Noèní úvahy
None

Jak Římané viděli křesťany II

30. listopadu 2008, 9:41

Přidávám část týkající se Plinia Mladšího

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

El a JHWH

27. listopadu 2008, 15:48

Další kousek práce

Náboženství starověkého Izraele, stejný původ, podoba i vývoj jako sousedé

(V tomto kousku se mi pro změnu poznámky pod čarou netransformovaly vůbec, musela jsem si aspoň tu nejdůležitější doplnit dodatečně)Celý článek

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Archeologie proti teologii

26. listopadu 2008, 10:25

Úvodní část mé diplomové práce.

kapitola Archeologické popření teologické historie IzraeleCelý článek

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

K roli žen v prvních stoletích křesťanství

24. listopadu 2008, 8:00

Dávám sem komentář, který jsem psala do sociologie raného křesťanství. Na otázky, které jsem měla, jsem odpověď nedostala, není asi snadné je zodpovědět, není dost podkladů. Takže popřemýšlejte se mnou.

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Jak Římané viděli křesťany I

23. listopadu 2008, 10:28

Zmínky v dílech  historiků Tacita a  Suetonia[1]

Oba spisovatelé nepíšou o své době, ale podávají zprávu o dobách minulých.Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Korintským

22. listopadu 2008, 9:27

Budu sem teď dávat postupně svoje práce za jarní semestr, tak se, prosím, neděste....

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Jeremjášův list

21. listopadu 2008, 10:35

Autor, který psal pod jménem známého proroka, byl zřejmě babylonský Žid. List byl původně napsán hebrejsky a asi v 2.století př.n.l. přeložen do řečtiny. V Septuagintě je jako samostatný spis, ve Vulgatě jako 6 kapitola Bárukovy knihy.. Pro Vulgátu ho Jeroným nepřeložil, takže byl do ní převzat ze starého latinského překladu Vetus Latina.
Opis listu, který poslal Jeremjáš těm, kdo měli být babylónským králem odvlečeni jako zajatci do Babylónu, aby jim oznámil, co mu Bůh přikázal.Celý článek

Rubrika: Starý zákon  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.