Noèní úvahy
None

PF 2005

31. prosince 2004, 11:35


Přeji nám všem lepší porozumění planetární sounáležitosti.

Vnímejme Gaiu...

Rubrika: ***nezarazeno***  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

zrádní přátelé

28. prosince 2004, 12:33

Pro pobavení i poučení...

Celý článek

Rubrika: ***nezarazeno***  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (16)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Vánoční píseň

23. prosince 2004, 10:39


Buď naše utěšení v čase nebezpečném,
neb zlost se rozmnožila, v lásce velmi stydnem;
pravda malé místo má všudy po všem světě,
ó dejž pomoc, Nejvyšší, ať nezahyneme.

Jakkoli jsem zhřešili, za milost prosíme,
již jsme nezasloužili, k tobě se modlíme;
učiň pro své vtělení, všemohoucí Pane,
ať s čistotou srdečnou tebe tak čekáme.

Jakub Písecký 1522

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Přichází

22. prosince 2004, 17:50


Vánoční pozdrav ctěnému čtenářstvu, všem společně...

Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Mt 21,9 

Ž 118,26

 

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (6)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Vyznání lásky

19. prosince 2004, 18:10


K poznámkám o polštině, které byly v komentářích u Pracovních brýlí, chci Johance slíbit, že materiály dohledám a uveřejním nebo sama napíšu.

Ale polština není můj rodný jazyk, je mým druhým milovaným jazykem, protože je rodným jazykem mého muže.

Když jsme měli před lety svatbu, málokdo by byl ochoten si na trvalost našeho manželství vsadit i tu příslovečnou zlámanou grešli, zčásti proto, že kdybychom jako pár soutěžili o prvenství pro dvojici, která se k sobě po všech myslitelných stránkách nejvíc nehodí, jistě bychom hravě zvítězili. Přesto jsme spolu už skoro třicet let, i přes těžké životní chvíle rozhodně víc v pohodě než většina těch, kteří nám nevěřili. Hlavně proto, že oba víme, že společné žití je umění, kdy talent je jen 1% úspěchu a je potřeba každodenní pečlivý a trpělivý trénink.

Jedna z námitek se týkala rozdílnosti toho kulturního povědomí, které si každý z nás nese z nejbližšího okolí a škol všech možných stupňů. Ale právě v tom bylo velké obohacení, rozšíření obzorů o další zemi, jazyk, kulturu. Přiznejte si popravdě, kolik toho o našich severních sousedech víte. Nejspíš velice málo, pro mne bylo velice zajímavé dokonce i různočtení společné historie v hodinách dějepisu na základních školách obou států, plné předsudků na obou stranách a proto svádějící k smíchu. Mám určitě ještě hodně co dohánět, hlavně co se týče literatury, ale i sledování obojího běžného politického života dává skvělý nadhled a zdravou skepsi. Jsem velký zastánce multikulturality.

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (5)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Pokora

16. prosince 2004, 17:43

Řehole Benediktova, kapitola 7

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (4)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Pracovní brýle

15. prosince 2004, 20:08

Poněkud netradiční vánoční dárek

Omlouvám se ctěnému čtenářstvu, že ho v poslední době poněkud zanedbávám. Může ze to moje práce u počítače a přibývajícími lety a načtenými moudry zhoršené oči. Nechala jsem si tedy oči přeměřit a objednala si pracovní brýle, plynule přecházející od nadílky dioptrií pro  práci na počítači, značka přímo hleď. k množství potřebnému na čtení, značka sklopit zrak. Ale taková vymyšlenost se bude teprve realizovat, takže teď jsem tak trochu slepá jako zrovna narozené kotě a moc toho nezvládnu. Asi by se měl tento mezičas věnovat domácím pracím, tam by to tak nevadilo. Nejspíš to i tak dopadne, zápočtový týden už mám víceméně za sebou, termíny zkoušek objednané na leden. Zkusím pečení cukroví zároveň s uplatňovanou satiterapií.

Přihodím receptík na naše oblíbené oříškové oplatky:

2 celá vejce, 20 dkg másla, 20 dkg cukru se vaří ve vodní lázni na hustý krém za stálého míchání. Současně se 20 dkg cukru krupice roztaví na karamel. Karamel se nalije do krému a nasype se 20 dkg sekaných (25 dkg mletých) ořechů. Pracovat je potřeba rychle, přímo v zběsilém tempu, je to spíš práce pro dvě osoby, jedna by musela být opravdu hodně šikovná a zkušená. Směs se naleje a rozetře na oplatky (neslazené), druhou oplatkou přikryje a zatíží. Dobré je dělat opltky navečer, nechat zatížené přes noc a krájet až ráno. Jsou trvanlivé, pokud je ovšem hned nesníte (to se u nás často stává).

 

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (9)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Poslušnost

13. prosince 2004, 0:51

Řehole Benediktova, kapitola 5

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Nástroje dobrých skutků

13. prosince 2004, 0:24

Řehole Benediktova, kapitola 4

Celý článek

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (1)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Řehole Benediktova, kapitola 36 Nemocní bratři

7. prosince 2004, 22:15


Především a zvláště se musí věnovat péče nemocným.
Slouží se jim tak, jak by se skutečně sloužilo Kristu,
který řekl: Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě.
A cokoliv jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali.

Ale i sami nemocní ať si uvědomí,
že se jim slouží ke cti Boží,
a svými přílišnými nároky ať bratry,
kteří jim slouží,
nezarmucují.
I takové nemocné je však třeba trpělivě snášet,
protože právě za takové dojde člověk větší odměny.
Proto musí být hlavní opatovou starostí,
aby netrpěli nějakou nedbalostí.

Nemocným bratřím se přidělí zvláštní cela
a bohabojný, starostlivý a pečlivý infirmář.
Kdykoliv je to třeba, mohou použít lázeň,
ta se zdravým a hlavně mladým povoluje jen velmi zřídka.
Aby velmi zesláblí nemocní nabrali sil,
je jim dovoleno požívat i maso,
jakmile je jim lépe,
zdržují se od masa jako obvykle všichni.

Aby však celeráři a infirmáři nemocné nezanedbávali,
o to se má nejvíce starat opat,
neboť jemu se připíše,
čehokoliv se žáci dopustí.

text latinsky a česky

Překladatelé: Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB, Ondřej Koupil

Regula Benedicti Řehole Benediktova, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv.Markéty, Praha 1998, http://www.brevnov.cz/

 

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Autorská práva k překladu Řehole

6. prosince 2004, 20:14


Milí čtenáři,

hnětlo mne svědomí a poptala jsem se na Břevnově, jestli mohu části Řehole na blogu publikovat. Dostala jsem laskavé svolení uveřejnit 5 kapitol. Uveřejnila jsem jich ovšem už víc, takže teď budu muset udělat probírku a některé kapitoly stáhnout. Něco už jsem ubrala a budu ještě pokračovat. Odstranila jsem taky latinský text, odkazy ne něj můžete najít v příspěvku Odkazy na Řeholi

Některé kapitoly mne zaujaly hlavně z historického hlediska, ten text je ze 6.století, nemyslím ovšem, že by se v dnešní době doslovně dodržoval. Proto to udělám jinak. O životě v klášteře ve středověku napíšu příspěvek podle prostudované knihy H.Lawrence: Dějiny středověkého mnišství, CDK a Vyšehrad, 2001.

Poprosila jsem překladatele o radu, kterých pět kapitol Řehole je inspirujících dnes. Ty bych pak se svolením publikovala v plném znění.Touto poznámkou chci hlavně poděkovat panu Ondřejovi Koupilovi, odpovědnému redaktorovi knihy. Knižní vydání Řehole se dá ještě sehnat a koupit, text latinsky a česky, překladatelé: Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB, Ondřej Koupil, cena je pouhých 190 Kč.

Víc v nabídce publikací na stránkách břevnovského arciopatství:

http://www.brevnov.cz/

 

Rubrika: poznámky  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (6)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Je zakázáno kouřiti v kleci

5. prosince 2004, 10:23


Zkuste si politický kompas

U Adamma jsem narazila na test, zjišťující politickou orientaci ekonomicko levo-pravou, sociálně konzervativně-liberální. Zjistila jsem to, co jsem věděla a čeho jste si asi sami už taky všimli, jsem přesně ve středu, ale extrémní liberál. Zkuste, je to rozhodně zajímavé.

P.S. Titulek jsem si půjčila z návodu k obsluze výtahu v jednom starém domě :o))

Rubrika: ...jen tak mimochodem  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (2)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

řehole Benediktova - obsah

4. prosince 2004, 23:51


Řehole Benediktova – obsah

Prolog
1 Druhy mnichů
2 Opat
3 Přibírání bratří na poradu
4 Nástroje dobrých skutků
5 Poslušnost

6 Mlčenlivost
7 Pokora
8 Bohoslužby v noci
9 Počty žalmů v nočních hodinkách
10 Noční bohoslužba v letním období
11 Vigilie o nedělích
12 Ranní chvály o nedělích a svátcích
13 Ranní chvály ve všední dny
14 Vigilie o svátcích svatých
15 Období, kdy se říká Aleluja
16 Bohoslužby během dne
17 Počet žalmů v těchto hodinkách
18 Pořadí těchto žalmů
19 Chování při zpěvu žalmů
20 Uctivost při modlitbě
21 Děkani kláštera
22 Noční odpočinek mnichů
23 Vyloučení pro přestupky
24 Stupeň vyloučení
25 Těžší provinění
26 Nedovolená setkání s vyloučenými
27 Opatova péče o vyloučené
28 Nepolepšitelní
29 Opětné přijetí bratří
30 Trestání chlapců
31 Celerář kláštera
32 Nářadí a ostatní věci kláštera
33 Soukromý majetek mnichů
34 Rozdělování podle potřeb
35 Týdenní služba v kuchyni
36 Nemocní bratři
37 Starci a chlapci
38 Týdenní služba lektora
39 Množství pokrmu
40 Množství nápoje
41 Doba jídla
42 Mlčení po kompletáři
43 Nedochvilní k bohoslužbám a ke stolu
44 Zadostiučinění vyloučených
45 Chyby v oratoři
46 Jiná provinění
47 Znamení k bohoslužbám
48 Každodenní tělesná práce
49 Čtyřicetidenní půst
50 Služby Boží mimo klášter
51 Bratři na krátkých cestách
52 Klášterní oratoř
53 Přijímání hostí
54 Přijímání dopisů a darů
55 Oděv a obuv bratří
56 Opatův stůl
57 Řemeslníci v klášteře
58 Způsob přijímání bratří
59 Přijímání synů šlechticů a chudých
60 Přijímání kněží
61 Přijímání cizích mnichů
62 Kněží kláštera
63 Pořadí v komunitě
64 Ustanovení opata
65 Převor kláštera
66 Fortnýři kláštera
67 Braři poslaní na cestu
68 Příliš náročné úkoly
69 Zákaz hájit jeden druhého
70 Zákaz svévolného trestání druhých
71 Vzájemná poslušnost
72 Dobrá horlivost mnichů
73 Tato Řehole jako začátek cesty k plné spravedlnosti

text latinsky a česky

Překladatelé: Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB, Ondřej Koupil

Regula Benedicti Řehole Benediktova, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv.Markéty, Praha 1998, http://www.brevnov.cz/

 

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Odkazy na Řeholi

4. prosince 2004, 23:03


latinsky
http://www.osb.hu/lelki/regula/l_regula/l_regula.html
německy
http://www.benediktiner.de/regula/
znovu latinsky s gramatickými poznámkami
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/_P1.HTM
mnohojazyčně
http://www.osb.org/rb/
o benediktinském řádu v českých zemích
http://www.stechovice.info/pages/Benediktini.htm
O svatém Benediktovi a Řeholi
http://www.rajhrad.cz/benediktini/sv_benedikt.htm
životopis Benediktův
http://www.zivotynawebu.net/svaty_benedikt.htm

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Prolog Řehole

4. prosince 2004, 18:08


Naslouchej, synu, mistrovu učení,
nakloň k němu ucho svého srdce,
a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi
a uveď ve skutek,
aby ses v namáhavé poslušnosti vrátil k tomu,
od něhož ses vzdálil zahálčivou neposlušností.
Obracím se nyní na tebe,
kdo se zříkáš vlastní vůle,
a chtěje sloužit ve vojsku Krista, Pána a pravého Krále,
chápeš se mocných a přeslavných zbraní poslušnosti.

Především, kdykoliv začínáš něco dobrého,
co nejusilovněji ho pros, aby to sám dokončil.
Ten, jenž nás uznal za své děti,
se pak už nikdy nebude muset rmoutit pro naše špatné činy.
Obdaroval nás, a my ho máme vždycky poslouchat tak,
aby nás nejen jednou nevydědil jako rozhněvaný otec své děti,
ale aby nás ani jako obávaný pán nevydal,
popuzen našimi hříchy,
věčnému trestu jako ty nejničemnější služebníky,
kteří ho nechtěli následovat ke slávě.

Povstaňme tedy už jednou,
burcováni slovy Písma:
Už nám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.

A s očima otevřenýma pro božské světlo
v ohromení slyšme,
k čemu nás Boží hlas dennodenně vybízí:
Uslyšíte-li dnes jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce.
A dále:
Kdo má ucho,
ať poslouchá, co říká Duch církevním obcím.
A co říká:
Pojďte, synové, a slyšte mě,
naučím vás bát se Hospodina.
Choďte, dokud máte světlo,
aby vás nezastihla tma
smrti.

V množství lidu, na který takto volá,
hledá Pán svého služebníka, a proto opakuje:
Miluje kdo život?
Přeje si dny štěstí?
Jestliže to zaslechneš a odpovíš: Já,
říká ti Bůh:
Chceš-li mít pravý a věčný život,
zdržuj svůj jazyk od zlého,
své rty od falešných slov,
chraň se zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj.
Budete-li se takto chovat, nespustím z vás svůj zrak
a můj sluch bude nakloněn vašemu volání.
A ještě dřív, než ke mně zavoláte, se vám ozvu:
Zde jsem.
Co je pro vás, milí bratři, sladší než tento hlas Páně,
který nás zve?
Hle, ve své dobrotě nám Pán ukazuje cestu k životu.

Opásejme si tedy bedra vírou a konáním dobrých skutků
a pod vedením evangelia se vydejme po jeho stezkách,
abychom si tak zasloužili patřit na toho,
kdo nás povolal do svého království.

Chceme-li bydlet v příbytku jeho království,
nedojdeme tam jinak než cestou dobrých skutků.
S prorokem se zeptejme Pána:
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku,
kdo přebývat na tvé svaté hoře?
Poslechněme si, bratři, co nám Pán na tuto otázku odpovídá
a jak nám k onomu příbytku ukazuje cestu.
Říká:
Vejde tam, kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
kdo upřímně smýšlí ve svém srdci,
kdo svým jazykem nepomlouvá,
kdo nečiní příkoří svému bližnímu,
kdo netupí svého souseda,

kdo od svého srdce odvrhne zlomyslného ďábla,
když mu něco našeptává,
a i s jeho našeptáváním jím úplně pohrdne,
uchopí jeho myšlenky ještě malé a roztříští je o Krista.
Kdo se v bázni Boží
nepovyšují pro své dobré chování,
ale uznávají, že dobrého nejsou schopni sami od sebe,
nýbrž skrze Pána.
Pána, který v nich působí,
velebí jako prorok:
Nikoliv nám, Hospodine, nikoliv nám,
ale svému jménu zjednej slávu.
Stejně ani apoštol Pavel
nepřičítal nic ze svého kázání sobě:
Boží milostí jsem to, co jsem.
A dále říká: Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.
Proto také Pán v evangeliu praví:
Kdo tato má slova slyší a podle nich jedná,
podobá se rozvážnému muži,
který si postavil dům na skále.
Přivalila se povodeň, přihnala se vichřice
a obořila se na ten dům -
ale nezřítil se,
protože měl základy na skále.
Pán to řekl a očekává,
že budem na jeho svatá ponaučení
každý den odpovídat skutky.
Abychom napravili své chyby,
jsou nám dny tohoto života prodlouženy jako příměří -
apoštol říká: Copak nevíš,
že tě Boží dobrota chce přivést k pokání?

Vždyť dobrotivý Pán praví:
Nemám zalíbení v hříšníkově smrti,
ale aby hříšník své chování změnil a byl živ.

Když jsme se, bratři, Pána zeptali,
kdo smí prodlévat v jeho stánku,
vyslechli jsme ponaučení, co konat,
abychom tam mohli přebývat.
Kéž ty povinnosti plníme.
Musíme tedy připravit svá srdce i těla
pro vojenskou službu ve svaté poslušnosti přikázáním.
A v čem naše přirozenost zmůže méně,
v tom prosme Pána,
aby nám pomohl svou milostí.
Chceme-li uniknout pokelným trestům
a dospět k věčnému životu,
je třeba už nyní, dokud je čas a jsme v tomto těle
a vše je možno plnit ve světle tohoto života,
běžet a konat,
co je nám užitečné pro věčnost.

Chceme tedy založit školu služby Pánu.
Doufáme, že při tom neustanovíme nic tvrdého
ani nic těžkého.
I kdyby se však z oprávněných důvodů,
pro napravení špatností nebo pro zachování lásky,
přistoupilo k něčemu trochu přísnějšímu,
neopouštěj hned ve strachu cestu spásy,
která na začátku nemůže být jiná než úzká.
Když se pak pokrokem v řeholním životě a ve víře
rozšíří srdce,
běžíme cestou Božích přikázání z nevýslovně sladké lásky.
Nikdy se nerozcházíme s jeho naukou,
zůstáváme v jeho učení až do smrti v klášteře
a trpělivostí získáváme podíl v Kristových utrpeních,
abychom měli podíl i v jeho království.

text latinsky a česky

Překladatelé: Alžběta Franecová OSB, Vojtěch Engelhart OSB, Ondřej Koupil

Regula Benedicti Řehole Benediktova, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv.Markéty, Praha 1998, http://www.brevnov.cz/

Rubrika: křesťanství  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (0)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None

Ad svobodní zednáři

1. prosince 2004, 9:29


Svobodní zednáři v České republice obnovili svou činnost 17.11.1990, jsou dvě obedience, mezinárodní uznání od Anglie a Francie

Bližší podrobnosti na jejich stránkách:

francouzská větev, liberálnější ladění, od roku 1993 Veliký Orient český,
http://www.zednari.cz/
anglická větev, konzervativnější ladění, Velká lóže České republiky
http://www.vlcr.cz/

O svobodných zednářích na slovenské stránce
http://www.humanizmus.sk/

Rubrika: ***nezarazeno***  |  Autor: didactylos  |  Komentáře (3)
Osobní komentáře prosím směrujte na email.
None
None
Didactylos bude ráda, pokud cokoliv z jejich úvah použijete nebo využijete. Didactylos je totiž fikce, literární postava, takže žádná autorská práva nemá a ani nemůže mít. Noční úvahy opatřil kabátkem naopak nefiktivní Jirka Kouba.