Noèní úvahy
None

Přednáška o islámu

25. února 2007, 15:45


Na konci semestru jsem měla v našem sboru ČCE Brno1   přednášku o islámu. Byla to samozřejmě ode mne hrozná troufalost, jak se dá vůbec něco povědět v tak krátkém čase? K přednášce jsem použila svoje poznámky uveřejňované na blogu v roce 2004, kdy jsem se připravovala na zkoušku z islámu. Poznámky zahrnovaly jen část materiálu, tak také nakonec vyzněla zmiňovaná přednáška (Bylo by potřeba pokračovat další částí historie, kulturou, filozofií, jednotlivými proudy v islámu, bylo by toho prostě ještě moc a moc). Zopakovala jsem si tehdejší látku, navíc jsem začala znovu se studiem dalších, případně novějších knih a materiálů, které jsem tehdy neměla k dispozici. V tomto semestru jsem si zapsala kurz o islámském reformismu v moderním světě. Budu tedy ve studiu islámu pokračovat a něco se znovu objeví na blogu. Teď snad jen odkazy na dva články doc.Mendela, našeho vyučujícího.
Existuje vůbec „islámský svět“?
Islám mezi dialogem a střetem civilizací
P.S. Měli byste zájem o tu přednášku a její okolí? Upozorňuji, že všechny její části na blogu už jsou v rubrice islám, ale mohu ji dodat ještě jednou ve zhuštěné podobě.

Rubrika: islám  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Popol Vuh a Genese

13. února 2007, 18:20

Minulý týden jsem také ukončila studium Mayů kolokviem. K němu jsme měli připravit malou úvahu o tom, jestli a jak bylo stvoření v Popol Vuh ovlivněno biblickými mýty o stvoření, Popol Vuh totiž byl zapsán latinkou na základě starých vyprávění, ale v době, kdy ovlivnění španělskými dobyvateli je už možné. Přikládám svou úvahu, ale před ni i link o mezoamerické literatuře pro ty, kdo se s ní zatím nesetkali. Ale rozhodně je dobré si Popol Vuh přečíst.

Celý článek

Rubrika: předkolumbovská Amerika  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.