Noèní úvahy
None

Bůh, který tvoří slovem

9. září 2003, 18:31

text Šabakovy desky o stvoření světa pouhým božím slovem – s komentářem

Mennoferská teologie a Šabakova deska

V Mennoferu vznikla kosmogonická teorie, která Ptaha potvrzuje jako boha stvořitele, který tvoří pomocí své myšlenky a slova. Zpráva o stvoření se dochovala na tzv.Šabakově kameni jako druhý díl ze dvou dílů jeho zápisu. Král Šabaka (712-698.př.n.l.) patřil k výbojné núbijské dynastii. Po dobytí Memfidy při prohlídce chrámu zjistil, že svitek papyru, který obsahoval verzi královského mýtu  a mýtus o bohu stvořiteli, postupně požírají červi. Nechal tedy ještě zbývající neporušený text svitku vytesat do desky z černé žuly. Šabakův kámen je teď ve sbírkách Britského musea, ovšem předtím se užíval jako mlýnský kámen, takže došlo v některých částech k poškození textu. Mám k dispozici několik knih, ze kterých jsem čerpala informace ke své práci. Obsahují různé datace vzniku "mennoferského učení", ve většině prací se klade doba vzniku do třetího tisíciletí př.n.l. – asi kolem 2500, v práci G.Harta  je uvedena podstatně pozdější doba (asi 13 století př.n.l.) na základě textové kritiky. V první části je dramatická verze královského mýtu o Hórově boji se Sutechem o dědictví po Usírovi, druhá obsahuje hymnus k poctě boha Ptaha jako stvořitele.

Uvádím celý text Šabakovy desky z té části, která pojednává o Ptahovi jako stvořiteli podle F.Lexy

  Bozi, kteří povstali z Ptaha:
  Ptah na velkém trůnu…………………………………………….
  Ptah-Nun, otec Atuma……………………………………………
  Ptah-Nunet, matka, jež zrodila Atuma………………….
  Ptah velký, jenž jest srdcem i jazykem devatera…
 ……….denně u nosu Reova. Stal se srdcem, stal se jazykem, jsa součástí Atuma. Velký mocný Ptah, jenž………………………….i s jejich duchy jest toto srdce i tento jazyk.
  Hor povstal z něho, Thovt povstal z něho, z Ptaha. Povstal ten, jenž má moc nad srdcem i nad jazykem. On jest náčelníkem každého těla, náčelníkem každých úst všech bohů, všech lidí, všech zvířat i všech plazů. Všecko to, čím srdce žije a čím srdce myslí, jest rozkaz, jehož on si přeje.
  Jeho devatero bohů, jež jest před ním, jsou zuby a rty, žíly a ruce Atumovy………………….Atumovo devatero povstalo z jeho žil a jeho prstů. Devatero bohů jsou také zuby a rty v těchto ústech, jež vyslovila jména všech věcí, z nichž vyšli Šov a Tefnut, kteří zrodili devatero bohů.
  Oči hledí, uši poslouchají, nos vdechuje vzduch a přivádějí to srdci. Ono pak vytváří všecka rozhodnutí a jazyk sděluje myšlenku srdce. On vytvořil všecky bohy, Atuma i jeho devatero. Všecka božská slova povstala z myšlenky srdce a rozkazu jazyka.
  On vytvoří duchy a…………..; on tvoří touto řečí všecky pokrmy a všecku potravu; on tvoří to, co jest milováno, i to, co jest nenáviděno. On dává život pokojnému a smrt zločinci. On vytvořil všecky práce a všecka umění, jež vykonávají ruce [lidské]. Nohy chodí a všecky údy se pohybují podle jeho rozkazu; jak vymyslelo to srdce a vyšlo to z jazyka, tak všecko se děje.
  Atum, jenž stvořil bohy, řekl o Ptahu Cenenovi: "On jest tvůrce bohů, z něho povstaly všecky věci, potrava i pokrmy, oběti bohů i všecko dobré." A Thovt ví, že jeho síla jest větší než [síla všech ostatních] bohů.
  Ptah byl spokojen, když stvořil všecky věci a všecka božská slova. Stvořil bohy, stvořil města, zřídil župy, usadil bohy do jejich kaplí, určil jim jejich obětní chleby, vypravil jejich svatyně a zobrazil jejich těla podle jejich přání. A tu vstoupili bozi do svých těl ze dřeva, kamene a bronzu všeho druhu. Všecko zrálo na svých stromech, když to tam vzniklo.
  A tu shromáždil všecky bohy i jejich duchy [a řekl]: "Radujte se a uvažte se ve vlastnictví božské stodoly Ptaha Cenena, [jež sluje] 'Paní obou zemí', velkého sídla, jež těší srdce bohů v chrámu Ptahově, 'Paní všeho života', jež udržuje ze sebe život obou zemí.

Ptahovi kněží v Mennoferu vytvořili subtilní teologii, která předřadila jejich boha Ptaha na začátek chmunevské osmice a ztotožnila ho se všemi jejich prvky, zároveň z bohů onské devítice udělala Ptahovy součásti, takže se Ptah dostal na sám začátek tvorby světa a stal se prarodičem vládnoucího faraona a všech jeho předchůdců.
Ptah tvoří všechno, co existuje, tím, že si to nejdřív myslí v srdci  a pak vysloví jako tvůrčí rozkaz, zřejmě jako magickou formuli. Magická síla slova byla ve starověku nezpochybnitelná. Něco nebo někoho pojmenovat, dávalo tomu, kdo jméno uděloval, právo vlády.
Tady se vrátím k dvojici bohů Sia a Hu. Podle Knihy mrtvých jsou oba zrozeni z kapek krve při obřízce , kterou sám na sobě vykonal bůh Re, dřívější prameny o jejich původu nemluví. Sia je bohem poznání a rozumu, Hu je bůh zosobňující slovo (výrok, rozkaz), Sia sídlí v srdci, Hu na jazyku. Kromě své samostatné existence byli oba bohové také částí každé božské bytosti.  Je tedy možné si myslet, že konají i jako součást Ptahovy božské osobnosti, jako jeho srdce a jazyk, ale tento výklad je jenom mou domněnkou.
Zmínila jsem, že tato teologie je druhou částí zachovaného celku. Mohu se jen domnívat, a bohužel se mi v krátkosti času nepodařilo najít doklad pro tuto domněnku, že zachovaný text tvořil celek, který byl předváděn při některé ze slavností na počest Hóra a Ptaha nebo při korunovačních slavnostech faraonových, případně při slavnosti třicetiletého působení vládnoucího faraona, a že jeho stvořitelská část sloužila jako oslavný hymnus, jako potvrzení vlády řádu nad prvotním chaosem.

Anthes R.(1977) in S.N.Kramer: Mytologie starověku, Praha, str.14-78
Hart G. (2000): Egyptské mýty, Praha
Lexa F. (1997): Náboženská literatura staroegyptská, díl 1 a 2, (přetisk vydání 1921)
Zamarovský V. (1979): Bohové a králové starého Egypta, Praha

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: texty k starověkému Přednímu východu  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Eva, Praha (01.05.2008, 16:25:29 - Mail):
ahoj, velmi ma potesil a zaujal tvoj clanok... v poslednej dobe rastie moj zaujem o Egyptske bozstva, specialne pre PTAHa, a egyptsku kulturnu eopchu.... velmi ma potesi ak si niekedz spomenies a keby si mala nieco viac o Ptahovi, alebo suvis Egyptu so sucastnostou , mozes mi to poslat na mail... dakujem...sloboda3@zoznam.sk

Eva, Praha (01.05.2008, 16:25:58 - Mail):
ahoj, velmi ma potesil a zaujal tvoj clanok... v poslednej dobe rastie moj zaujem o Egyptske bozstva, specialne pre PTAHa, a egyptsku kulturnu eopchu.... velmi ma potesi ak si niekedz spomenies a keby si mala nieco viac o Ptahovi, alebo suvis Egyptu so sucastnostou , mozes mi to poslat na mail... dakujem...sloboda3@zoznam.sk


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.