Noèní úvahy
None

Šachar a Šalim

23. června 2004, 15:05

Tabulka z Ugaritu KTU 1.23, která obsahuje kultické instrukce, liturgické části i mýtus. Mýtus vypráví o zrození božských dvojčat, Šachara a Šalima, venušovská božstva v aspektu Jitřenky a Večernice. Nejpravděpodobnější výklad spojuje celek na tabulce s kultem královské svatby i s předsvatební obřízkou a plozením následníka trůnu.

Volám bohy vznešené
a krásného syna Šapš
zakladatele města na výsostech
z pouště konců světa ruka
k vrcholkům
Jez chléb, jakýkoli,
a pij z nádoby víno, jakékoli.
Pokoj králi, pokoj královně,
kněžím i strážcům.
Smrtelník a Pán se usadil,
v jeho ruce žezlo neplodnosti,
v jeho ruce žezlo vdovství.
prořezávají jej prořezávači vína,
vážou jej vázači vína.
Nechali padnout úponek jeho jako vinný.
Sedmkrát ať je to proneseno v trůnní místnosti
a kněží odpoví.
A prs, božský prs,
je prsem Ašery a Rachmaj.
Nad ohněm sedmkrát hrdinové libého hlasu
ať vaří koriandr v mléce,
mátu ve smetaně,
a nad ohněm sedmkrát
ať obrátí v dým vonné kadidlo.
Ať jde Rachmaj a ať slídí Ašera,
ať ozdobí hrdinu vznešeného hlasu
a jméno kněží ať vzývají.
Příbytky bohů osm
sedmkrát
Lapis lazuli, rubín
šarlat princů
Volám bohy vznešené,
syny dne,
sající z bradavky prsu Ašeřina.
Šapš slunce ranní vlasy jejich,
a hrozny.
Pokoj kněžím a strážcům
přicházejícím od oběti vzněšené.
Božský prs je prsem Ašery a Rachmaj
ať opakuje.
El vyšel na břeh moře
a přistoupil na břeh oceánu.
El zasvěcené,
zasvěcené nad vrcholem ohně.
Hle, ona je dole,
hle, ona stoupá,
hle, ona křičí: "Otče, otče!",
hle, ona křičí: "Matko, matko!"
Ať vyroste penis Elův jako moře
a penis Elův jako oceán.
Vyrostl penis Elův jako moře
a penis Elův jako potopa.
Vzal El zasvěcené,
zasvěcené nad vrcholem ohně.
Vzal, usadil do domu svého.
El žezlo své uchopil,
El uchopil hůl své ruky.
Vstal, střelil do nebe,
střelil v nebi ptáka,
oškubal jej, dal na uhlí.
El dvé žen svádí:
Buď ženy křičí:
"Ó muži, muži,
skloněné žezlo tvé,
svěšena hůl ruky tvé.
Hle, pták se škvaří nad ohněm,
je rozpálen nad uhlím."
Pak ženy jsou ženou Ela
a ženou Ela a navěky jeho.
Anebo ženy křičí:
"Ó otče, otče,
skloněné žezlo tvé,
svěšena hůl ruky tvé.
Hle, pták se škvaří nad ohněm,
je rozpálen nad uhlím."
Pak ženy jsou dcerou Ela
a dcerou Ela a navěky jeho.
A hle, ženy křičí:
"Ó muži, muži,
skloněné žezlo tvé,
svěšena hůl ruky tvé.
Hle, pták se škvaří nad ohněm,
je rozpálen nad uhlím."
Tak jsou ženy ženou Ela
ženou Ela a navěky jeho.
Sehnul se, rty jejich políbil.
Hle, rty jejich jsou sladké,
sladké jako hrozny vína.
V polibku – početí
v objetí – těhotenství.
Sehnuly se a porodily
Šachara a Šalima.
Zpráva Elovi ať je doručena:
"Ženy Elovy porodily."
"Co porodily?"
"Zrozené – Šachara a Šalima."
Povstaň, obětuj Šapš Dámě
a hvězdám právě zrozeným.
Sehnul se, rty jejich políbil.
Hle rty jejich jsou sladké,
sladké jako hrozny vína.
V polibku – početí
v objetí – těhotenství.
Usedl a počítal:
do pěti pro růst
a do deseti k plnému konci.
Sehnuly se a porodily,
porodily bohy vznešené,
hladovce, syny dne,
sající z bradavky prsu Dámy.
Zpráva Elovi ať je doručena:
"Ženy Elovy porodily.
Co porodily?"
Bohy vznešené,
hladovce, syny dne,
sající z bradavky prsu Dámy."
Přiložili ret k zemi,
ret k nebi
a vháněli do úst
ptáka nebeského
a rybu mořskou
a pohybovali čelistí proti čelisti,
sloužili si jak pravicí,
tak levicí k ústům.
A nebyli syti.
"Ó ženo, kterou jsem si vzal,
ó synu, kterého jsem zplodil."
Připrav uprostřed pouště svatyni,
tam budou přebývat u kmenů
a u stromů.
Až sedm let se skončí,
osmý rok pak završí cyklus.
Po tu dobu bohové vznešení procházeli polem,
sídlili na okraji pouště.
A pak přistoupili oni k hlídači osení
a zakřičeli oni na hlídače osení:
"Ó hlídači, hlídači, otevři!"
A otevřel on škvíru pro ně
a vstoupili oni.
"Jestli je chléb
dej a budeme jíst.
Jestli je víno,
dej a budeme pít."
A odpověděl jim hlídač osení:
"Je víno pro toho, kdo vstupuje."

Stehlík O.: Ugaritské náboženské texty. Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové. Vyšehrad Praha 2003

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.