Noèní úvahy
None

El a JHWH

27. listopadu 2008, 15:48

Další kousek práce

Náboženství starověkého Izraele, stejný původ, podoba i vývoj jako sousedé

(V tomto kousku se mi pro změnu poznámky pod čarou netransformovaly vůbec, musela jsem si aspoň tu nejdůležitější doplnit dodatečně)


Stejný původ, podoba a vývoj se sousedy
Izraelské kmeny stejně jako jejich další západosemitští sousedé navazují na starší náboženské tradice, které známe z Ugaritu. Rozdíl je přesto patrný, všechna západosemitská náboženství doby železné mají omezenější panteon, skládající se jen z několika nejdůležitějších božstev. Nejvyšším bohem je bůh El spolu se svým nebeským dvorem.
Domácí polyteismus
El a JHWH
I v Izraeli byl na počátku jeho existence El nejvyšším bohem. Samo jméno Izrael není jahvistické, ale obsahuje teoformní částici el. Doklady jsou i v biblickém textu, např. Dt32,8-9, kde El a JHWH jsou v relaci otec – syn, otec El dává JHWH jako dědictví Izrael.
Když Nejvyšší (eljon) přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice každého lidu podle počtu synů Božích (1), Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob.
El a JHWH byli však ztotožněni už v nejstarší době. Nejlepším dokladem toho je, že proti Elovi není v biblických textech vedena žádná polemika a postupně se vlastní jméno boha Ela stává obecným jménem, (naše bůh s malým b). Jeho jednotlivé místní reprezentace se stávají tituly. Pěkně tento proces dokládá Ex6,2-3
Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí (šaddaj). Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat."
Kromě El šaddaj (Všemohoucí), také El eljon (Nejvyšší), El olam (Věčný). Bůh El je tedy pravděpodobným prvním bohem Izraele, který byl až v desátém století nahrazen, ztotožněn s JHWH. JHWH přebírá nejen tituly, ale i vlastnosti a ikonografii. Často je totiž zpodobňován stejně jako ugaritský El jako starý muž sedící na trůnu .
(Z biblického historického pohledu je jistě zajímavý fakt, že Mojžíšova matka se jmenuje Jókebed, přesto, že JHWH své jméno zjevuje Mojžíšovi později. I tento detail ukazuje na stálou reinterpetaci příběhů nejdřív ústním podáním, pak i několikerou redakci.)
 
(1)V ekumenickém překladu „podle synů Izraele" podle hebrejského textu bene israel, zatímco Septuaginta má aggelon theou, kumránský rukopis Dt bny lhim, poznámka v ekumenickém překladu a výklad I, str.578 a Mark S.Smith, „The early History of God", str.7

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos
Osobní komentáře prosím směrujte na email.


Komentáře

Cody (27.11.2008, 17:07:29 - Mail - WWW): W?
Jenom jedna drobná připomínka, nepíše se v české transkripci jednoduché V? Dvojité W se používalo jen v anglické ne?

didactylos (28.11.2008, 09:06:01): didactylos
Děkuji za připomínku, ale to W je v pořádku. Neměla bych používat transkripci, ale transliteraci. Ale budu muset kouknout, jestli ji mám všude, i ve složitějších případech, v pořádku, to je docela problém, a budu na tom muset zapracovat.


Přidání komentáře...

Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.