Noèní úvahy
None

Historie Číny ve starověku

19. února 2004, 18:20


trochu opakování historie z učebnice pro primu

Podle čínské historické tradice panovali v Číně už v 3.tisíciletí př.n.l. legendární císařové, kterým jsou připisovány vynálezy různých kulturních vymožeností jako je pluh, stavba lodí, obydlí a jiné. Řada čínských dynastií ale začíná pololegendární dynastií Sia, podle některých pramenů 2100-1600 př.n.l., jinde 1900 př.n.l. do 1450 př.n.l. Částečně se překrývá s historicky doloženou dynastií Šang (1600-1027 př.n.l., podle jiných pramenů 1766-1027 př.n.l.). Nejvíc informací máme o její pozdější fázi Jin, asi od 14.století. O bohatství vládců dynastie Jin svědčí zbytky chrámů a paláců i bohaté hroby v okolí hlavního města An-jang. Vláda Jinů byla ale natolik despotická, že nakonec vyvolala odpor sousedních Čouů, kteří ji svrhli a nastoupili po ní. Vláda dynastie Čou (1027-221 př.n.l.) trvala až do roku 221 př.n.l., ale její panování bylo pevné jen asi 250 let. Centrální moc oslabovaly útoky kočovníků i odstředivé snahy aristokratických správců jednotlivých oblastí. V období Jar a podzimů (722-481 př.n.l.) a v období válčících států (480-221 př.n.l.) byla centrální moc v úpadku, císařové byli uznáváni formálně jako prostředníci při komunikaci s Nebesy, ale jejich území se rozpadlo na řadu samostatných států, které spolu často válčily. Postupně se tak vytvořilo sedm mocných říší, které sjednotil Jing Čeng, vládce státu Čchin, který vládl od roku 221 jako Čchin Š'-chuang-ti. Ten k zabezpečení říše dal postavit Velkou čínskou zeď. V době jeho vlády vznikla pevná centrálně organizovaná správa, zajišťovaná úředníky, bylo sjednoceno zákonodárství, měna, písmo, míry a váhy. Na nákladné stavební projekty i válečnou expanzi bylo potřeba hodně peněz a proto není divu, že po smrti císaře vypuklo roku 210 velké povstání, které nakonec panování dynastie Čchin roku 207 př.n.l. ukončilo. K moci se dostala dynastie Chan (206 př.n.l.-221 n.l.). Po počátečních ústupcích mocným aristokratickým rodům se vládcům této dynastie podařilo navázat na čchinskou koncepci jednotné státní správy, od roku 165 př.n.l. byl stanoven systém jednotných státních zkoušek pro výběr úředníků. Vrcholný rozkvět chanské říše spadá do panování Chan-wu-tiho (140-87 př.n.l.). Za vlády Chanů se říše rozšířila na sever i do střední Asie. Vojenské expanze i soustřeďování půdy v držení aristokratických rodů vedlo v prvních desetiletích 1.století n.l. k mohutným povstáním a  postupnému oslabování centrální císařské moci. Ta se po krátkém obnovení v 2.století nakonec zhroutila a území Číny bylo od 3.století do konce 6.století rozděleno na několik států. Jedinou výjimku tvořil stát dynastie Západní Ťin, kdy byla Čína v krátkém období 265-317 znovu sjednocena.

Historik S'- ma Čchien ve svém díle Zápisky historika

oslavné nápisy na císaře Čchien Š'-chuang-tiho
Když Svrchovaný císař usedl na trůn, zavedl pevný řád a jasné zákony, takže se jeho poddaní zdokonalovali a zlepšili. V dvacátém šestém roce své vlády (tj.221 př.n.l.) poprvé sjednotil říši a nebyl nikdo, kdo by nebyl poslušný a oddaný. Osobně provedl inspekční cestu mezi lidem ve vzdálených krajích...Jakmile se uplatnily zásady jeho vlády, všechno živé dostalo najednou své náležité postavení. Pro každého byl jednou provždy dán zákon a vzor chování.

výzva vůdce povstání proti Čchinům roku 209 př.n.l.
Od doby, kdy Čchinové způsobili chaos svými nelidskými zákony, aby opanovali říši, uplynulo několik desítek let. Na severu se otročilo na Dlouhé zdi, na jihu se robotovalo na stavbě vojenských zařízení...Daně se vybíraly podle hlav jako hustým sítem, aby se pokryly vojenské výdaje. Lid ztratil všechno, jeho síly jsou vyčerpány a nemá z čeho žít. Všeobecnou bídu ještě prohlubují kruté zákony a tresty. Vedou k tomu, že v zemi již nemohou žít ve vzájemné shodě ani otec se synem...Využijme síly celé říše k útoku na hanebného vládce...

Pramenem mi byla učebnice pro střední školy
Jan Souček: Dějiny pravěku a starověku, kapitola 6, str. 59-66

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: Čína a Japonsko  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

ZUZKA BŮŽKOVÁ (01.02.2005, 18:53:01 - Mail): SUPER
DÍK MOOOOOOOOOC MOC JSTE MI POMOHLI NA ZITŘEJŠÍ PÍSEMKU

Revolver Ocelot (05.03.2006, 21:15:19 - Mail): Prosba
Nechtěli by jste sem přidat ještě něco?
Já se totiž zajímám o Čínu hodně do hloubky.

hezky (05.05.2006, 15:24:33 - Mail): hmm
hmm ale hledam neco jinyho:-(


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.