Noèní úvahy
None

Resumé

18. července 2005, 13:38

Podle svého slibu před časem sem dám jednotlivé kousky své práce. Práce se jmenuje "Nová smlouva. Odkazy na Mojžíšovu smlouvu v evangeliu podle Matouše". Nejdřív povinné shrnutí.
Matoušovo evangelium je poměrně pozdní formou zachycení a reinterpretace příběhu Ježíšova života a smrti, křesťanského mýtu. Vzniklo po roce 70, po prohrané židovské válce a bylo určeno té skupině kristovců, která uznávala platnost předpisů Zákona a která se v době po ztrátě chrámu snažila profilovat jako pravý zbytek Izraele v ostré polemice s formujícím se rabínským judaismem. Ježíš je v tomto evangeliu představen jako mojžíšovská postava v soudobém chápání, ale zároveň jako postava Mojžíše přesahující. Ježíš jako nový Mojžíš je nejvíc zdůrazněn v těch částech Matoušova evangelia, kde Matouš  zpracovává vlastní látku,  případně v těch částech, kde své předlohy výrazně přepracovává. Ale v předkládané práci se snažím doložit fakt, že odkazy na mojžíšovskou Boží smlouvu s Izraelem jsou přítomny už v Matoušových předlohách, dokonce už v nejstarších vrstvách tradované látky. Z hlediska  „nové“ smlouvy je Ježíš představen jako prostředník smlouvy, jako oběť smlouvy, jako zosobnění Izraele i jako Boží strana smlouvy, Bohem pověřený vykladatel ustanovení Zákona. Na základě pochopení Ježíše jako obětníka i oběti při uzavírání nové smlouvy pravého Izraele s Bohem vzniklo ustanovení večeře Páně a právě takové pochopení jeho smrti přispělo k formování pašijního příběhu, který pokládám za exegezi starozákonních oddílů. Rozvinutím pokušení na poušti odkazuje Matouš na ztotožnění Ježíše s Izraelem. Boží stranu smlouvy Ježíš reprezentuje jako zákonodárce, Matouš totiž svou redakcí  pozměnil  Markovo evangelium doplněním o tradované Ježíšovo učení, rekonstruovaný pramen Q. Logia Q přepracovává a předkládá jako pravé naplnění ustanovení mojžíšovského Zákona. Polemický hrot Matoušova evangelia tak míří nejen k soudobému židovství, kterému vytýká formalismus, ale také k těm obcím kristovců, které se necítí být vázány ustanoveními Zákona.

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: bakalářka  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.