom nejvíc baví a fascinuje. A věřící nebo nevěřící... když se někdo nepídí po pravdě, je to jeho vlastní škoda.

Jirka Kouba (10.12.2003, 12:29:49 - Mail - WWW): Modla Bible
Sbory, které nepravidelně navštěvuji, ale Bibli berou jako Slovo, o kterém se vůbec nepolemizuje, které se vlastně ani nemůže vykládat na základě dobových reálií, atd. Mnohokrát jsem slyšel, že výklad Bible musí být ve všech dobách stejný... A to mě osobně strašně vadí a s tímto rozšířeným názorem zásadně nesouhlasím ... :o((

didactylos (10.12.2003, 17:21:01):
Jsem určitě hodně nepravověrná, navíc nejsem teolog, ale religionista, ale přesto se odvážím...Vím, že takový přístup existuje ve více hlavně evangelických sborech i celých církvích. Prostě považují Bibli za zapsané Boží slovo "slovo od slova". Ale myslím si, že si tím své víře hrozně ubližují, je mnohem lepší snažit se porozumět, jak to autoři, kteří byli jenom lidé, i když věřící, mysleli, jak se snažili svou víru vyjádřit v pojmech své doby, s jakou snahou a odvahou tlumočili své poznání "Božích věcí" svým současníkům, mluvili o jejich konkrétních problémech. Mne to zajímá jako badatele, ale kdybych měla smysluplně kázat dnešním lidem, musela bych také o pozadí těch textů něco vědět, aby to podstatné mohlo být přetlumočené do jejich dnešních starostí.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.