Noèní úvahy
None

Kult Marie v pozdní antice

23. prosince 2003, 20:41

Ikonografická shoda, Isis s Horem – Marie s Ježíšem Byla jsem na konzultaci na fakultě a nad pracovním stolem mé vyučující bylo několik obrázků ženy s dítětem. Bez bližšího vysvětlení se nedalo poznat, která z uvedených dvojic na kterém obrázku je.

Rozvoj kultu ženského božstva vycházel z lidového prostředí pozdně helenistického synkretismu, kde ženské spasitelské postavy převládaly. Kultem, který byl rozšířen v celé helenistické oblasti, byla Isidina mysteria, Isis byla zárukou  kosmického řádu i lidského mikrokosmu.

Křesťanství, které se ve svých počátcích skládalo z mnoha různých myšlenkových proudů, přece bylo nejvíce ovlivněno spíše patriarchální židovskou tradicí a jeho vykupitelský mýtus je založen na mužské postavě. Ale už v polovině druhého století vzniklo apokryfní Protoevangelium Jakubovo, které obsahuje hlavní témata mariánské legendy. Je vyjádřením hlavně lidové víry o panenské matce Boha Spasitele. Základní formulace mariánských dogmat byly sice přijaty mnohem později, ale patří k těmto starším tradicím sahajícím až do 2.století.

Postupně byla Marie ztotožněna s velkými bohyněmi helénistického světa a získala i jejich tituly, jako je královna nebes v "kosmickém" oblečení. Tady mohu uvést souvislost Apuleiova románu Zlatý osel a 12.kapitolu Zjevení Janova. které obě shodně líčí nebeskou postavu královny. Je také zajímavá křesťanská interpretace Vergiliovy 4.eklogy z roku 40 př.n.l., ve které předpovídá návrat "Zlatého věku". Nový věk bude podle básně zahájen narozením  dítěte z panny.

V rámci christologických sporů po uznání křesťanství v roce 313 se široce diskutovalo také o termínu Matka Boží. Spor se tehdy vedl primárně o božství a lidství Kristovo, tedy o to, jestli Marie byla matkou Ježíše Krista, tedy člověka, nebo Boha. Spor mezi označením Marie jako Christotokos a Theotokos vyřešil nakonec koncil v Efezu v roce 431 přikloněním se k termínu Bohorodička. Od té doby se mariologie stala součástí teologie.

Doležalová Iva: Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku in Religio 4/1996/2

 

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.